Vad är objektiv predikatsfyllnad?

Hur använder man den?

I den svenska grammatiken finns det två sorters predikatsfyllnad: subjektiv och objektiv predikatsfyllnad.

Subjektiv predikatsfyllnad:

 • 1. Stina är trevlig.
 • 1. Sture har varit läkare tidigare.
 • 1. Hugo är tränad.
 • 1. Ewa gick ensam till festen.
 • 1. De brukade träna själva.

 • 2. Huset målas rött.
 • 2. Bilen tycks ha blivit vaxad.
 • 2. Han utsågs till kapten.

 • 3. Tanken var att smita.
 • 3. Problemet var studierna.

 • 4. Planen är att åka iväg före mormors ankomst.
 • 4. Oskars idé var att säga upp sitt jobb i Malmö.

 • 5. Hunden lämnades ensam .
 • 5. Uppgiften ansågs svår .

 • 6. Mannen ansågs begå misstag på sitt arbete före frukost.

Objektiv predikatsfyllnad:

 • 1. Han gjorde Kalle ledsen.
 • 1. De valde henne till lucia.
 • 1. Konsulten tog företaget till välstånd.
 • 1. De kallade honom fegis.

 • 2. Ulf ansåg Stina vara vacker.

 • 3. De fick honom att bada.
 • 3. Olle valde henne till att studera .

 • 4. Eva utsåg henne till att måla stugan innan semestern.

I ovanstående satser fylls predikatet på med mer kommunikation för att göra det hela mer förståeligt. Denna ytterligare kommunikation bildar satsdelarna subjektiv och objektiv predikatsfyllnad.

Vad är satsdelen objektiv predikatsfyllnad?

Denna satsdel kallas också objektivt predikativ.

1. "Objektiv predikatsfyllnad är en satsdel som beskriver resultatet efter att någon eller något blivit utsatt för en handling.

De valde henne till lucia.
De gjorde henne glad.
Han målade staketet grönt.

2. "Objektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver tillståndet hos någon eller något kommunikationen gäller.

I dessa kommunikationer används ibland verbet "anse" som predikat.

Ulf ansåg henne vara vacker.
Berit har ansett honom vara en bra lärare.
Karl anser honom ha skickligheten att skjuta.

3. "Objektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver ett varande eller aktivitet som någon eller något utsätts för.

Här inleds ibland den objektiva predikatsfyllnaden av ordet "att" och verbet i sin grundform.

Mamman fick barnen att bada.
Hon valde honom till att städa.
Olle fick henne att studera .
Vi fick henne att köra om.

4. "Objektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver en längre tankegång kring ett tillstånd eller aktivitet som någon eller något utsätts för.

Vi fick henne att köra om bilen snabbt på motorvägen.
Kan du få George att hämta hundarna innan 18:00?
Jag utsåg Pelle till att gå ner till affären och köpa mjölk.

Övningsuppgift

Skriv ner vad objektiv predikatsfyllnad är.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika objektiva predikatsfyllnader.

Ytterligare information om objektiv predikatsfyllnad

Här följer ytterligare information om denna satsdel för dig som vill fördjupa dig mer.

1. Beskriver resultat efter handling

Objektiv predikatsfyllnaden kan beskriva resultatet efter att någon eller något blivit utsatt för en handling.

Exempel:

 • Vi valde honom till ordförande.
 • De satte honom i fara.
 • Hon fick honom i svårigheter.
 • Han målade staketet grönt.
 • Hugo fick företaget in i problem.
 • De valde henne till lucia.
 • Tjuven lämnade dörren öppen.
 • Gör inte din fru ledsen !
 • Personalen gjorde henne glad.
 • De fick henne till god hälsa.
 • Han drev föreningen till bankrutt.
 • Konsulten tog hans företag till solvens och välstånd.
 • Olle tog företaget till solvens.
 • Motionen förvandlade honom till en atlet .
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektiva predikatsfyllnader enligt ovan.

2. Beskriver tillståndet hos någon eller något

Objektiv predikatsfyllnad kan även beskriva tillståndet hos någon eller något kommunikationen gäller.

I dessa kommunikationer används ibland verbet "anse" som predikat.

I detta fall har denna satsdel bildats efter en satsförkortning.

