Vad är agent?

Hur använder man den?

Vad är satsdelen agent?

Denna satsdel kallas även agent-adverbial

För att förstå satsdelen agent, måste vi först förstå aktiv och passiv sats. Satsdelen agent förekommer endast i passiva satser tillsammans med ordet "av".

Vad är en passiv sats?

I en passiv sats står predikatet i passiv form och beskriver vad som görs med subjektet.

Bordet har målats av Nils.
Båten drogs upp på land.
Morötterna gillades av Greta.

Du använder vissa ord för att beskriva någon eller något som utför handlingen i en sats. I en passiv sats sätter du dessa ord sist. De bildar då satsdelen agent tillsammans med ordet "av".

Exempel på satsdelen agent:

Stolen blev målad av Sture.
Båten drogs upp på land av medlemmarna.

Exempel på passiva satser:

 • Båten har målats.
 • Badrummet hade städats av mamma.
 • Träden kommer att beskäras av Birgitta.
 • Middagen blir lagad.
 • Disken har diskats.
Övningsuppgift

Skriv ner några passiva satser.

Vad är en aktiv sats?

"Aktiv sats" är en kommunikation som beskriver att någon eller något gör en handling eller befinner sig i ett tillstånd.

Jag målar stolen.
Hon är verkligen söt.

Fler exempel på aktiva satser:

 • Lars sprang fort i skogen.
 • Snart skall vi hämta barnen.
 • Sten byggde staketet.
 • Nils klipper gräset varje dag.
 • I går hyrde vi en film.
 • Han är alldeles lugn.
 • Vem har tagit min bil?
Övningsuppgift

Skriv ner några aktiva satser.

Satsdelar i passiva och aktiva satser

De ord som beskriver någon eller något som utför handlingen i en passiv sats kallas satsdelen agent.

Satsdelen agent förekommer endast i passiva satser, men behöver inte alltid sättas ut.

Aktiv sats

Han öppnar dörren.
subjekt / predikat / direkt objekt.

Passiv sats

Dörren öppnades av honom.
subjekt / predikat / agent.

1. "Agent" är en satsdel som beskriver någon eller något som utför något i en passiv sats.

Bordet har målats av Jill.
Benet grävdes ner av hunden.
Sängen har bäddats av pappa.

2. "Agent" är även ord som beskriver orsaken eller sättet i en passiv sats.

De uppmuntrades av hans vinst på lotto.
Sture stärktes av att motionera.
Pelle byggdes upp av styrketräning.
Olga räddades av traktorn.

3. "Agent" är även en hel tankegång som beskriver orsaken till något i en passiv sats.

Här använder man infinitivformen av verbet tillsammans med "att"

Stig har knäckts av att måla om hela huset nästan varje sommar.
Föreningen räddades av att sälja mycket Bingolotter till publiken efter varje match.
De förändrades av att städa kiosken före varje hemmamatch.

Sammanfattning av hur agent används

 • 1. Rummet har städats av mamma.

 • 2. Han knäcktes av hennes humör.
 • 2. Ture har stärkts av att jobba.
 • 2. Greta uppmuntrades av hans kram.

 • 3. Johan räddades av att jogga utmed stranden tidigt varje morgon.
Övningsuppgift

Skriv ner vad en satsdelen agent är för något.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd satsdelen agent.

Ytterligare information

Här följer ytterligare information om denna satsdel för dig som vill fördjupa dig mer.

1. Någon eller något som utför något i en passiv sats

Agent är ord som beskriver någon eller något som utför något i en passiv sats.

Exempel:

 • Tavlan har målats av Gustav.
 • Bilen tvättas av barnen.
 • Gräset klipptes av mannen.
 • Lägenheten kommer att köpas av direktören.
 • Mattan revs upp av katten.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och beskriv någon eller något som utför något i en passiv sats.

Lägg märke till! Agenten blir subjekt i den aktiva satsen. På så sätt kan du testa om du är på rätt spår. Gör om den passiva satsen till aktiv och se om det stämmer.

Exempel på passiv sats med agent:

Datorn lagades av Olle.

Exempel på samma kommunikation som aktiv sats och nu är agenten subjekt:

Olle lagade datorn.

2. Beskriver orsaken eller sättet i en passiv sats

Agent är även en satsdel som beskriver orsaken eller sättet i en passiv sats.

Exempel:

 • Hilda knäcktes av hans dumma kommentar.
 • Hon uppmuntras av att promenera.
 • Jag stärktes mycket av hård motion.
 • Bilen har förstörts av våldsamma körningar.
 • Jag knäcktes av att motionera.
 • De hade förändrats av att resa.
 • Frida skadades av maskinen på jobbet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och beskriv orsaken till något i en passiv sats.

3. En hel tankegång som beskriver orsaken till något i en passiv sats

Agent är också en hel tankegång som beskriver orsaken till något i en passiv sats.

Här används grundformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Berit har stärkts av att träna mycket i skogen efter jobbet.
 • Nils räddades av att lyfta varsamt i trapporna vid olika flyttningar.
 • Jag har förbättrats av att träna extra hemma på matematiken inför alla prov..
 • De chockades av att ramla i det kalla vattnet från båten.
 • Rolf kommer att räddas av att äta ordentlig kost till lunch på jobbet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och beskriv orsaken till något med en hel tankegång i en passiv sats.

