Huvudord i de olika satsdelarna

Hur använder man dem?

"Huvudord" är det viktigaste ordet i en satsdel. Till detta ord kan man alltid lägga hjälpande eller beskrivande ord.

Jag skall hämta den snygga bilen.

Till huvudordet kan man lägga beskrivande ord, som t.ex. liten, söt, bredbent, röd och leende.

Sådana beskrivande ord till huvudordet kallas "attribut". De kan stå framför eller bakom huvudordet.

Till huvudordet kan man även lägga hjälpande ord som t.ex. har, hade, skulle, bör och måste.

Han hade diskat när vi kom.

Huvudorden hämtar man från ordklasserna substantiv och verb.


Substantiv: Den söta flickan kom till festen.

Huvudverb: Han hade jagat älg förut.

Huvudord i de olika satsdelarna

Nedan följer en beskrivning av hur huvudordet fungerar och används i de olika satsdelarna.

Huvudord i satsdelen subjekt

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen subjekt - ibland tillsammans med olika beskrivande ord (attribut).

Substantiv:

 • Kalle ritar fint.
 • Den stora traktorn kör fort på vägen.
 • Ulla stickar en tröja.
 • Motorcykeln kom mot mig.
 • Den svarta katten jamar högt.
 • Prästkragarna står fint i hagen.
 • Ärlighet lönar sig i längden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller satsdelen subjekt med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen subjekt - alltid med ordet "att".

Huvudverb:

 • Att motionera är alltid skönt.
 • Att prata lönar sig alltid.
 • Att städa behövs nu.
 • Att fika är alltid gott.
 • Att kunna stava krävs i skolan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller satsdelen subjekt med huvudord från ordklassen verb.

Subjekt som beskriver längre tankegångar

När subjektet beskriver längre tankegångar kan man använda flera satsord från olika ordklasser.

Att gömma den gröna filten från mormor under bilresan till Tyskland var en bra idé.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen subjekt med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen predikat

Huvudordet i ett predikat är alltid huvudverbet. Detta kan ha hjälpande ord till sig - de olika hjälpverben.
Jag borde ha öppnat grinden till korna.

Till huvudordet kan även höra olika partiklar.
Han tyckte mycket om henne.

Det kan finnas två huvudord i ett predikat:
När skall vi börja cykla?

Exempel på huvudord-huvudverb i olika predikat:

 • Jag kommer att hjälpa dig senare.
 • Eva skulle ha badat om det gick.
 • Vi har fått fiska mycket i sommar.
 • Han kan springa långt.
 • Ulf vill städa huset.

Läs mer här om huvudverb och hjälpverb.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika predikat och markera huvudorden.

Huvudord i satsdelen subjektiv predikatsfyllnad

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut).

Substantiv:

 • Hon är en duktig frisörska.
 • Hunden heter Pär.
 • Nils kallas för snickaren.
 • Lisa vill bli läkare.
 • Hildur utsågs till diskare.
 • Stens pappa är en sträng domare i matchen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad - alltid med ordet "att".

Huvudverb i sin grundform:

 • Din uppgift är att vakta.
 • Peter valdes till att handla.
 • Konsten är att sköta sig.
 • Johans idé var att motionera.
 • Hennes uppgift blev att diska.
 • Ditt uppdrag blir att städa.
 • Hans mål var att lyckas.
 • Olles tanke är att flytta.
 • Han utnämndes till att vakta.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen verb.

Subjektiv predikatsfyllnad som beskriver längre tankegångar

När den subjektiva predikatsfyllnaden beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Idén var att springa undan korna och fåren på vandringen över bergen. Peter valdes till att begränsa användningen av bekämpningsmedel i skogen.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen direkt objekt

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen direkt objekt. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) och en partikel.

Substantiv:

 • De sprängde klippan.
 • Vi plockar vackra blommor.
 • Han rensade trädgården.
 • Olle renoverar den gamla lägenheten.
 • Håkan grubblar över framtiden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen direkt objekt med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen direkt objekt - alltid med ordet "att" - ibland tillsammans med en partikel.

Huvudverb:

 • Han tycker om att arbeta.
 • George tyckte om att cykla.
 • Yngve gillade att dansa.
 • Han gillar att arbeta.
 • Han funderar på att sova.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen direkt objekt med huvudord från ordklassen verb.

