Vad är infinitiv-fraser?

Hur använder man dem?

Vad är infinitiv-fraser?

"Infinitiv-fras" är namn på en kommunikation som beskriver en hel tankegång och alltid består av verbet i infinitivform och ordet "att". Man bildar flera satsdelar med hjälp av infinitiv-fraser.

Jag gillar att jogga tidigt på morgonen.

Ovanstående satsdel - direkt objekt - beskriver en hel tankegång. Den innehåller ord från en rad olika ordklasser och flera huvudord.

En infinitiv-fras kännetecknas av:

 • Ofta börjar infinitiv-frasen med "att" och verbet i sin infinitivform. Ibland inleds den med en partikel.
 • Den innehåller alltid verbet i sin infinitivform med ordet "att".
 • Den beskriver en längre tankegång.
 • Infinitiv-frasen innehåller aldrig ett subjekt. Men kan naturligtvis bilda ett subjekt.
 • Man kan lägga till beskrivningar mellan ordet "att" och verbet i sin infinitivform. Exempel: Jag tycker om att alltid dricka kaffe efter middagen på kvällen. Denna beskrivning tillhör infinitiv-frasen som här bildar satsdelen direkt objekt.

Lägg märke till!

Ta följande mening som exempel: Han funderade länge på att snabbt sluta med fotboll.

Predikatet "funderade" beskriver handlingen i meningen. Om du skall lägga till ett adverbial - här "länge" - så måste det beskriva "funderade".

Infinitiv-frasen innehåller en hel tankegång: på att snabbt sluta med fotboll. Den beskriver vad någon funderade på och är ett direkt objekt. Du kan lägga till flera beskrivande ord till infinitiv-frasen: på att snabbt sluta spela fotboll med barnen på morgonen.

Exempel på en annan infinitiv-fras: Jag gillar att springa i skogen tidigt på morgonen.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en infinitiv-fras är.

Övningsuppgift

Skriv ner några infinitiv-fraser.

Infinitivfraser med vissa huvudverb

Ibland finns ett huvudord - huvudverb som kräver ett beskrivande ord i infinitivfrasen. Exempel på sådana verb är: "vara", "bliva", "heta", "kallas", "anse", "verka", "tyckas".

Att vara söt är krävande.
Att vara söt = satsdelen subjekt.
Att vara = huvudordet.
Söt = beskrivande satsdelsord.

Beskrivande satsdelsord:

 • Subjekt:
  Att bli skön är inte lätt.
 • Subjektiv predikatsfyllnad:
  Tanken var att verka upptagen.
 • Direkt objekt:
  Berit tycker om att prova kläder .
 • Obj pred fyllnad:
  Ulf ansåg henne vara vacker.
 • Indirekt objekt:
  Lisa spenderade mycket tid på att verka duktig.
 • Adverbial:
  Jag är van att kallas ful.
 • Agent:
  Lisa har stärkts av att vara snygg.

Man kan även använda ett huvudord från ordklassen substantiv som beskrivande vid sådana huvudverb.

Att vara läkare är krävande.
Att vara läkare = satsdelen subjekt.
Att vara = huvudord.
Läkare = beskrivande huvudord.

Beskrivande huvudord:

 • Subjekt:
 • Att bli rektor är inte lätt.
 • Subjektiv predikatsfyllnad:
 • Tanken var att verka vara polis.
 • Direkt objekt:
 • Berit tycker om att studera till lärarinna.
 • Obj pred fyllnad:
 • Ulf ansåg henne vara en duktig flygvärdinna.
 • Indirekt objekt:
 • Lisa spenderade mycket tid på att vara sköterska.
 • Adverbial:
 • Jag är van vid att kallas "trollet".
 • Agent:
 • Lisa har stärkts av att vara sergeant.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med infinitivfraser som innehåller huvudverb som kräver ett beskrivande ord eller ett annat beskrivande huvudord.

Infinitiv-fraser i de olika satsdelarna

Subjekt

Subjekt är en satsdel som ger en längre beskrivning av handling eller tillstånd som någon kommenterar.

Att se film flera gånger i veckan är trevligt.

Att bo vid en starkt trafikerad gata i stan borde vara förbjudet.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Att se någon i ögonen är en fördel.
 • Att vara duktig i badminton har varit kul!
 • Att ha ont i ryggen är smärtsamt.
 • Att motionera hårt utomhus i kylan anses jobbigt.
 • Att jobba på och göra klart huset kommer att bli nödvändigt.
 • Att städa rum på natten var en dålig idé.
 • Att ge hundarna vatten och rasta dem på morgnarna är tråkigt.
 • Att lämna tre stora kor ensamma i hagen utan något vatten verkar ansvarslöst.
 • Att hitta en lösning blir nog inte lätt.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd subjekt som beskriver en hel idé angående något.

Subjektiv predikatsfyllnad

Subjektiv predikatsfyllnad kan beskriva innehållet i en längre tanke om något.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Min idé är att städa rum och toaletten innan lunch.
 • Planen var att rensa kyl och frys innan Spanienresan.
 • Tanken var att åka iväg innan mormors ankomst.
 • Problemet kommer att bli att hinna måla hela huset före regnvädret.
 • Svårigheten blir att hitta någon att gifta sig med under semestern.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnader enligt ovan.