Vilka ord kan bilda agent?

Vilka satsord från olika ordklasser kan bilda satsdelen agent?

Huvudorden - ibland tillsammans med en partikel eller attribut - och de ersättande orden kan ensamma bilda en satsdel. De utgör de viktigaste delarna av en satsdel.

Följande satsord kan bilda satsdelen agent:

 • Huvudord från ordklassen substantiv: Bilen tvättas av Karl.
 • Huvudord från ordklassen verb: Eva förändrades av att flyga.
 • Ersättande ord från ordklassen pronomen: Hunden har hämtats av dem.

Dessa satsord hjälper till att bilda satsdelen agent:

 • Attribut: Staketet byggdes av den duktige snickaren.
 • Hjälpande ord: Berit har stärkts av att kunna träna mycket i skogen efter jobbet.

Lägg märke till! När agenten beskriver en längre tankegång, kan den innehålla flera huvudord och satsord från olika ordklasser.

Huvudverb i sin grundform med ordet "att" ingår då alltid i adverbialet.

Exempel: De förändrades av att städa kiosken före varje hemmamatch.

Huvudord från ordklassen substantiv

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen agent - alltid tillsammans med prepositionen "av" och ibland olika beskrivande ord (attribut).

Exempel:

 • Hunden sköttes av Pelle.
 • Huset revs av de duktiga bröderna.
 • Träden kapades av jobbarna.
 • Operationen utfördes av den skicklige läkaren.
 • Brevet skrevs av Pernilla.
 • Bilarna hindrades av vägspärren.
 • Han skadades av raketen.
 • Hon chockades av den dåliga nyheten.
Övningsuppgift

Skriv ner passiva satser med satsdelen agent från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen agent - alltid med ordet "att" och prepositionen "av".

Exempel:

 • Jag förändrades av att jogga.
 • Han har räddats av att banta.
 • Eva stärktes av att simma.
 • Företaget sänktes av att spekulera.
 • Hunden chockades av att bada.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner passiva satser med satsdelen agent från ordklassen verb.

Agent som beskriver längre tankegångar

När agenten beskriver längre tankegångar kan man använda flera satsord från olika ordklasser.

Johan räddades av att jogga utmed stranden tidigt varje morgon.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen agent med flera huvudord som är substantiv och verb.

Ersättande ord

Man kan använda ersättningsord från ordklassen pronomen för att bilda satsdelen agent. Prepositionen "av" ingår alltid.

Ersättande och beskrivande ord, som ensamma kan bilda en satsdel (ibland ingår en partikel), kallar jag satsdelsord.

Pronomen

 • Lampan reparerades av honom.
 • Middagen har lagats av henne.
 • Hon räddades av mig.
 • Jag förstördes av honom .
 • Datorn har fixats av dig .
Övningsuppgift

Skriv ner passiva satser med satsdelen agent från ordklassen pronomen.

Agent med beskrivande ord

Du kan lägga ett eller flera beskrivande ord (attribut) till ditt huvudord i satsdelen. Huvudordet kommer då alltid från ordklassen substantiv.

Prepositionen "av" ingår alltid i satsdelen agent.

Exempel:

 • Stolen blev målad av den skicklige hantverkaren.
 • Bröllopet förstördes av hennes avundsjuka på Sofia.
 • Barnen hämtas av den snälla flickan.
 • Festen blev räddad av hennes inköp på morgonen.
 • Gräset klipps av trädgårdsmästare Nils varje dag.
 • En film har hyrts av familjen Larsson.
 • Företagets planer ändrades av hans föredrag om försäljning.
 • Maträtten har förbättrats av den nya senapen på burk.
Övningsuppgift

Skriv ner passiva meningar med satsdelen agent med beskrivande ord.

Flera agenter i meningen

Du kan använda flera agenter i meningen. Du binder då samman dem t. ex. med bindeorden både – och, varken – eller, men, och, samt, eller, utan.

 • Huset sköts av både Stina och Petter.
 • Rolf kommer inte att räddas av att äta ordentlig kost till lunch på jobbet utan av att alltid äta nyttigt.
 • Jag förstördes av henne och av Thomas.
 • Bilen lagades av killarna eller av tjejerna på bilverkstaden.
 • Katten matades av hela klassen och av lärarna.
 • De chockades av att ramla i det kalla vattnet från båten och av att sedan inte kunna komma upp.
 • Eva stärktes både av att simma och av att "basta".
 • Företaget sänktes av att spekulera samt av att slösa.
 • Hunden chockades av att bada men inte av att duscha.
 • Videon sågs inte av Ken utan av Ulla.
 • Popcornen gjordes av Victor, Caroline samt av Fredrik.
 • Jag förändrades av att jogga och av att banta.
 • Båten målades varken av Pär eller av Stina.
Övningsuppgift

Skriv ner passiva meningar med flera agenter.

Nu vet du vad satsdelen agent är och kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.