Direkta objekt som beskriver längre tankegångar

När det direkta objektet beskriver längre tankegångar, kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Hon funderade på att börja studera biologi till hösten.

Det kan då finnas flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Fler exempel:

 • Jag gillar att spela piano högt och länge på kvällarna.
 • Lisa satsar på att bli barnläkare på sjukhuset.
 • Karl och Stina uppskattar att gå en promenad på morgonen vid sjön.
 • Hon tycker mycket om att köra bil alldeles själv längs kusten.
 • Vera uppskattar att skriva långa brev till sina gamla vänner i Frankrike.
 • Lisa funderade på att göra slut med Pär i morgon under festen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar, använd infinitivfraser, och bilda satsdelen direkt objekt med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen objektiv predikatsfyllnad

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) och en partikel.

Lägg märke till! När predikatets huvudverb är "anse" används ibland huvudverbet "vara" i den objektiva predikatsfyllnaden. Då står verbet "vara" tillsammans med andra ord, som beskriver tillståndet.

Exempel:

 • Styrelsen utnämnde honom till borgmästare.
 • De valde henne till lucia.
 • Berit kommer att anse honom vara en bra lärare.
 • Vi utsåg honom till ledare.
 • De nya kläderna förvandlade henne till en skönhet.
 • Olof ansåg henne vara en lämplig brud.
 • Fredrik gjorde träffen till en fest.
 • Föräldrarna döpte sin son till Nils.
 • De kallade honom Nisse .
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen objektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad – ibland med ordet "att".

Lägg märke till! När predikatets huvudverb är "anse" används ibland huvudverbet "vara" - utan "att" - i den objektiva predikatsfyllnaden. Då står verbet "vara" (utan "att") tillsammans med andra ord, som beskriver tillståndet.

Exempel:

 • Sture ansåg henne vara duktig .
 • Ulla fick mig att motionera.
 • Vi ansåg henne vara mager .
 • Jag fick Karl att komma.
 • Ivan fick hunden att apportera.
 • Hilda utsåg henne till att shoppa.
 • Oskar har ansett skolan vara givande .

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen objektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen verb.

Objektiv predikatsfyllnad som beskriver längre tankegångar

När den objektiva predikatsfyllnaden beskriver längre tankegångar, kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Pelle fick mig att ta reda på mer om företagets ekonomi.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen indirekt objekt

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen indirekt objekt. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) och en partikel.

Substantiv:

 • Vi gav Karl en blomma.
 • De vägrade Olle biljetter till föreställningen.
 • Barnen säljer Bingolotter åt föreningen.
 • Sten gav pengar till organisationen.
 • Lotta sjöng en visa vackert för mormor.
 • Gustav tog pengar från kassan.
 • Han gav vatten till löparen.
 • Vi måste ge julklappen till Björn.
 • Pär belönar Nils med en bok.
 • Nu skall vi gå och ge bröd till änderna.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen indirekt objekt med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen indirekt objekt - alltid med ordet "att" - ibland tillsammans med en partikel.

Huvudverb:

 • Ge inte någon energi åt att sörja!
 • Han gav mycket uppmärksamhet åt att duscha.
 • Lisa har verkligen lagt tid på att motionera.
 • Pär gav inte en tanke åt att banta.
 • De ger sitt engagemang åt att expandera.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen indirekt objekt med huvudord från ordklassen verb.

Indirekta objekt som beskriver längre tankegångar

När det indirekta objektet beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Gustav ägnar mycket tid åt att styrketräna speciella muskler nere på stranden..

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen indirekt objekt med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen adverbial

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen adverbial. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) och en partikel.

Substantiv:

 • Olle och Pär vandrade en mil.
 • Hon bakade hela förmiddagen.
 • Sture var trött på mornarna.
 • Stina är snart färdig med läxorna.
 • Kalle klättrade upp i trädet.
 • Yngve är dålig på bordtennis.
 • Penseln är full av grön färg.
 • Pär kom före läkaren.
 • Vi kommer att åka till Göteborg.
 • Vattnet räcker till läkarna.
 • Hon åker med barnen.
 • Olle fiskar med kastspö.
 • Jag är i fara.
 • Gregor kom i extas.
 • Eva är klar med sin utbildning.
 • Han anlände utan sitt bagage.
 • Olle fick mobilen från Finland i present.
 • Oskar skrattade av glädje.
 • Sture är klar med de svåra läxorna.

