Svenska satsdelar – enkelt och lättförståeligt!

Satslära – satsdelarna i svenska språket


Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt - satslära och satsdelarna

Välkommen till denna kurs som handlar om satslära och satsdelarna i svenska språket.

Syftet är att kunna läsa, skriva och kommunicera bättre.

Fredrik tar studenten

I denna serie arbeten om svensk grammatik finns:// Detta arbete är noga granskat och kontrollerat //

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Hundratals lovord och beröm!

Mängder av lovord och beröm från språkpedagoger, lärare, elever och läsare.

    Hej! Vill bara tacka för hemsidan. Sonen skall ha prov i satslära och har glömt böckerna i skolan, men tack vare din sida får jag en välbehövlig repetition och han kommer inte efter i läsningen. Tack!

    Hej! min son har alltid haft svårt för att läsa och skriva, men är oerhört verbalt begåvad och intresserad av att uttrycka sig i språklig form. Men läxorna har varit en pina - ända till nu (när jag hade en läxa i satsdelar att ta mig igenom med honom efter en krävande arbetsdag) då jag äntligen hittade din sida. Så överskådlig! Så informativ! Så pedagogisk! Trots trötthet och initialt motstånd, hade vi en väldigt trevlig stund med svenskläxan.TACK!!

    Hejsan Peter, Hoppas du har haft en trevlig jul och gott nytt år!! Först vill jag tacka för ditt gedigna arbete med det svenska språket och att du låtit andra få ta del av de grammatiska grundkunskaperna! Det är oerhört hjälpsamt och intressant att läsa igenom.

Läs fler lovord och beröm från läsarna!

Pris till barn och ungdomar!
För insatser mot t.ex mobbning.

Vi har instiftat ett pris för att belöna barn och ungdomar som har gjort insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och jobba t.ex mot mobbning.

Alla är välkomna att ansöka!

Läs mer här:
Pris för insatser för mänskliga rättigheter och mot t.ex mobbning.

Bidrag från läsarna

Många läsare har engagerat sig och skickat in bidrag i form av dikter, artiklar, berättelser, noveller och böcker!

Se här! Skribenter med egen presentation: Gun Kihl, Kamilla Kirch, Ronny Lagerwall, Valdor Magnusson, Zuzu Rabi, Marlene Zilberstein.

Publicera dig!

Du har nu möjlighet att publicera din artikel, novell eller dikt på dessa sidor. Ta chansen att nå över 3000 besökare om dagen!
Läs mer här - publicera dig!

Vad kan man ha för nytta av detta arbete?

Vill du kunna läsa och skriva bättre?

Vill du kunna kommunicera med och förstå andra människor bättre?

Då har du nytta av att lära dig mer om hur du använder de olika orden, som finns i svenska språket.

I detta arbete kan du få enkla, grundläggande och användbara förklaringar till hur orden skall användas i svenska språket.

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera bra!

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra hon kan kommunicera och hantera språket.

Vad är grammatik?

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Grammatiken består av:

  • Grunderna i svenska språket
  • Formlära – ordklasser
  • Satslära – satsdelar
  • Meningsbyggnad
  • Skrivtecken – skiljetecken

Vad är satslära?

"Satslära" – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation.

I satsläran har man delat in satsen i olika satsdelar, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Satsorden, som hämtas från olika ordklasser, definieras även och namnges i satsläran. Orden i en sats kallas nämligen något speciellt.

Vad är en satsdel?

En satsdel är ett eller flera ord som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något.

En sats består av flera olika satsdelar, som tillsammans bildar en förståelig kommunikation.

Hur du studerar denna kurs

Läs och förstå allt material på denna kurs. Om du stöter på ett ord som du inte fullt förstår, så måste du slå upp det i en ordbok. Du kan även fråga en person.

Kör du fast eller tappar lusten – gå tillbaka till där det kändes bra. Checka därefter om det finns några ord du inte förstår. Slå upp dessa ord i en ordbok.

Anteckna och skriv gärna mycket. Rita och skissa upp saker och ting så att du ser det hela och gör det till ditt eget.

