Indirekta objekt och adverbial

Vad är skillnaden?

Ibland kan det vara svårt att skilja på indirekta objekt och adverbial, när de består av prepositioner plus ett substantiv.

"Indirekt objekt" är ord som beskriver någon eller något som får eller fråntages något.

Vi gav blommor till mor..
Teaterchefen gav mycket uppmärksamhet till föreställningen.

"Adverbial" är en satsdel som beskriver omständigheterna kring handlingen eller tillståndet.

Familjen reste till Spanien..
De köpte flera biljetter till föreställningen.

I denna artikel tar vi upp exempel, där det kan vara svårt att se skillnaden på indirekt objekt och adverbial.

Vad är skillnaden på indirekta objekt och adverbial?

Här följer indirekta objekt och adverbial med prepositionerna "till" och "från", för att visa skillnaderna och hur dessa satsdelar används.

"Till" och "från" kan både ingå i indirekt objekt och adverbial.

Det indirekta objektet beskriver någon eller något som får eller fråntages något. Adverbialet beskriver omständigheterna kring handlingen - när, var, hur, varför etc.

Indirekt objekt med "till"

Teaterchefen gav mycket uppmärksamhet "till föreställningen".


I denna mening är "till föreställningen" indirekt objekt, därför att handlingen riktar sig till föreställningen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt och "till".

Adverbial med "till"

De köpte flera biljetter "till föreställningen".


I denna mening är "till föreställningen" adverbial, därför att den beskriver en omständighet kring handlingen - varför den görs. Själva föreställningen får eller fråntages inte biljetter.

Föreställningen hade kunnat få dräkter, uppmärksamhet, beröm, skådespelare, kritik, etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adverbial och "till".

Indirekt objekt med "från"

Man kan även använda "ifrån".

Rektorn tog bort tid "från idrottslektionen".


I denna mening är "från idrottslektionen" indirekt objekt, därför att man kan göra idrottslektionen till direkt objekt: Rektorn tog bort idrottslektionens tid.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt och "från".

Adverbial med "från"

Man kan även använda "ifrån".

Föräldrarna hämtade Nils "från idrottslektionen".


I denna mening är "från idrottslektionen" adverbial, därför att den beskriver en omständighet kring handlingen - var den görs. Naturligtvis förlorar idrottslektionen Nils, men här beskriver man var Nils hämtades.

Idrottslektionen hade kunnat förlora tid, uppmärksamhet, lärare, elever, utrustning etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adverbial och "från".

Flera indirekta objekt med "till"

Lägg märke till! Det indirekta objektet är här en helhet som får eller berövas en tillhörande del. Det måste vara en del som ingår i en helhet.

Exempel: Ulla tog bort sladden från TVn. Här är "från Tvn" indirekt objekt eftersom sladden är en del av TVn.

Ulla tog bort plasten från TVn. Här är "från Tvn" adverbial eftersom plasten inte är en del av TVn. "Från TVn" beskriver istället varifrån Ulla tog bort plasten.

Fred har köpt en ny backspegel "till bilen"


I denna mening är "till bilen" indirekt objekt, därför att backspegel är en del av bilen.

Berit gav en ny glans "till krukan".


I denna mening är "till krukan" indirekt objekt, därför att man kan göra krukan till direkt objekt: Berit gav krukan en ny glans.

Xanna letade fram ett nytt handtag "till kylskåpet".


I denna mening är "till kylskåpet" indirekt objekt, därför att handtag är en del av kylskåpet.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt och "till".

Flera adverbial med "till"

De tog faktiskt bilen "till Spanien".


I denna mening är "till Spanien" adverbial, därför att den beskriver en omständighet kring handlingen - var den görs.

Spanien hade kunnat få uppmärksamhet, turister, kritik, beröm, etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Jag vill ha brunsås "till köttbullarna".


I denna mening är "till köttbullarna" adverbial, därför att det beskriver en omständighet kring handlingen - varför personen vill ha brunsås.

Köttbullarna hade kunnat få uppmärksamhet, beröm, kryddor, etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Han bjöd på vin "till maten".


I denna mening är "till maten" adverbial, därför att den beskriver en omständighet kring handlingen - varför den görs. Vin ingår här inte i maten, utan serveras som ett tillbehör.

Maten hade kunnat få uppmärksamhet, kritik, beröm, kryddor, grädde etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adverbial och "till".

Flera indirekta objekt med "från"

Man kan även använda "ifrån".

Lägg märke till! Det indirekta objektet är här en helhet som får eller berövas en tillhörande del.

Exempel: Ulla tog bort sladden från TVn. Här är "från Tvn" indirekt objekt eftersom sladden är en del av TVn.

Ulla tog bort plasten från TVn. Här är "från Tvn" adverbial eftersom plasten inte är en del av TVn. "Från TVn" beskriver istället varifrån Ulla tog bort plasten.

Fred stal backspegeln "från bilen".


I denna mening är "från bilen" indirekt objekt, därför att den förlorar en backspegel.

De tog bort verandan "från huset".


I denna mening är "från huset" indirekt objekt, därför att det förlorar en veranda.

Ulla tog papperet "från högen" på bordet.


I denna mening är "från högen" indirekt objekt, därför att den förlorar ett papper.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt och "från".

Flera adverbial med "från"

Gustav slet bort plasten "från TVn".


I denna mening är "från TVn" adverbial, därför att den beskriver en omständighet kring handlingen - var och varför den görs. Plasten är ingen del av TVn och därför kan "från TVn" inte vara indirekt objekt.

TVn hade kunnat förlora uppmärksamhet, glans, färg etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Ulla flyttade glaset "från bordet".


I denna mening är "från bordet" adverbial, därför att det beskriver en omständighet kring handlingen - var den görs. Här beskrivs varifrån Ulla flyttade glaset.

Bordet hade kunnat förlora uppmärksamhet, färg, glans, ben, etc. Då hade du använt indirekt objekt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med adverbial och "från".

Fler exempel på indirekta objekt och prepositioner

Prepositionerna kallas satsdelspartiklar i satsläran.

 • Jill gav choklad åt Nils.
 • George gjorde ett dagsverke för bonden.
 • Berit skickade ett brev till Sture.
 • De tog mycket pengar från föreningen.
 • Victor lämnade dräkter åt föreställningen.
 • Har du haft någon tanke på Ulla nyligen?
 • Kan du räcka tidningen till mig?
 • Vill du köpa mat till hunden?
 • Ta inte maten ifrån honom!
 • Fiskaren sålde fisk till teatersällskapet.
 • Hon stal rosor från trädgården.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt med prepositioner.

Nu vet du mer om skillnaden mellan indirekta objekt och adverbial!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.