Vad är en aktiv och passiv sats?

Hur använder man dem?

Vad är en aktiv sats?

"Aktiv sats" är en kommunikation som beskriver att någon eller något gör en handling eller befinner sig i ett tillstånd.

Den eller det som utför handlingen eller befinner sig i ett tillstånd i en aktiv sats kallas subjekt.

Jag målar stolen.
Hon är verkligen söt.

Fler exempel på aktiva satser:

 • I går sprang Lars fort i skogen.
 • Vi hämtar barnen.
 • Sten byggde staketet.
 • Varje dag klipper Nils gräset .
 • Vi har hyrt en film.
 • Han är alldeles lugn.
 • Vem har tagit min bil?
Övningsuppgift

Skriv ner några aktiva satser.

Vad är en passiv sats?

"Passiv sats" är en kommunikation där det som blir utsatt för handlingen blir subjekt.

Bordet har målats av Nils.
Sedan drogs båten upp på land.
Morötterna gillades av Greta.

Du använder vissa ord för att beskriva någon eller något som utför handlingen i en sats. I en passiv sats sätter du dessa ord sist. De bildar då satsdelen agent tillsammans med ordet "av".

Exempel på satsdelen agent:

Stolen blev målad av Sture.
Båten drogs upp på land av medlemmarna.

Exempel på passiva satser:

 • Båten har målats.
 • Badrummet hade städats av mamma.
 • Träden kommer att beskäras av Birgitta.
 • Middagen blir lagad.
 • Disken har diskats.
Övningsuppgift

Skriv ner några passiva satser.

Satsdelar i passiva och aktiva satser

I en passiv sats blir någon eller något som utsätts för handlingen subjekt.

De ord som beskriver någon eller något som utför handlingen i en passiv sats kallas satsdelen agent.

Satsdelen agent förekommer endast i passiva satser, men behöver inte alltid sättas ut.

Aktiv sats

Han öppnar dörren.
subjekt / predikat / direkt objekt.

Passiv sats

Dörren öppnades av honom.
subjekt / predikat / agent.

Övningsuppgift

Skriv ner fler aktiva och passiva satser.

Nu vet du vad aktiva och passiva satser är!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.