Vad är kommunikation?

Varför använder vi ord och språk?

"Kommunikation" är ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Den största delen av kommunikationen människor emellan sker med hjälp av ord. Antingen i skriven eller muntlig form.

Hela syftet med ord och språk är att få till stånd och underlätta kommunikationen mellan människor.

Det är värdefullt att veta hur man använder orden i språket på rätt sätt, så att man kan förstå andra människor och göra sig förstådd.

Övningsuppgift

Skriv ner vad kommunikation är för något.

Nu vet du vad kommunikation är och dess förhållande till ord och språk!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.