Vad är indirekt objekt?

Hur använder man det?

Vad är satsdelen indirekt objekt?

Denna satsdel kallades tidigare för dativobjekt.

1. "Indirekt objekt" är en satsdel som anger vem eller vilka en handling riktar sig till eller till vems fördel eller nackdel något sker.

Vi köpte en stor present till henne.
Kungen gav Hugo en medalj.
Ulla ville inte lägga mer tid på honom.
De tog godiset från Ulla.

2. "Indirekt objekt" är en satsdel som beskriver något som får eller fråntages något.

Glen köpte en ny baklykta till cykeln.
Olle skruvade bort ett hjul från mopeden.
Peter kommer att skaffa laddningsbara batterier till kameran.

3. "Indirekt objekt" är även en satsdel som beskriver en aktivitet eller tillstånd, som får eller fråntages något.

Hon gav ingen uppmärksamhet åt att läsa.
Pär skänkte ingen tanke åt hushållsekonomin.
Han satsade mycket tid på att motionera.
Gustav tog bort uppmärksamheten från studierna.

4. "Indirekt objekt" är också en satsdel som beskriver en hel tankegång kring aktiviteter och tillstånd. Dessa aktiviteter eller tillstånd får eller fråntages något.

De gav mycket energi åt att renovera sin nya båt på helgerna.
Oskar har satsat mycket tid på att fiska med arbetskompisarna tidigt på lördagsmorgnarna under semestern.
Hugo satsade pengar på att spela på hästar i travtävlingen utanför Malmö.
Gustav tog bort all uppmärksamhet från att studera kinesiska på lediga stunder.

Huvudverb och indirekta objekt

Vid följande huvudverb kan du använda satsdelen indirekt objekt: giva, taga, sända, beröva, ta bort, vägra, räcka, köpa, skicka, hämta, lämna, lova, visa, missunna etc.

Dessa prepositioner används ibland vid indirekt objekt: "åt", "för", "till", "från", "ifrån", "på".

Indirekt objekt och direkt objekt

Lägg märke till de direkta objekten. Det direkta objektet måste finnas i satsen - eller kunna läggas till - för att du skall kunna använda ett indirekt objekt.

Sammanfattning av hur indirekta objekt används

 • 1. Farmor har gett godis till barnen.
 • 1. Hon tog paketet från Lisa.

 • 2. Pär tog bort ramen från tavlan.
 • 2. Vi har köpt nya plantor till trädgården.

 • 3. Lisa spenderade mycket tid på att läsa.
 • 3. Gustav slog bort tanken på motion.

 • 4. Jakob ägnade många tankar åt att lösa det allvarliga problemet med företagets finanser.
 • 4. Pelle har tagit bort uppmärksamheten från att läsa ryska på kvällstid.
Övningsuppgift

Skriv ner vad ett indirekt objekt är.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika indirekta objekt.

Ytterligare information

Här följer ytterligare information om denna satsdel för dig som vill fördjupa dig mer.

1. Någon får eller fråntages något

Indirekt objekt beskriver någon som får eller fråntages något.

Exempel:

 • Britt visade boken för honom.
 • Olle gav Inga en puss.
 • Han berövade dem maten.
 • Hugo gav mycket pengar till församlingen.
 • De sjöng en fin sång för pensionärerna.
 • De vägrade henne vattnet.
 • Gregor har lovat Fredrik ett stort äpple efter middagen.
 • Har du skickat brevet till Nicklas?
 • Barnen skickade en chokladask åt mormor.
 • Lisa vägrade barnet att stanna uppe längre.
 • Berit tog biljetterna från Sture.
 • Lärarinnan lade mycket tid på henne.
 • Barnen tog glassen ifrån Lisa.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt enligt ovan.

2. Något får eller fråntages något

Indirekt objekt beskriver något som får eller fråntages något.

Exempel:

 • Pär tog paketet från högen på bordet.
 • Han köpte en backspegel till bilen.
 • Vi behöver en receptionist till företaget.
 • Sture tog blad från trädet.
 • Lägg inte för mycket tid på mopeden.
 • Ture köpte en ny sladd till datorn.
 • Pär tog bort ramen ifrån tavlan.
 • Vi har köpt nya plantor till trädgården.
 • Nils tog bort kedjan från cykeln.
 • Till sommaren kommer vi att plocka bär från buskarna.

