Bindeord

Hur använder man dem?

"Bindeord" är ord vi använder för att binda samman satser och satsdelar av samma slag i vår kommunikation. Dessa bindeord beskriver även förhållandet mellan satserna eller satsdelarna. De tillhör ingen satsdel.

Exempel på bindeord är "och", "samt", "eller", "men", "utan", "för", "ty".

Jag är trött, men vi skall ändå bada.

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett bindeord är.

Vilka ord kan vara bindeord?

Man hämtar bindeord från ordklasserna konjunktioner och adverb.

Vi använder bindeorden för att binda samman satser och satsdelar av samma sort och berätta något om förhållandet.

Bindeorden ingår inte i huvudsatserna, de bara binder samman dem.

Ett bindeord kan ibland inleda en mening och binda ihop satsen i den med en sats i en tidigare mening.

Vi skall semestra i Medelhavet i sommar. Men Pär kommer att stanna hemma och ta hand om hunden.

Bindeord från ordklassen konjunktioner

De kallas samordnande konjunktioner.

 • och
  Nils och Per gick ut för att fiska.
  Pär åkte iväg till arbetet, och Greta började göra i ordning där hemma.
 • samt
  Pär, Erik samt Ture kommer till festen imorgon.
  Hon gillar hundar, katter samt fåglar.
 • eller
  Han eller du måste laga nätet idag.
  Skall du fiska, eller kommer du att bara åka runt?
 • men
  Vi skall hämta båten, men vi kan inte städa den nu.
  Jag skall gå ut med hunden, men jag vill inte gå en lång runda.
  Jag men inte Pär skall ut och fiska.
 • utan
  Vi bjöd inte Per utan Ulla på festen.
  Hon kunde inte komma, utan vi fick ringa till Gustav.
 • för
  Han får inte gå ut, för han är sjuk.
  Patrik kan inte vara med, för han är skadad.
 • ty
  Sten kom inte hem, ty bilen strejkade.
  Olle stannade hemma, ty hans barn hade prov på måndag.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika bindeord från ordklassen samordnande konjunktioner.

"För" och "för att"

Vad är skillnaden på "för" och "för att"? Hur används de?

"För" är ett bindeord och "för att" är ett fogeord.

"För" binder ihop huvudsatser och "för att" inleder en bisats. Hur påverkar det kommunikationen?

"För"

"För" binder ihop två huvudsatser och uttrycker att nu följer en förklaring på en handling eller tillstånd.

Du använder "för" som bindeord när du vill kommunicera att en anledning eller förklaring följer. Denna anledning eller förklaring är något som händer - det finns inget syfte.

Exempel med "för" som då uttrycker att anledningen följer:
Pär slutade skolan för han blev mobbad hela tiden.
Han vann på lotto för Sture hjälpte honom.

Exempel med "för att" som då uttrycker att avsikten följer:
Pär slutade skolan för att han skulle studera vidare i Lund.
Han spelade på lotto för att hjälpa sina barn.

 • Berit åkte till Stockholm för hennes man blev sjuk.
 • Greta lagade taket för det läckte in.
 • Polisen jagade tjuven för han sköt skarpt.
 • Sven fick ta en promenad varje fredag förmiddag, för då städade frun huset.
 • De fick gå hem för chefen stängde affären.
 • Lars bodde hos Sven för han var hans morbror.
 • Olle får inte gå ut för han är sjuk.
 • Nils kommer inte idag, för han har semester.
 • Berit njuter, för hon är ledig idag.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd "för" som bindeord.

"För att"

"För att" inleder en bisats och uttrycker att nu följer avsikten med en handling eller tillstånd.

Exempel med "för att" som då uttrycker att avsikten följer:
Pär slutade skolan för att han skulle studera vidare i Lund.
Han spelade på lotto för att hjälpa sina barn.

Exempel med "för" som då uttrycker att anledningen följer:
Pär slutade skolan för han blev mobbad hela tiden.
Han vann på lotto för Sture hjälpte honom.

 • Vera gick ut i köket för att hämta kaffet.
 • Joel springer ofta i skogen, för att han vill förbättra sin kondition.
 • Oskar målar båten, för att vi skall undvika skador.
 • Pär vilar, för att han är trött.
 • Ivar skriver för hand för att kunna jobba på tåget.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd "för att" som fogeord.

Bindeord som består av två konjunktioner

Det finns bindeord som består av två konjunktioner. Du kan använda dem, för att binda samman likadana satser eller satsdelar med varandra.

Dessa bindeord kommer från ordklassen samordnande konjunktioner.

 • både - och
  Både Nils och Stina ville dansa.
  Jag vet att både hon och han vill komma på festen.
 • varken - eller
  Varken du eller jag vill äta nu.
  Kan du varken simma eller dyka?
 • såväl – som
  Såväl Karl som Patricia ville åka till Spanien.
  Vet du att såväl vi som de vill flytta?
 • antingen - eller
  Antingen är du tyst, eller så får du lägga dig.
  Jag vet, att antingen kör vi nu, eller så kommer vi för sent.
 • vare sig – eller
  Vare sig det regnar eller ej, kommer jag att jogga.
  Han visste, att vare sig hon kom eller ej, skulle det bli en bra kväll.
 • dels – dels
  Dels är han rik, dels är han lycklig.
  Dels vann hon på hästar, dels vann hon på lotto.
 • än – än
  Än skrattade hon, än grät hon.
  Han gick än hit än dit.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd två bindeord för att sätta ihop lika satser eller satsdelar med varandra.

Bindeord från ordklassen adverb

Du kan även använda ord från ordklassen adverb som bindeord: "därför", "emellertid", "så", "nämligen", "följaktligen" och "alltså".

De binder då ihop två meningar.

 • Han var väldigt trevlig. Därför ville hon stanna.
 • Berit är i Stockholm. Hon kommer emellertid tillbaka imorgon.
 • Hon var noga med att komma i tid. Alltså tog hon ofta taxi.
 • Fredrik var trött. Därför gick han hem.
 • Vi var ute och fiskade. Följaktligen fick vi fisk till middag.
 • Sture planerade en fin semesterresa. Han skulle nämligen åka till Kreta.
 • De körde ända till Stockholm. Följaktligen övernattade de där.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika bindeord från ordklassen adverb.

Mer om bindeord och hur de fungerar i de olika satsdelarna kan du läsa om i artikeln: Mer om bindeord.

Nu vet du vad ett bindeord är och kan använda det!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.