Vad är en bisats?

Hur använder man dem?

"Bisats" är ett tillägg eller mer kommunikation till huvudsatsen. Den är underordnad huvudsatsen, som innehåller den viktigaste kommunikationen.

Jag reste till Umeå, för att jag skulle vandra i fjällen.

Ordet "bi" betyder att något är efter något annat eller är mindre värt.

Ibland vill man lägga till ytterligare information till sin kommunikation, då bildar man en bisats och inleder den med ett fogeord.

Man skiljer ofta satserna åt med ett kommatecken. Antingen huvudsatsen eller bisatsen kan sättas först.

En fullständig bisats innehåller både subjekt och predikat.

Bisatsen inleds oftast med ett fogeord från ordklassen konjunktioner. De vanligaste fogeorden är: "att", "när", "då", "innan", "därför att", "om", "för att" och "fastän".

Övningsuppgift

Skriv ner vad en bisats är.

Lägg märke till!

En huvudsats kan (oftast) ensam bilda en förståelig sats, men en bisats kan inte göra detta.

Hur fungerar bindeord och fogeord i förhållande till detta?

Jag spelar fotboll, och Nils leker i trädgården.

Detta är två huvudsatser som binds samman av bindeordet "och". Bindeordet "och" ingår inte i den sista huvudsatsen. Därför kan den ensam bilda en förståelig mening: Nils leker i trädgården.

Jag spelar fotboll, när Nils leker i trädgården.

Detta är en huvudsats och en bisats. Bisatsen inleds av fogeordet "när", som ingår i bisatsen. Därför kan bisatsen inte ensam bilda en förståelig mening. Man kan inte säga som en helt ensam mening: När Nils leker i trädgården.

Fogeordet ingår i och gör så att det blir en bisats.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med huvudsatser och bisatser för att se hur bindeorden och fogeorden fungerar.

Alla bisatser är satsdelar

Alla bisatser är satsdelar i förhållande till huvudsatsen, eftersom de beskriver eller lägger till mer information om det som kommuniceras om i huvudsatsen.

Bisatsen har i sin tur sina egna satsdelar.

Bisats som subjekt

Exempel:

 • Att Per reste till USA, gjorde Ulla ledsen.
 • Att hon var gift, förändrade hans känslor.
 • Att Olle slog hunden, upprörde många.
 • Att han bad om ursäkt, hanterade henne.
 • Att Sture fick ett nytt jobb, gladde henne.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser som ovanstående satsdel.

Bisats som subjektiv predikatsfyllnad

Exempel:

 • Sanningen var, att ingen hörde flygplanet.
 • Resultatet blev, att ingen lämnade rummet.
 • Lögnen var, att han hade missat bussen.
 • Olles mål var, att han skulle bli bäst i klassen.
 • Hans plan blev, att brandkåren skulle ta sig in genom fönsterna.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser som ovanstående satsdel.

Bisats som direkt objekt

Exempel:

 • Alla såg, att hon var ledsen.
 • Lars hörde, att de skrattade åt honom.
 • Hon kände, att han kramade henne.
 • Gregor väntade på att de skulle komma hem.
 • Eva anade, att något var fel.
 • Olle gillar, att våren kommer.
 • Per uppfattade, att någon kom in i rummet.

Andra bisatser som är direkta objekt

Nedan finns fler bisatser som är direkta objekt till huvudsatsen. De skiljer sig från ovanstående bisatser.

De inleds av en partikel och man sätter inget kommatecken mellan sådana satser.

Exempel:

 • De lyssnade på vad han hade att säga.
 • Arbetet resulterade i att Nils blev befordad.
 • Jag funderar över när du kan komma till festen.
 • Olle höll med om att de skulle resa bort.
 • Hon tänker på vem som skall klippa gräset.
 • Greta funderar över vad hon skall ha till middag.
 • Du behöver inte grubbla på varför han svek dig.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser som ovanstående satsdel.

Bisats som adverbial

Exempel:

 • När hon hade kommit, gick vi hem.
 • De undrade, hur hon hade kommit dit.
 • Lisa frågade, vart han skulle gå.
 • Eva grät, när hennes katt blev överkörd.
 • Vi åt middag, när han kom in genom dörren.
 • Hon åkte till Afrika, därför att Pär hade bett henne hjälpa till på sjukhuset.
 • Han fick vänta länge, eftersom bussen var försenad.
 • De tog sig till Paris, genom att Hugo sålde bilen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser som ovanstående satsdel.

Bisats som attribut

Exempel:

 • Kan du hämta stolen, som vi fick i present?
 • Vera dukade bordet, som far hade målat.
 • Olle skickade ett paket, som hans faster skulle få.
 • Snickaren lagade dörren, som hade gått sönder.
 • Hunden jagade en svart katt, som klättrat upp i trädet.
 • Stina gillade presenten, som hon fick av mamma.
 • Han tog ett kort på bävern, som hade byggt ett fint bo.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser som attribut.