Lägg märke till! Det indirekta objektet är här en helhet som får eller berövas en tillhörande del. Det måste vara en del som ingår i en helhet.

Exempel: Ulla tog bort sladden från TVn. Här är "från Tvn" indirekt objekt eftersom sladden är en del av TVn.

Ulla tog bort plasten från TVn. Här är "från Tvn" adverbial eftersom plasten inte är en del av TVn. "Från TVn" beskriver istället varifrån Ulla tog bort plasten.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt enligt ovan.

3. Beskriver en aktivitet eller tillstånd

Indirekt objekt är även en satsdel som beskriver en aktivitet eller tillstånd, som får eller fråntages något.

Här kan ibland grundformen av verbet tillsammans med ordet "att" användas.

Exempel:

 • Hon gav mycket beundran till hans mod att attackera fienden.
 • Pär gav ingen uppmärksamhet åt lektionen.
 • Oskar lade all sin kunskap och erfarenhet på projektet.
 • Ivar ägnar mycket tid åt ridning.
 • De slösade ingen tid på att vänta.
 • Pär slog bort tanken på högskolestudier.
 • Hildur tog tiden från städningen.
 • Yngve lade verkligen energi på läsning.
 • Hon har lagt pengar på att banta.
 • George satsade alla sina pengar på lotto.
 • Berit tog bort uppmärksamheten från boken och svarade i telefon.
 • Ulf ägnade mycket tid åt att arbeta.
 • Hon visade inga tecken på förståelse.
 • Hildur gav inte klartecken till festen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt enligt ovan.

4. En hel tankegång kring aktiviteter och tillstånd

Indirekt objekt är också en satsdel som beskriver en hel tankegång kring aktiviteter och tillstånd. Dessa aktiviteter eller tillstånd får eller berövas något.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Han ville ge mer uppmärksamhet åt att komma hem tidigare på kvällarna.
 • De hade inte en tanke på att åka till stugan tidigt nästa morgon.
 • Stina har gett mycket tid åt att motionera mycket på gymmet på helgerna.
 • Berit gav upp tanken på att sponsra Jills studier i Spanien.
 • Olle ger verkligen energi till att renovera den gamla motorcykeln i garaget.
 • Ulla lägger pengar på att åka den nya färjan till Finland varje månad.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt enligt ovan.

Vilka ord kan bilda indirekt objekt?

Vilka satsord från olika ordklasser kan bilda satsdelen indirekt objekt?

Huvudorden - ibland tillsammans med en partikel eller attribut - och de ersättande orden kan ensamma bilda en satsdel. De utgör de viktigaste delarna av en satsdel.

Följande satsord kan bilda satsdelen indirekt objekt:

 • Huvudord från ordklassen substantiv: Vi gav Karl en blomma.
 • Huvudord från ordklassen verb: Karl lägger mycket tid på att läsa.
 • Ersättande ord från ordklassen pronomen: Kan du ge henne lotten?

Dessa satsord hjälper till att bilda satsdelen indirekt objekt:

 • Attribut: Olle skickade en blomma till söta Stina.
 • Partiklar: De fick bullar av mormor.
 • Hjälpande ord: De hade inte en tanke på att vara tvungna att åka till stugan.

Lägg märke till! När det indirekta objektet beskriver en längre tankegång, kan den innehålla flera huvudord och satsord från olika ordklasser.

Huvudverb i sin infinitivform med ordet "att" ingår då alltid i det indirekta objektet.

Exempel: Jag ägnade mycket tid åt att städa min nya lägenhet i det gamla huset..

Huvudord från ordklassen substantiv

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen indirekt objekt. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut).