Subjektiv predikatsfyllnad är också en satsdel som beskriver en hel tankegång angående något som någon eller något har blivit utsatt för i en passiv sats.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Hans föredrag kallades att inse begränsningarna med elbilar på landet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnader enligt ovan.

Direkt objekt

Satsdelen direkt objekt kan även beskriva en längre tanke eller idé, som någon har en synpunkt på eller som handlingen gäller.

Det direkta objektet inleds av en partikel eller ordet "att". Verbet står alltid i sin infinitivform.

Satsdelen består av en infinitivfras, eftersom verbet står i sin infinitivform.

 • Vi ser framemot att rida ensamma och att fiska mycket.
 • Jag älskar att träna mycket på gym.
 • John tycker om att sova länge på mornarna.
 • Olle funderade på att byta jobb nästa år.
 • Eva hotar att lämna honom efter sommaren innan skolstarten.
 • Han föredrar att ligga och att titta på TV.
 • Berit samtyckte till att resa till Stockholm till hösten.
 • Lisa vägrade att stanna uppe längre med barnen.
 • Olle gillar att bada och att sola mycket.

Jag gillar att cykla fort och att jogga tidigt på morgonen med mina trevliga grannar utan barnen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika direkta objekt enligt exemplen ovan.

När den direkta objektet beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Hon funderade på att börja studera biologi till hösten.

Det kan då finnas flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i infinitivform).

Fler exempel:

 • Jag gillar att spela piano högt och länge på kvällarna.
 • Lisa satsar på att bli barnläkare på sjukhuset.
 • Karl och Stina uppskattar att gå en promenad på morgonen vid sjön.
 • Hon tycker mycket om att köra bil alldeles själv längs kusten.
 • Vera uppskattar att skriva långa brev till sina gamla vänner i Frankrike.
 • Lisa övervägde att göra slut med Pär i morgon under festen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar, använd infinitivfraser, och bilda satsdelen direkt objekt med flera huvudord som är substantiv och verb.

Objektiv predikatsfyllnad

Objektiv predikatsfyllnad är en satsdel som beskriver en längre tankegång kring ett tillstånd eller aktivitet som någon eller något utsätts för.

Här inleds den objektiva predikatsfyllnaden av ordet "att" och verbet i sin infinitivform.

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

 • Lisa fick honom att komma hem tidigt varje kväll.
 • Jag fick honom att lämna tillbaka sina skidor till affären.
 • Pelle utsåg mig till att ta reda på mer om företagets ekonomi.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektiva predikatsfyllnader enligt ovan.

Indirekt objekt

Indirekt objekt är också en satsdel som beskriver en hel tankegång kring aktiviteter och tillstånd. Dessa aktiviteter eller tillstånd får eller berövas något.

Här används infinivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Han ville ge mer uppmärksamhet åt att komma hem tidigare på kvällarna.
 • De hade inte en tanke på att åka till stugan tidigt nästa morgon.
 • Stina har gett mycket tid åt att motionera mycket på gymmet på helgerna.
 • Berit gav upp tanken på att sponsra Jills studier i Spanien.
 • Olle ger verkligen energi till att renovera den gamla motorcykeln i garaget.
 • Ulla lägger pengar på att åka den nya färjan till Finland varje månad.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd indirekta objekt enligt ovan.

Adverbial

Adverbial är en satsdel som ger en längre beskrivning av aktiviteten eller tillståndet hos någon eller något.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Pär är oförberedd på att skjutsa pojkarna till träningen varje dag.
 • Olle är ovan att sköta grisarna i stallet hela dagen.
 • Lisa var villig att anstränga sig hårt på gymmet.
 • Han har varit van att slita med hästarna och hundarna hela dagen.
 • Jag är beredd att åka hem till honom imorgon.

Exemplen kan även innehålla andra sorters adverbial.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd dessa adverbial.

Agent

Agent kan vara en hel tankegång som beskriver orsaken till något i en passiv sats.

Här används infinitivformen av verbet tillsammans med ordet "att" och prepositionen "av".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Berit har stärkts av att träna mycket i skogen efter jobbet.
 • Nils räddades av att lyfta varsamt i trapporna vid olika flyttningar.
 • Jag har förbättrats av att träna extra hemma på matematiken inför alla prov..
 • De chockades av att ramla i det kalla vattnet från båten.
 • Rolf kommer att räddas av att äta ordentlig kost till lunch på jobbet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och beskriv orsaken till något med en hel tankegång i en passiv sats.

Attribut

Attribut kan vara en hel tankegång, som beskriver ett huvudord.

Här används grundformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Attributet består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Risken att göra bankärenden tidigt på morgonen innan gryningen är betydande.
 • Jag gillar chansen att kunna rida tidigt på morgonen vid stranden.
 • Petter förundrades över deras kunskap att måla naturligt vid ljusstakar utan ytterligare ljuskällor.
 • Hon lade mycket pengar på att öka barnens förmåga att dansa och sjunga spontant vid festliga tillfällen.
 • Skickligheten i att föra böcker och att få alla konton i bokföringen att stämma är kraftigt underskattad.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd attribut som infinitivfraser.

Nu vet du vad infinitivfraser är och kan använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.