Fullständig sats

Hur använder man den?

"Fullständig" är en sats som består av både subjekt och predikat. Man ser då klart och tydligt vem som har utfört handlingen och vad som har gjorts.

Huvuddelarna i en sats är subjekt och predikat.

En ofullständig sats saknar antingen subjekt och predikat.

Exempel på fullständiga satser:

  • Han hämtade hunden.
  • Bilen körde fort på vägen.
  • Ulla är söt.
  • Hunden åt upp benet snabbt.
  • Jag vill ha mat nu!
  • Vad heter du?
Övningsuppgift

Skriv ner vad en fullständig sats är.

Övningsuppgift

Skriv ner några fullständiga satser.

Nu vet du vad en fullständig sats är!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.