Vad är grammatik och satslära?

Vad har man för användning av grammatik och satslära?

"Grammatik" är kunskap om hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Ordet kommer ursprungligen från ordet gramma – "bokstav", "skrivtecken", "skrift" och ordet "grafein" – "skriva".

Grammatik betyder alltså i grunden hur du skriver korrekt med hjälp av bokstäver och tecken.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Grammatiken består av följande delar:

  • Grunderna i svenska språket
  • Formlära – ordklasser
  • Satslära – satsdelar
  • Meningsbyggnad - kommer att publiceras senare.
  • Skrivtecken – Skiljetecken

Vad är satslära?

"Satslära" – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation.

Man använder ord från olika ordklasser för att bilda satsdelar och förståeliga kommunikationer.

"Syntax" – som ingår i grammatiken – är ett äldre namn på satsläran.

Syntax kommer från grekiska "syn" – tillsammans och "taxis" – ordning.

Satslära eller syntax betyder alltså i grunden hur man ordnar orden tillsammans till en begriplig kommunikation.

I satsläran har man delat in satsen i olika satsdelar, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

"Satsord" – som ingår i satsläran och grammatiken – är ett samlingsnamn på ord som ingår i och bildar olika satsdelar. De kan också binda ihop satser eller satsdelar. Dessa ord har olika funktioner och speciella namn.

Satsord? Detta är inget ord du kan slå upp i en ordbok eller hitta på internet. Kanske det kallas något annat av någon annan. I vilket fall som helst så är satsord en viktigt del av och satsläran. Jag tror du förstår vad jag menar med satsord.

Exempel på olika satsord är huvudord, attribut och partiklar. Mer om dessa - och andra satsord - längre fram i arbetet.

När man använder ord från olika olika ordklasser i en sats för att bilda satsdelar eller binda ihop kommunikationen, har dessa ord olika funktioner och speciella namn.

Exempel:

Satsdel: på ett rött skåp.

Satsord: "på", "ett", "rött", "skåp". Vart och ett av dessa ord fungerar olika och kallas något speciellt i satsläran.

Orden "på", "ett", "rött" och "skåp" tillhör även olika ordklasser.

Satsorden, som hämtas från olika ordklasser, definieras och namnges i satsläran.

Satsorden, satsdelarna och de olika satserna beskrivs alltså i satsläran, som i sin tur är en del av grammatiken.

Övningsuppgift

Skriv ner vad satslära är för något.

Nu vet du vad grammatik och satslära är för något!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.