Exempel:

Två fullständiga satser:
Ulf ansåg, att hon var vacker.
En sats med direkt objekt (henne) och objektiv predikatsfyllnad:
Ulf ansåg henne vara vacker.

Två fullständiga satser:
Tore ansåg, att hyran var hög.
En sats med direkt objekt (hyran) och objektiv predikatsfyllnad:
Tore ansåg hyran vara hög.

Meningar med objektiv predikatsfyllnad:

 • Han ansåg henne vara söt.
 • Karl anser honom ha skickligheten att skjuta.
 • Ulf ansåg henne vara vacker.
 • Jag anser golvet vara rent.
 • Berit kommer att anse honom vara en bra lärare.
 • Vi anser henne vara kvalificerad.
 • Ivan har ansett bilen vara dålig.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektiva predikatsfyllnader enligt ovan.

3. Beskriver ett tillstånd eller aktivitet

Objektiv predikatsfyllnad är även en satsdel som beskriver ett tillstånd eller aktivitet som någon eller något utsätts för.

Här används ibland ordet "att" och verbet i infinitiv.

 • Joel fick honom att skynda sig.
 • Ivan valde Oskar till att träna.
 • Vi drev henne till att motionera.
 • Ulla fick honom att simma.
 • Vi fick henne att köra om.
 • Oskar valde Karl till att baka .
 • Hon utsåg honom till att städa .
 • Barnen fick honom att bada.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektiva predikatsfyllnader enligt ovan.

4. Beskriver en längre tankegång kring ett tillstånd eller aktivitet

Objektiv predikatsfyllnad är även en satsdel som beskriver en längre tankegång kring ett tillstånd eller aktivitet som någon eller något utsätts för.

Här används ordet "att" och verbet i infinitiv.

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

 • Lisa drev honom till att komma hem tidigt varje kväll.
 • Jag utsåg honom till att lämna tillbaka skidorna till affären.
 • Ivan fick dem att vara tysta på sina rum.
 • Pelle valde mig till att ta reda på mer om företagets ekonomi.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med objektiva predikatsfyllnader enligt ovan.

Vilka ord kan bilda objektiv predikatsfyllnad?

Vilka satsord från olika ordklasser kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad?

Huvudorden - ibland tillsammans med en partikel eller attribut - och de ersättande orden kan ensamma bilda en satsdel. De utgör de viktigaste delarna av en satsdel.

Följande satsord kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad:

 • Huvudord från ordklassen substantiv: Kompisarna kallade honom Kalle.
 • Huvudord från ordklassen verb: De fick henne att hoppa.
 • Beskrivande ord från ordklassen adjektiv: Gör inte dem upprörda nu.

Dessa satsord hjälper till att bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad:

 • Attribut: Föräldrarna kallade sin son lille Nils.
 • Hjälpande ord: De fick honom att vilja hjälpa till.

Lägg märke till! När den objektiva predikatsfyllnaden beskriver en längre tankegång, kan den innehålla flera huvudord och satsord från olika ordklasser.

Huvudverb i infinitiv med ordet "att" ingår då alltid i den objektiva predikatsfyllnaden.

Exempel: Jag fick honom att lämna tillbaka sina skidor till affären.

Huvudord från ordklassen substantiv

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut) eller en partikel.

Lägg märke till! När predikatets huvudverb är "anse" används ibland huvudverbet "vara" i den objektiva predikatsfyllnaden. Då står verbet "vara" tillsammans med andra ord, som beskriver tillståndet.

Exempel:

 • Styrelsen utnämnde honom till borgmästare.
 • Olle drev henne till studier.
 • De valde henne till lucia.
 • Berit kommer att anse honom vara en bra lärare.
 • Vi gjorde henne till motionär.
 • Vi utsåg honom till ledare.
 • De nya kläderna förvandlade henne till en skönhet.
 • Hon valde honom till städare .
 • Olof ansåg henne vara en lämplig brud.
 • Fredrik gjorde träffen till en fest.
 • Oskar förvandlade Karl till bagare .
 • Föräldrarna döpte sin son till Nils.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen objektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i infinitiv

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad – ibland med ordet "att".

