Huvudsats

Hur använder man dem?

"Huvudsats" är den viktigaste satsen i en mening. Den kan oftast ensam bilda en förståelig mening.

En huvudsats innehåller för det mesta både subjekt och predikat.

Du kan lägga till en bisats till huvudsatsen. En bisats är en kommunikation, som är ett tillägg eller en förklaring till huvudsatsen.

En huvudsats som följs av en bisats:

Jag satt och skrev, när Nils kom in i rummet.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en huvudsats är.

Övningsuppgift

Skriv ner några huvudsatser.

Lägg märke till!

En huvudsats kan (oftast) ensam bilda en förståelig mening, men att en bisats inte kan göra detta.

Hur fungerar bindeord och fogeord i förhållande till detta?

Jag spelar fotboll, och Nils leker i trädgården.

Detta är två huvudsatser som binds samman av bindeordet "och". Bindeordet "och" ingår inte i den sista huvudsatsen. Därför kan den ensam bilda en förståelig mening: Nils leker i trädgården.

Jag spelar fotboll, när Nils leker i trädgården.

Detta är en huvudsats och en bisats. Bisatsen inleds av fogeordet "när", som ingår i bisatsen. Därför kan bisatsen inte ensam bilda en förståelig mening. Man kan inte säga som en helt ensam mening: När Nils leker i trädgården.

Fogeordet ingår i och gör så att det blir en bisats.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med huvudsatser och bisatser för att se hur bindeorden och fogeorden fungerar.

Huvudsats och bisats

Här följer några exempel på huvudsatser följda av förklarande bisatser.

Exempel - huvudsats, bisats:

 • Han kör bilen, för att vi skall hinna i tid.
 • Vi är lyckliga, när våra barn är friska.
 • De skall gå på bio senare, om de hittar en bra film.
 • Olle kastar bollen till Ulla, när Bosse kommer.
 • Greta spelar tennis, för att hon vill förbättra sin hälsa.

Lägg märke till! Vissa av dessa huvudsatser kan inte ensamma bilda förståeliga meningar.

 • Vi gillar, att vi skall åka snabbt med bilen.
 • Jag tror, att vi snart är klara.
 • Olssons tycker, att de har rätt till en parkeringsplats.
 • Vi väntar oss, att Sten skall komma snart.
 • Familjen funderar på att de skall skaffa båt.

Du kan sätta bisatsen först och huvudsatsen efter.

Bisats, huvudsats:

 • För att vi skall hinna i tid, kör han bilen.
 • När våra barn är friska, är vi lyckliga.
 • Om de hittar en bra film, skall de gå på bio senare.
 • När Bosse kommer, kastar Olle bollen till Ulla.
 • För att hon vill förbättra sin hälsa, spelar Greta tennis.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med huvudsatser och bisatser.

Meningar med en huvudsats

Du kan bilda meningar som bara består av en huvudsats.

Exempel:

 • Han hämtade hunden.
 • Bilen körde fort på vägen.
 • Ulla är söt.
 • Hunden åt upp benet snabbt.
 • Pelle sprang efter bollen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som består av en huvudsats.

Meningar med två huvudsatser

Ibland har man två eller flera huvudsatser i en mening.

Du binder då samman dem t. ex. med bindeorden både – och, varken – eller, men, och, samt, eller, för, utan.

Man skiljer huvudsatserna åt med ett kommatecken.

Exempel:

 • De spelade hög musik, och tanterna rensade trädgården.
 • De ville spela fotboll, eller så ville de åka till stranden.
 • Måns och Kristina ville inte gå på festen, utan de skulle stanna hemma.
 • Pelle kan inte komma imorgon, för han känner sig inte bra.
 • Pär kommer snart, men han vill inte stanna så länge.
 • Sture har köpt en ny bil, och det vill jag också göra.

Du kan även använda ord från ordklassen adverb som bindeord: "därför", "emellertid", "så", "nämligen", "sedan", "alltså".

Exempel:

 • Han var väldigt trevlig, därför ville hon stanna.
 • Berit är i Stockholm, hon kommer emellertid tillbaka imorgon.
 • De körde ända till Stockholm, sedan övernattade de där.
 • Hon var noga med att komma i tid, alltså tog hon ofta taxi.
 • Sture planerade en fin semesterresa, han skulle nämligen åka till Kreta.
 • Fredrik var trött, så han gick hem.
 • Vi var ute och fiskade, sedan åt vi middag.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som består av två eller flera huvudsatser.

Nu vet du vad en huvudsats är och kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.