Exempel:

 • Vi gav lille Karl en blomma.
 • De vägrade Olle biljetter till föreställningen.
 • Barnen säljer Bingolotter åt föreningen.
 • Sten gav pengar till organisationen.
 • Lotta sjöng en visa vackert för mormor.
 • Gustav tog pengar från kassan.
 • Hon ägnade mycket tid åt studier.
 • Han gav vatten till löparen.
 • Vi måste ge julklappen till Björn.
 • Pär belönar Nils med en bok.
 • Inga fick ta tiden ifrån studierna.
 • Nu skall vi gå och ge bröd till änderna.
 • Lägg mycket tid på motion!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen indirekt objekt med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin infinitivform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen indirekt objekt - alltid med ordet "att" - ibland tillsammans med en partikel.

Exempel:

 • Ge inte någon energi åt att sörja!
 • Han gav mycket uppmärksamhet åt att duscha.
 • Lisa har verkligen lagt tid på att motionera.
 • Pär har ingen tanke på att banta.
 • De ger sitt engagemang åt att expandera.

"Att" tillhör infinitivformen av verbet.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen indirekt objekt med huvudord från ordklassen verb.

Indirekta objekt som beskriver längre tankegångar

När det indirekta objektet beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Gustav ägnar mycket tid åt att styrketräna speciella muskler nere på stranden.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i infinitiv).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen indirekt objekt med flera huvudord som är substantiv och verb.

Ersättande ord

Man kan använda ersättningsord från ordklassen pronomen för att bilda satsdelen indirekt objekt.

Ersättande och beskrivande ord, som ensamma kan bilda en satsdel (ibland ingår en partikel), kallar jag satsdelsord.

Exempel på indirekta objekt som är pronomen:

 • Visa dem din nya bil.
 • Berätta en saga för oss!
 • Hon tog med sig matsäck.
 • Stig gav mycket uppmärksamhet åt det (föredraget).
 • Ivar tog hunden från dem.
 • Hugo ville visa honom parken.
 • Han tog vatten från den (källan).
 • Jag köpte mig ett hus.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda indirekta objekt med olika pronomen.

Skillnaden mellan direkt och indirekt objekt

Du beskriver med ord att någon gör en handling. Satsdelarna subjekt och predikat har då bildats av dig.

Jag tvättar.

Sedan beskriver du med ord någon eller något som utsätts för eller påverkas av denna handling. Du kan också beskriva vad handlingen gäller.

Då har du bildat satsdelen direkt objekt:

 • Jag tvättar lillebror.
 • Gun rastar hunden.
 • Han kör bilen.
 • Eva spenderar mycket tid.
 • Berit tvättar kroppen.
 • Olle tycker om morötter.

Sedan vill du med ord beskriva någon eller något, som har fördel eller nackdel av att denna handling görs.

Då har du bildat satsdelen indirekt objekt:

 • Jag tvättar lillebror åt mamma.
 • Sture gav lovord till filmen om Titanic.
 • Hon gav presenten till Gustav.
 • Eva spenderar mycket tid på att studera.
 • De tog godiset från Gill.
 • Jag tvättar hunden till henne.
 • Kan du ge mormor sockret?
 • Nils gör en fin insats för företaget.
 • Jag tvättar bilen åt Harald.
 • Lisa lägger energi på att städa.
 • Ge honom bilen!
 • Du får inte ta något ifrån klubben.
 • Birgitta bakar en kaka åt oss.
 • Han gav krukan en ny glans.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika direkt och indirekta objekt.

Direkta och indirekta objekt

Det direkta objektet måste finnas i satsen - eller kunna läggas till - för att du skall kunna använda ett indirekt objekt.

Exempel där det direkta objektet fattas men kan läggas till:

 • Röda korset ger (mat och vatten) till de fattiga.
 • Han har stulit (pengar) från kiosken.
 • Alla barnen fick godis av pappan. Han gav också (godis) till oss vuxna.
 • Gustav skänkte hela tiden (pengar) till församlingen.
 • Jag kommer att ge (kläder) till insamlingen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika indirekta objekt utan att sätta ut det direkta objektet.

Placering av satsdelen indirekt objekt

Du kan sätta satsdelen indirekt objekt före eller efter det direkta objektet - enligt nedanstående exempel.

Före satsdelen direkt objekt utan preposition:

 • Han gav henne boken.
 • Vi hjälpte dem att rensa ogräs.
 • De gav föreningen all sin tid.
 • Jag gav Ulla en fin present.
 • Olle vägrade Stig uppmärksamhet.