Konjunktionsbisatser

"Konjunktionsbisats" är en kommunikation du lägger till din huvudsats. Ett fogeord inleder och binder samman satserna.

Exempel:

 • att
  De bestämde, att hon skulle få låna stugan.
  Att snöandet skulle upphöra så snabbt, kunde de inte ana.
 • utan att
  De reste till Sälen, utan att de meddelade oss.
  Utan att de bytte till vinterdäck, sålde de bilen.
 • genom att
  Genom att vi gjorde en bra planering, hann vi med vad vi skulle.
  Olle och Stina målade hela huset, genom att de jobbade varje helg.
 • när
  När Stig steg in i hallen, såg han katten.
  De slutade arbeta för dagen, när klockan slog fem slag.

 • Ulla visste att det var fara, då hon kände brandrök.
  Då vi steg upp, hade barnen redan bakat klart kakan.
 • innan
  Innan hon visste något, var vi framme i Stockholm.
  De gömde sakerna, innan polisen kom.
 • lika – som
  Du är lika bra, som Nils är.
  Vårt hus är lika fint, som deras hus är.
 • ju – desto
  Ju äldre barnen blev, desto längre blev de.
  Ju flitigare du är, desto bättre betyg får du.
 • så, så att
  De borstade tänderna, så att de blev vita.
  Fredrik putsade sina skor, så de blänkte.
 • så – att
  Popgruppen spelade högt, att damerna lämnade lokalen.
  Olle spikade i brädan hårt, att den verkligen satt där.
 • därför att
  Du gick hem med hunden, därför att den skällde mycket.
  Vi torkar golvet, därför att det är smutsigt.
 • eftersom
  Butiken fick stänga, eftersom den låg avsides i centrum.
  Eftersom det regnade mycket, var det mycket blött i gräset.

 • Han fick IG i svenska, då han inte hade varit på lektionerna.
  Då Victoria slarvar mycket, kommer hon inte att göra ett bra jobb.
 • för att
  Vi planterade nya växter, för att vi skulle få en finare trädgård.
  För att man ska få en fin bil, krävs det att man tvättar och sköter den.
 • om
  Jag diskar, om du torkar golven.
  Om det kommer mycket folk till affären, kan vi kanske sälja massor av varor.
 • fastän
  Han gick till jobbet, fastän han var sjuk.
  Fastän vi var trötta, gjorde vi klart arbetet.
 • sedan
  Jag skrev ett brev, sedan gästerna hade gått.
  Sedan Oskar hade lagt sig, satte Hilda på TVn.
 • som
  Pär springer som en raket.
  Deras nya villa är dubbelt så stor som deras gamla hus.
  Ulf jobbar som snickare i Stockholm.
 • såsom
  Bosse simmar, såsom en fisk gör.
  Vera praktiserar såsom lärare.
 • som (tillsammans med ordet "just")
  Just som Bertil gick in i affären, ropade Ulla högt.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med varje fogeord ovan för att bilda konjunktionsbisatser.

Utelämning av fogeordet

Ibland kan man utelämna fogeorden "att" och "om".

Exempel:

 • Jag trodde, att du skulle komma igår.
  Jag trodde du skulle komma igår.
 • Om ni skall se skatan, måste ni skynda er.
  Skall ni se skatan måste ni skynda er.
 • Vi visste, att bilen skulle fungera.
  Vi visste bilen skulle fungera.
 • Om ni vill bada, så kom hit.
  Vill ni bada så kom hit.
 • Han anade, att maten skulle räcka.
  Han anade maten skulle räcka.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna fogeordet enligt ovan.

Relativa bisatser

"Relativ bisats" är en kommunikation med ytterligare information du lägger till din huvudsats.

Relativa bisatser inleds alltid med ord från ordklasserna pronomen eller adverb. Exempel: "som", "vilken", "vars", "vad", "vad som", "där" och "dit". Dessa fungerar som fogeord, men är en satsdel i bisatsen.

Relativa bisatser kan du antingen placera efter eller skjuta in i huvudsatsen.

Bisatsen placerad efter huvudsatsen:

De köpte ett hus, som låg på landet.

Bisatsen inskjuten i huvudsatsen:

Huset, som de köpte, låg på landet.

 • som
  Ge mig kniven, som ligger där.
  Bilen, som jag skall köpa, kostar mycket pengar.
 • vilken (-et, -a)
  Landskrona BOIS förlorade matchen, vilket var oväntat.
  Nils fick MVG i "matte", vilket förvånade oss mycket.
 • "Vilket" kan ibland - som ovan - syfta på hela den tidigare satsen.