Lägg märke till! När predikatets huvudverb är "anse" används ibland huvudverbet "vara" - utan "att" - i den objektiva predikatsfyllnaden. Då står verbet "vara" (utan "att") tillsammans med andra ord, som beskriver tillståndet.

Exempel:

 • Sture ansåg henne vara duktig.
 • Ulla fick mig att motionera.
 • Vi valde henne till att leda .
 • Jag fick Karl att komma.
 • Ivan utsåg hunden till att apportera.
 • Hilda fick henne att shoppa.
 • Oskar har ansett skolan vara givande.

"Att" tillhör verbformen infinitiv.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen objektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen verb.

Objektiv predikatsfyllnad som beskriver längre tankegångar

När den objektiva predikatsfyllnaden beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Pelle fick mig att ta reda på mer om företagets ekonomi.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i infinitiv).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med flera huvudord som är substantiv och verb.

Beskrivande ord

Man kan använda beskrivande ord från ordklassen adjektiv eller verb i participform, för att bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad.

Ersättande och beskrivande ord, som ensamma kan bilda en satsdel (ibland ingår en partikel), kallar jag satsdelsord.

Exempel på objektiv predikatsfyllnader som är adjektiv:

 • Han gjorde henne ledsen.
 • Vi målade båten grön.
 • De skurade golvet rent.
 • Har ni putsat spisen blank?
 • Hon gjorde mig glad.
 • Vi ville göra bröllopstårtan stilig.
 • Ulla och Stina skall göra båten fin.
 • Frida gjorde Hugo lycklig.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen objektiv predikatsfyllnad med hjälp av adjektiv.

Verb i participform

Objektiv predikatsfyllnad kan även bildas av verb i participform. Detta gäller t.ex när predikatet är "anse" och "få".

Exempel:

 • Han fick henne avskedad.
 • Joel har ansett sin far vara härdad.
 • De ansåg huset städat.
 • De har fått Knut vald.
 • Han ansåg bilen vara rengjord.
 • Hon ansåg silvret vara putsat.
 • Yngve anser tallrikarna vara diskade.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda objektiv predikatsfyllnad med olika verb i sin participform.

Objektiva predikatsfyllnader med beskrivande ord

Du kan lägga ett eller flera beskrivande ord (attribut) till ditt huvudord i satsdelen. Huvudordet kommer då alltid från ordklassen substantiv.

Exempel:

 • Kompisarna kallade honom vilde Kalle.
 • Berit kommer att anse honom vara en bra och duktig lärare.
 • Styrelsen utnämnde honom till stadens borgmästare.
 • De valde henne till årets lucia.
 • Vi utsåg honom till ny ledare.
 • De nya kläderna förvandlade henne till en vacker skönhet.
 • Fredrik gjorde träffen till en underbar fest.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller objektiva predikatsfyllnader med beskrivande ord.

Flera objektiva predikatsfyllnader i en sats

Du kan använda flera objektiva predikatsfyllnader i dina satser.

Du binder då samman dem t. ex. med bindeorden både – och, varken – eller, men, och, samt, eller, utan.

 • Han gjorde henne varken ledsen eller upprörd.
 • Gör inte honom sur och arg nu.
 • De fick honom att sola och bada.
 • Hon gjorde mig glad samt lycklig.
 • Vi ville göra bröllopstårtan helvit eller rosa.
 • Ulla och Stina skall inte göra båten lyxig utan sjöduglig.
 • Frida gjorde Hugo både lycklig och nöjd.
 • Kompisarna kallade honom Karl eller Kalle.
 • Styrelsen utnämnde honom till stadens borgmästare samt polischef.
 • De valde henne till lucia och körens ledare.
 • Ulf ansåg Stina vara vacker och trevlig.
 • Vi utsåg honom inte till ledare utan till kassör.
 • De nya kläderna förvandlade henne till en skönhet och modedocka.
 • Fredrik gjorde träffen till en fest och ett minne.
 • Föräldrarna fick inte kalla sin son lille Nils utan Nisse.
 • De fick honom att bada i havet men inte att tvätta håret.
 • Eva valde henne till att måla stugan före lunch och sedan klä sig väldigt snyggt.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller flera objektiva predikatsfyllnader.

Nu vet du vad objektiv predikatsfyllnad är och hur du kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.