Vad är en nominalfras?

Hur använder man dem?

"Nominalfras" är substantiv - plus eventuella beskrivande ord - som bildar eller ingår i olika satsdelar. En nominalfras kan även bestå av ett pronomen.

Ordet "nominal" betyder "som handlar om substantiv".

Exempel på olika nominalfraser:

Den ivriga pojken fick vänta på sin tur.

De gav julklappen till henne.

Mannen från verkstaden beställde biffstek.

Huset städades av Berit från Stockholm.

Eva gillade den nya fina bilen.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en nominalfras är.

Nominalfrasen kan bilda och ingå olika satsdelar:

Nominalfraserna är förstärkta.

 • Subjekt: Den söta flickan log mot mig.
  Hon log mot mig.
 • Subjektiv predikatsfyllnad: Hon är en duktig frisörska.
 • Objektiv predikatsfyllnad: Vi utsåg honom till vår nye ledare.
 • Direkt objekt: Han klappade den farliga, svarta hunden.
  Han klappade den.
 • Indirekt objekt: Jag tog bröd från den givmilde grannen till höger.
  Jag tog bröd från honom.
 • Agent: Boken har skrivits av den duktiga läraren.
  Boken har skrivits av honom.
 • Adverbial: Eva befann sig i det väldiga Stockholm vid Mälaren.
  Eva befann sig på den platsen.

En nominalfras kan inte bilda eller ingå i satsdelen predikat.

Övningsuppgift

Skriv ner nominalfraser i de olika satsdelarna.

Nu vet du vad en nominalfras är och hur du kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.