Gabriella, Droginformation.nu


Gabriella från en av våra partners: Droginformation.nu
Gabriella, Droginformation.nu

Här följer en intervju med Gabriella som arbetar på Droginformation.nu.

Hur länge har du jobbat på Droginformation.nu?

Jag har jobbat på Droginformation.nu i över två år.

Varför började du jobba där?

Det var min kompis som rekommenderade jobbet till mig och jag tvekade inte en sekund på att testa på det.

Nu har jag jobbat här i två år och anledningen till varför jag fortfarande jobbar kvar är för att det är ett roligt och lärorikt arbete, och samtidigt gör man någonting bra för andra. Det känns bra att gå till jobbet varje dag och veta att man hjälper barn och ungdomar att få en bättre framtid.

Sedan är de härliga arbetskollegorna här på Droginformation.nu ett stort plus också!

Vilka arbetsuppgifter har du på Droginformation.nu?

Idag är jag är teamleader på Droginformation.nu. Har varit det sedan i början av året och min uppgift är att planera det dagliga arbetet och att leda gruppen genom att coacha och motivera.

Vad är viktigt med detta arbete?

Droginformation.nu's viktigaste uppgift just nu är att ge förebyggande droginformation till unga!

Det är hemskt att veta att det är så många barn och ungdomar som använder droger i dagens samhälle, och att det går allt längre ner i åldrarna. De testar på droger av ren nyfikenhet, vilket sedan kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden.

Därför är det jätteviktigt att ungdomarna får mer information om faran med droger bla. från Droginformation.nu, för det är brist på kunskap som är själva huvudproblemet.

Har du någon egen erfarenhet av droger?

Jag har inga egna erfarenheter av att missbruka droger men jag har sett hur droger påverkat folk negativt flera gånger och vilka hemska öden det kan leda till.

Så det känns mer än rätt att jobba här då jag inte vill att fler ska råka ut för samma sak.

Något annat du vill säga om detta?

De flesta föräldrar har en vana att prata med sina barn om alkohol och hur det ökar risken för våld och olyckor.

Prata även med era barn och ungdomar om faran med droger! Ge dem droginformation! Det är minst lika viktigt och så aktuellt med tanke på alla olyckor och dödsfall som man har fått läsa om under 2014, som just droger har orsakat.


Gabriella, Droginformation.nuHemsidor från Droginformation.nu


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.