Vad är hjälpande ord?

Hur använder man dem?

"Hjälpande ord" är ord i en sats som beskriver ett huvudverb i tiden eller till sättet. De är alltid hjälpverb.

Hjälpande ord? Detta är inget ord du kan slå upp i en ordbok eller hitta på internet. Kanske det kallas något annat av någon annan. I vilket fall som helst så är hjälpande ord en viktigt del av satsorden och satsläran. Jag tror du förstår vad jag menar med hjälpande ord.

Exempel på olika hjälpande ord:

 • Johan har sprungit fort.
 • De hade lämnat båten när vi kom.
 • Vi kommer att fixa stolarna!
 • Du bör lämna tillbaka boken.
 • Han fick lasta skåpbilen.
 • Olle måste skynda sig nu.
 • Jag vill mata grisen.
Övningsuppgift

Skriv ner vad ett hjälpande ord är.

Alltid hjälpverb

Hjälpande ord är alltid hjälpverb och står alltid tillsammans med ett huvudord, som är huvudverb.

Läs mer om hjälpverb här.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika hjälpande ord.

Hjälpande ord i passiva meningar

I passiva meningar är "vara" och "bliva" och deras böjningsformer hjälpverb.

Läs mer om hjälpverb här.

Stolen är lagad.

Bilen blir fixad.

Här är "lagad" och "fixad" huvudverb och "är" och "blir" är hjälpverb.

Exempel:

 • Grisen blev hämtad av mig.
 • Flickan är beundrad.
 • Bilen var tillverkad av japaner.
 • Han blir uppmuntrad av Inga.
 • Huset blev reparerat.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika hjälpande ord i passiva meningar.

Mer om "hjälpande ord" och hur de fungerar i de olika satsdelarna kan du läsa om i artikeln: Hjälpande ord i satsdelarna.

Nu vet du vad ett "hjälpande ord" är och kan använda det!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.