Vad är en ofullständig sats?

Hur använder man den ?

"Ofullständiga sats" är en kommunikation som inte innehåller subjekt eller predikat.

För att en sats skall vara fullständig, skall den innehålla både subjekt och predikat.

Ibland när man kommunicerar, utelämnar man vissa ord utan att förståelsen blir mindre.

Man använder ej kommatecken mellan en huvudsats och en ofullständig sats.

Två huvudsatser med gemensamt subjekt:

Nils sjunger i kör, och han spelar piano.

Subjektet kan utelämnas i den sista huvudsatsen:

Nils sjunger i kör och spelar piano.

Två huvudsatser med gemensamt predikat:

Olle skriver en novell, och Stina skriver ett brev.

Predikatet kan utelämnas i den sista huvudsatsen:

Olle skriver en novell och Stina ett brev.

Vid uppräkning:

Jag vill köpa en bok, och jag vill köpa en penna, och jag vill köpa ett radergummi.

Subjektet och predikatet kan utelämnas vid uppräkning:

Jag vill köpa en bok, en penna och ett radergummi.

Subjektet kan utelämnas vid uppräkning:

Jag skall bada, sola och äta glass.

Vid jämförelse:

Han är bättre, än du är.

Predikatet kan utelämnas i bisatsen:

Han är bättre än du.

Ofullständiga satser med subjektet utelämnat

Man kan ibland förkorta en kommunikation genom att ta bort subjektet.

Exempel:

 • Per hämtade hunden, men han gick ej en lång runda med den.
  Per hämtade hunden men gick ej en lång runda med den.
 • Gustav skall tvätta bilen, men han vill ej vaxa den.
  Gustav skall tvätta bilen men vill ej vaxa den.
 • Skall vi städa huset, eller skall vi diska?
  Skall vi städa huset eller diska?
 • Jag skriver boken, och jag ritar bilder till den.
  Jag skriver boken och ritar bilder till den.
 • Erik spelar piano, och han skriver musiken.
  Erik spelar piano och skriver musiken.
 • De åkte in till stan, för att de skulle shoppa.
  De åkte till stan för att shoppa.

Lägg märke till att subjektet i den första satsen också gäller för den andra satsen.

Övningsuppgift

Skriv ner satser och gör dem ofullständiga genom att utelämna subjektet.

Ofullständiga satser med predikaten utelämnade

Man kan ibland förkorta en kommunikation genom att ta bort predikatet och bilda en ofullständig sats.

 • Jag skall köpa en klocka, och Nils skall köpa en stol.
  Jag skall köpa en klocka och Nils en stol.
 • Per tvättar bilen, och Olle tvättar cykeln.
  Per tvättar bilen och Olle cykeln.
 • Vi läser läxorna, men Stina läser en serietidning.
  Vi läser läxorna men Stina en serietidning.
 • Skall Nils rengöra gången, eller skall Olle rengöra köket?
  Skall Nils rengöra gången eller Olle köket?
 • De köpte mat, och mormor köpte prydnadssaker.
  De köpte mat och mormor prydnadssaker.

Lägg märke till att predikatet måste beskriva samma handling i de båda satserna.

Övningsuppgift

Skriv ner satser och gör dem ofullständiga genom att utelämna predikatet.

Uppräkning

Man upprepar inte subjektet eller predikatet vid uppräkning .

 • Hunden springer, kissar, luktar och rastar sig.
 • Jag vill äta, vila mig, titta på TV och läsa.
 • Hon springer, cyklar, dansar och joggar varje vecka.
 • Erik skall köpa mjölk, smör och bröd.
 • De kan skrapa, borsta och måla huset.
 • Hon tycker om fåglar, katter och hundar.
 • Vi vill sola, bada och vila oss i sommar.
Övningsuppgift

Skriv ner satser och gör dem ofullständiga genom att utelämna subjektet eller predikatet vid uppräkning.

Vid jämförelse

När man jämför olika saker eller personer, tar man ofta bort predikatet i bisatsen.

 • Du är duktigare, än hon är.
  Du är duktigare än hon.
 • De kan mer, än vi kan.
  De kan mer än vi.
 • Vi hoppar högre, än de hoppar.
  Vi hoppar högre än de.
 • Jag tjänar mer än han tjänar.
  Jag tjänar mer än han.
 • Olle och Stina köpte en finare villa, än Pär har köpt.
  Olle och Stina köpte en finare villa än Pär.
Övningsuppgift

Skriv ner satser och gör dem ofullständiga genom att utelämna predikaten vid jämförelse.

Nu vet du vad ofullständiga satser är och hur du skall använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.