En sammanfattning av attribut

Hur använder man dem?

"Attribut" är ett beskrivande ord till ett huvudord från ordklassen substantiv. Ibland kan även attributen beskriva ett ersättningsord.

Det var en liten, söt flicka!

Huvudordet är det viktigaste ordet i en satsdel. Till detta ord kan man lägga hjälpande eller beskrivande ord.

Orden "liten" och "söt" hämtar du från ordklassen adjektiv och de kallas attribut i satsen.

Attribut är ett ord, som vi använder när vi vill berätta mer om det viktigaste i en satsdel.

Attributen står för det mesta tillsammans med ett huvudord från ordklassen substantiv.

I vissa fall kan även attributen beskriva ett ersättande ord: Det fanns tio barn i klassen. Två av dem gick hem tidigt.


En sammanfattning av attribut

Här följer en enkel och klar sammanfattning av de olika attribut som finns, och hur de fungerar tillsammans med andra satsdelar och satsord.

Meningarna kan även innehålla andra sorters attribut.

Han gav flickan en "röd" boll.

Ordet "röd" tillhör ordklassen adjektiv, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med orden "en" och "boll". Huvudordet i satsdelen är "boll".

Vi föredrar resor "utomlands".

Ordet "utomlands" tillhör ordklassen adverb, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med substantivet "resor". Huvudordet i satsdelen är "resor".

Risken "att gå ut" har ökat.

Orden "att gå" tillhör ordklassen verb – "ut" tillhör ordklassen adverb och är en verbpartikel. "Att gå ut" är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "risken". Huvudordet i satsdelen är "risken".

Jag vill inte ta chansen "att gifta mig".

Orden "att gifta" tillhör ordklassen verb – "mig" tillhör ordklassen pronomen och är en verbpartikel. "Att gifta mig" är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med substantivet "chansen". Huvudordet i satsdelen är "chansen".

Det är bra att man har kunskapen "att läsa".

Orden "att läsa" tillhör ordklassen verb i grundform, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med substantivet "kunskapen". Huvudordet i satsdelen är "kunskapen".

"Det" stora trädet har växt mycket.

Ordet "det" är bestämd fristående artikel, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med orden "stora" och "trädet". Huvudordet i satsdelen är "trädet".

"En" snigel kröp in i trädgården.

Ordet "en" är obestämd artikel, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "snigel". Huvudordet i satsdelen är "snigel".

Oskar mötte en "leende" flicka på festen.

Ordet "leende" tillhör ordklassen verb i presens-particip, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med orden "en" och "flicka". Huvudordet i satsdelen är "flicka".

Kan du ge mig en "struken" skjorta?

Ordet "struken" tillhör ordklassen verb i perfekt-particip, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med orden "en" och "skjorta". Huvudordet i satsdelen är "skjorta".

"Hennes" hus är finast i byn.

Ordet "hennes" tillhör ordklassen pronomen, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "hus". Huvudordet i satsdelen är "hus".

"Tre" barn ville vara med och hoppa rep.

Ordet "tre" tillhör ordklassen räkneord, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "barn". Huvudordet i satsdelen är "barn".

"Fem av" eleverna ville spela fotboll.

Ordet "fem" tillhör ordklassen räkneord, "av" är en preposition och kallas partikel i satsläran. "Fem av" är attribut till "eleverna", som är ett substantiv. "Fem av eleverna" bildar satsdelen subjekt. Huvudordet i satsdelen är "eleverna".

"Två av" dem kom försent till träningen.

Ordet "två" tillhör ordklassen räkneord, "av" är en preposition och kallas partikel i satsläran. "två av" är attribut till "dem", som är ett personligt pronomen. "Två av dem" bildar satsdelen subjekt. Huvudordet i satsdelen är "dem".

Gå och köp en "liter" mjölk.

Ordet "liter" tillhör ordklassen substantiv, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med orden "en" och "mjölk". Huvudordet i satsdelen är "mjölk".

"Pojkens" mamma arbetade på sjukhuset.

Ordet "pojkens" tillhör ordklassen substantiv i genitivform, är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "mamma". Huvudordet i satsdelen är "mamma".

Smycken "av guld" är mycket värdefulla.

Ordet "guld" tillhör ordklassen substantiv, är ett attribut i satsläran tillsammans med prepositionen och partikeln "av". "Av guld" bildar satsdelen subjekt tillsammans med ordet "smycken". Huvudordet i satsdelen är "smycken".

Jag mötte en dam "i vitt" på gatan.

Ordet "vitt" tillhör ordklassen adjektiv (substantiverat), är ett attribut i satsläran tillsammans med partikeln "i". "I vitt" bildar satsdelen direkt objekt tillsammans med orden "en" och "dam". Huvudordet i satsdelen är "dam".

Inga, "Peters mamma", är på kurs nu.

Orden "Peter" och "mamma" tillhör ordklassen substantiv. "Peters mamma" är ett attribut i satsläran och bildar satsdelen subjekt tillsammans med substantivet "Inga". Huvudordet i satsdelen är "Inga".

De bor i en stor villa, "inhägnad av ett högt staket".

Meningen är en satsförkortning av: De bor i en stor villa, som är inhägnad av ett högt staket. "Inhägnad" (verb i perfekt-participform) "av" (partikel) "ett" (obest art) "högt" (adjektiv) "staket" (substantiv) är attribut till huvudordet "villa".

Han visade mig bilen, "nyligen inköpt".

Meningen är en satsförkortning av: Han visade mig bilen, som var nyligen inköpt. "Nyligen"(adverb)"inköpt"(verb i perfekt-participform) är attribut till huvudordet "bilen".

Infinitivfras i attributen:

Risken "att göra bankärenden tidigt på morgonen innan gryningen" är betydande.

Attributen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Här används grundformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Hela tankegången "att göra bankärenden tidigt på morgonen innan gryningen" är attribut till huvudordet och substantivet "risken".

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd de olika attributen.

Nu vet du vilka attributen är och kan använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.