Efter satsdelen direkt objekt med preposition:

 • Han gav boken till henne.
 • Vivi tog kuvert från sitt företag.
 • Vi rensade ogräs åt dem.
 • Kalle fick kakor av mormor.
 • Vill ni göra ett arbete åt klubben?
 • Jag gav en fin present till Ulla.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt och variera placeringen före eller efter det direkt objektet.

Indirekta objekt utan beskrivande ord

Exempel:

 • Olle skickade Stina en blomma.
 • Hugo gav Nils beröm.
 • Kan du skicka pengarna till facket.
 • De lämnade Vera brevet.
 • De tog hundarna ifrån Sture.
 • Jag lovade henne en present.
 • Ulf gav henne mycket lovord.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt utan beskrivande ord.

Indirekta objekt med beskrivande ord

Du kan lägga ett eller flera beskrivande ord (attribut) till ditt huvudord i satsdelen. Huvudordet kommer då alltid från ordklassen substantiv.

Exempel:

 • Hugo gav föreningens ordförande Nils beröm.
 • De tog godis från det stora varuhuset.
 • De lämnade brevet till duktiga Vera.
 • Jag lovade en present till min syster.
 • Jakob ägnade många tankar åt att lösa det allvarliga problemet med det nya företagets finanser.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med indirekta objekt med beskrivande ord.

Ett indirekt objekt i meningen

Du kan bilda meningar och ha ett indirekt objekt i dem.

 • Hon gav honom ett halsband.
 • Stina räckte henne nyckeln.
 • Berit har spenderat tid på att fiska.
 • George tog kniven från mannen.
 • De bjöd oss på resan.
 • Jag skickade smöret till Oskar.
 • Hon tog med sig matsäck.
 • Frida lade tid på att jogga.
 • Kan du också ge lite beröm till Amnesty?
 • Du lämnade hunden till farmor.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller ett indirekt objekt.

Flera indirekta objekt i meningen

Du kan använda flera indirekta objekt i meningen. Du binder då samman dem t. ex. med bindeorden både – och, varken – eller, men, och, samt, eller, utan.

 • Vi gav presenter till både Oskar och Olle.
 • Berit har spenderat tid på att fiska men inte på att jaga.
 • Pelle ville varken ge Ulla eller Greta hunden.
 • Kan du ge godis till Karin, Olle samt Pia?
 • Karin hämtade gamla tidningar till Röda Korset och Amnesty.
 • Jag köpte läsk åt grannarna och våra gäster.
 • Frida lade tid på att jogga och på att styrketräna.
 • De tog smällarna från Karl och Sture.
 • Man gav inte paketet till Lisa utan till hennes syster.
 • Lisa spenderade mycket tid på att läsa och på att hitta rätt böcker.
 • Elsa tog tid från studierna och städningen.
 • Jakob ägnade många tankar åt att lösa det allvarliga problemet med företagets finanser men inte åt att hjälpa sin bror.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller flera indirekta objekt.

Mer info om indirekt objekt

Här kan du se ytterligare en skillnad på hur du använder direkt och indirekt objekt.

Mening med indirekt objekt:
Hugo och Greta gav pengar till församlingen.

Mening med direkt objekt och beskrivande ord:
Hugo och Greta har pengar till församlingen i köksskåpet.

Mening med indirekt objekt:
De stal kläder från insamlingen.

Mening med direkt objekt och beskrivande ord:
De gömde kläder från insamlingen i garderoben.

Mening med indirekt objekt:
Hon gjorde en insats för klassresan.

Mening med direkt objekt och beskrivande ord:
De uppskattade mycket hennes insats för klassresan.

Mening med indirekt objekt:
Lena bakar kakor åt företaget.

Mening med direkt objekt och beskrivande ord:
Lena packade kakorna åt företaget i en ask.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller direkta och indirekta objekt enligt ovan.

Se även artikeln "Skillnaden mellan indirekta objekt och adverbial".

Nu vet du vad ett indirekt objekt är och kan använda det!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.