Exemplen kan även innehålla andra sorters adverbial.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen adverbial med huvudord som är substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen adverbial - alltid med ordet "att" - ibland tillsammans med en partikel.

Exempel:

 • Hunden är villig att springa.
 • Hon är mogen att gifta sig.
 • Sture blev färdig att sätta igång.
 • Lisa anses duglig nog att kunna resa.
 • Jag är beredd att åka.
 • Han är van att slita.
 • Fredrika är sugen på att festa.
 • Rita är klok nog att motionera .

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen adverbial med huvudord som är verb.

Adverbial som beskriver längre tankegångar

När adverbialet beskriver längre tankegångar kan man använda flera satsord från olika ordklasser.

Han är van att parkera bilarna snyggt framför huset.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen adverbial med flera huvudord som är substantiv och verb.

Huvudord i satsdelen agent

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen agent - alltid tillsammans med en partikeln "av" och ibland olika beskrivande ord (attribut).

Substantiv:

 • Hunden sköttes av Pelle.
 • I går revs huset av bröderna.
 • Träden kapades av jobbarna.
 • Den stora operationen utfördes av läkaren.
 • Brevet skrevs av Pernilla.
 • Bilarna hindrades av vägspärren.
 • Han skadades av raketen.
 • Naturligtvis chockades hon av nyheten.
Övningsuppgift

Skriv ner passiva satser med satsdelen agent från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen agent - alltid med ordet "att" och partikeln "av".

Huvudverb:

 • Jag förändrades av att jogga.
 • Han har räddats av att banta.
 • Eva stärktes av att simma.
 • Jag knäcktes av att motionera.
 • Företaget sänktes av att spekulera.
 • Hunden chockades av att bada.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner passiva satser med satsdelen agent från ordklassen verb.

Agent som beskriver längre tankegångar

När agenten beskriver längre tankegångar kan man använda flera satsord från olika ordklasser.

Johan räddades av att jogga utmed stranden tidigt varje morgon.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen agent med flera huvudord som är substantiv och verb.

Flera huvudord i en satsdel

Ibland kan en satsdel innehålla flera huvudord.

Med bindeord

Huvudord i en satsdel kan bindas ihop med olika bindeord.

Pär, Kalle och Oskar skall åka och bada.

Utan bindeord

Det kan finnas flera huvudord i en satsdel utan bindeord.

Jag gillar att spela piano.

Genom att lägga till hjälpande ord eller beskrivande ord från ordklassen adjektiv, så kan du se vilka ord som är huvudord.

Jag gillar att kunna spela på det fina pianot.

Lisa jobbar på att bli en duktig läkare.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med flera huvudord i en satsdel.

Vid satsförkortning

Ibland förkortar man kommunikationer när man pratar med människor, då kan du få flera huvudord i en sats utan bindeord.

Exempel:

Två fullständiga satser:
Ulf ansåg, att hon var vacker.
En sats med direkt objekt (henne) och objektiv predikatsfyllnad:
Ulf ansåg henne vara vacker.

Två fullständiga satser:
Tore ansåg, att hyran var hög.
En sats med direkt objekt (hyran) och objektiv predikatsfyllnad:
Tore ansåg hyran vara hög.

Fler exempel:

 • Vi såg inte, att fågeln kom.
  Vi såg inte fågeln komma.
 • Kan du känna, hur kylan ökar?
  Kan du känna kylan öka?
 • Han upplevde, hur spänningen steg.
  Han upplevde spänningen stiga.
 • Vi hörde, när Gustav ramlade.
  Vi hörde Gustav ramla.
 • De kände, när bilen fick en sladd.
  De kände bilen sladda.

Genom att lägga till hjälpande ord eller beskrivande ord från ordklassen adjektiv, så kan du se vilka ord som är huvudord.

Vi kände bilen få punktering.

Vi kände att den röda bilen hade fått en omfattande punktering.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar som är satsförkortningar och har flera huvudord i en satsdel.

Nu vet du vad ett huvudord är och hur det fungerar och används i de olika satsdelarna!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.