 • vars
  Vi hämtade bordet, vars ben var i sönder.
  Bilen, vars lampa är i sönder, är blå.
 • vad
  Vi vet vad vi skall göra med huset.
  Han insåg vad föräldrarna skulle säga.
 • vad som
  Vi förstod vad som skrämde Oskar.
  De kom på vad som egentligen hände på festen.
 • där Vi gick till ängen, där solens strålar värmde oss.
  Garaget, där jag har bilen, är väldigt stort.
 • dit Hon skall åka till torpet, dit hon ej hittar lätt.
  I Hässleholm, dit vi ej kommer ofta, väntar mormor på oss.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar enligt ovan för att bilda relativa bisatser.

Utelämning av ordet "som"

Ibland kan man utelämna ordet "som" i bisatsen.

Exempel:

 • Kakorna, som jag åt, var goda.
  Kakorna jag åt var goda.
 • Bilen, som jag tvättade, var svart.
  Bilen jag tvättade var svart.
 • Filmen, som jag såg, var fantastisk.
  Filmen jag såg var fantastisk.
 • Kvinnan, som vi träffade, bjöd på kaffe.
  Kvinnan vi träffade bjöd på kaffe.
 • Båten, som Karl köpte, skall snart dras upp.
  Båten Karl köpte skall snart dras upp.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna "som" enligt ovan.

Indirekta frågesatser som bisatser

"Indirekt frågesats" är en kommunikation du lägger till din huvudsats, där någon uttrycker att de har en fråga.

Hela meningen måste kunna göras till en direkt fråga.

Indirekt fråga:

Nils undrar, om han får komma till festen.

Direkt fråga:

- Får jag komma till festen? undrar Nils.

Indirekt fråga:

Familjen Olsson frågade sig, var de skulle semestra.

Direkt fråga:

Familjen Olsson frågade sig: "Var skall vi semestra?"


De olika fogeorden som inleder bisatserna är markerade överst.

 • om
  Hannah frågar sig, om hennes familj skall resa.
  Gustav frågade, om de skulle åka skidor till jul.
  Frågan är, om UFO existerar eller ej.
 • huruvida
  Han ville veta, huruvida Karl kommer.
  Jag funderar på huruvida skinkan är klar.
  Petter undrade, huruvida laget skulle gå vidare.
 • vem
  Erik frågade vem Eva skulle hämta.
  Nils undrar vem mannen i svart är.
  Frågan var vem Pär skulle möta.
 • vem som
  Han funderar på vem som körde bilen.
  Berit grubblade över vem som var äldst.
  Jag vet inte vem som har ätit upp kakan.
 • vad
  Olle satt och funderade på vad de skulle göra.
  Lisa tänkte på vad Karin skulle säga.
  Kompisarna ville veta vad de skulle äta till lunch.
 • vad som
  Jag vill veta, vad som står på tavlan.
  Vi visste inte vad som besvärade henne.
 • vilken
  De undrade vilken väg de skulle gå.
  Oskar frågade vilken film som var bäst.
  Problemet var vilken bil de skulle köpa.
 • vad för en
  Greta grubblade över vad för en klänning hon skulle ha på sig.
  Hans undrar vad för en tidning han skall köpa.
  Vi diskuterade vad för en hund vi skulle välja.
 • var
  Jag vill veta var han är.
  Ulrik undrar var han skall rycka in.
  Familjen frågade sig var de skulle ha sin semester.
 • när
  Han undrar när ni kommer.
  Ullis frågar sig när Pelle ska ringa .
  Byinvånarna pratade om när bygget skulle starta.
 • vart
  Ivar frågade vart vi skulle åka.
  Vi ville veta vart hunden hade sprungit.
  Mysteriet var vart katten hade tagit vägen.
 • hur
  Han grubblar över hur han skall åka till Paris.
  George undrar hur vi skall ta oss till båten.
  De pratade länge om hur de skulle lösa problemet.
Övningsuppgift

Skriv meningar med indirekta frågesatser som bisatser.

Bilda huvudsats och bisats

Ibland är det bättre att slå ihop två huvudsatser till en huvudsats plus en bisats. Detta för att variera språket och få en mer intressant kommunikation.

Två huvudsatser:

Jag hämtade hunden. Den var trött.

Huvudsats och bisats:

Jag hämtade hunden, som var trött.

 • Kan du ge mig kakan? Den är väldigt god.
  Kan du ge mig kakan, som är väldigt god.
 • Vi åkte till ishallen. Där åkte vi skridskor.
  Vi åkte till ishallen, där vi åkte skridskor.
 • Du kan klappa hunden. Den bits ej.
  Du kan klappa hunden, som ej bits.
 • Oskar tycker mycket om Malmö. Dit åker han ofta.
  Oskar tycker mycket om Malmö, dit han åker ofta.
 • Han har ett fint bord. Det är alldeles svart.
  Han har ett fint bord, som är alldeles svart.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med två huvudsatser. Sätt sedan ihop dem till en huvudsats och bisats.

Nu vet du vad en bisats är och hur du kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.