Gör övningar ordentligt. Det här är inga teorier, som skall memoreras eller läras in till ett prov. Språket är någonting du använder för att kommunicera och förstå andra människor. Gör övningarna tills du känner att du kan det hela.

Varför har jag gjort denna kurs?

Jag började denna resa med att hjälpa mina barn med deras läxor och prov i skolan. Krav ställdes på mig att kunna förklara det hela enkelt, men fullständigt. Det var inte alltid så lätt, minst sagt

Jag ville dessutom, att mina barn skulle se en praktisk användning av allt detta och tycka att det var kul.

Roligt nog gick det bra för mina barn. Då tänkte jag att det finns kanske fler, som kan ha nytta av detta. Anteckningarna togs fram, bearbetades, granskades, korrigerades och lades sedan ut på Internet.

Det krävdes en hel del mod.

Det är min förhoppning och stora glädje, att någon kan ha nytta av denna kurs!

Tusen tack till alla som har hjälpt till!

Stort tack och beundran till L. Ron Hubbard för hans inspiration och kunskap inom områdena filosofi, språk, kommunikation, studieteknik och grammatik.
Läs mer här - L. Ron Hubbard. Jag har haft ovärderlig nytta av de kurser jag har gjort inom dessa områden.

Stort tack även till underbara Inga Larsson för ditt fantastiska stöd och arbete med att rätta och granska. Materialet har skickats fram och tillbaka många gånger mellan oss. Det har varit en ovärderlig hjälp!

Tusen tack till Jim Westergren för all hjälp med det tekniska kring att sätta upp dessa hemsidor. Tack även för din uppmuntran, ditt stöd och din hjälp att få igång projektet.

Alla mina barn har varit en aldrig sinande källa till inspiration och ett ovärderligt stöd.

Stort tack till alla andra som har hjälpt till på olika sätt!

Till sist ett speciellt tack till dem, som har uppmuntrat mig och trott på detta projekt i alla väder!

Förslag och synpunkter

Välkommen att kontakta mig om du har synpunkter på detta arbete. Alla förslag till förbättringar tas tacksamt emot.

Kanske något kan förenklas ännu mer eller förklaras ännu bättre!

Använd gärna arbetet och länka till det

All privat användning och kopiering av materialet för enskilt bruk är helt ok. Ange en länk till källan och gör inte några ändringar.

När det gäller kommersiell användning eller användning i större grupper, skolor eller studiecirklar – välkommen att kontakta mig först.

Låt mig gärna veta hur det går!

Det är min förhoppning att detta arbete kan hjälpa någon till en bättre förståelse och användning av språket.

Jag utvecklade denna kurs för att hjälpa dem som vill lära sig läsa, skriva och kommunicera bättre.

Du får hemskt gärna skriva till mig och låta mig veta, om du eller andra har haft nytta av detta arbete.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se
Välkommen att se min blogg här: Peter U Larsson: Mina tankar och ideér om livet. . Här finns även en presentation över mig och mina övriga verksamheter: Presentation Peter U Larsson

Vill sammanfatta mig själv som en person som älskar människor och hatar orättvisor. Har engagerat mig mycket vad det gäller mobbning, orättvisor och mänskliga rättigheter.

En fråga som jag har ägnat mig mycket åt är de som har drabbats av elchocksbehandlingar, ECT. Många människor vittnar om att de har fått stora skador efter ECT-behandlingar.

"Behandlingen" kallas elchocker, ECT, ECT behandling, elektrokonvulsiv terapi eller elbehandling - och är skadlig för människans känsliga tankeverksamhet.

Har arbetat med datorer sedan mitten på 1980-talet och satte upp min första blogg 2006. Jag har även satt upp hemsidor åt företag - Städ Malmö - noggrant och professionellt! och Städning Malmö.

Övriga hemsidor som jag har hjälpt till att skapa är Personlig utveckling - förändra ditt liv, Förbättra ditt självförtroende!, Hantera ångest och Stress, oro och utbrändhet!.

Välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information!

Nu vet du varför jag har gjort detta arbete!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.