Vad är ord?

Vad har man för användning av ord?

"Ord" är en samling bokstäver eller ljud, som används i kommunikation människor emellan, och är namn på något.

Vi använder ord när vi vill få över tankar och idéer till andra människor.

Du kan använda orden antingen skriftligt eller muntligt.

Ett ord är uppbyggt av bokstäver och ljud. När man skriver använder man bokstäverna; när man pratar säger man deras ljud.

Exempel på olika ord:

  • apa
  • springa
  • lampa
  • Olle
  • snabbt

Orden är våra hjälpmedel och verktyg för att kunna kommunicera.

Olika sorters ord används och fungerar på olika sätt och gör olika saker.

I stället för att peka, sända röksignaler eller hissa flaggor så kan vi säga de ljud eller skriva de bokstäver, som står i stället för någonting.

Det kan vara lättare att säga ordet "traktor" till någon i stället för att köra fram en traktor och visa den. Då måste den andra personen naturligtvis förstå ordet som du säger.

Ett ord kan ofta betyda flera olika saker. Därför är det viktigt att kunna alla betydelserna, så att man verkligen förstår kommunikationen.

Ditt ordförråd blir större, om du läser mycket och klarar upp ord i en ordbok och lär dig vad de betyder.

Din förmåga att förstå andras kommunikation ökar ju fler ord du kan. Då ökar även din förmåga att kommunicera över dina tankar och idéer till andra människor.

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett ord är.

Övningsuppgift

Skriv ner tio olika ord. Rita upp deras innebörd bredvid orden. Exempel: Om du skriver ordet "blomma", så ritar du en blomma bredvid.

Sammansatta ord

"Sammansatta ord" är ord som har bildats genom att man har slagit samman olika ord till ett helt nytt ord.

  • bords-duk
  • last-bil
  • salt-godis
  • hugg-orm
  • sko-horn

Genom att dela upp och titta på de olika delarna så kan man lättare förstå vad ordet betyder.

När du skriver och vill förklara ordet tydligt, kan du dela upp ordet i dess olika delar med ett binde-streck (-).

Övningsuppgift

Skriv ner flera sammansatta ord.

Övningsuppgift

Rita en teckning av en muntlig och en skriftlig kommunikation som sker med hjälp av ord.

Nu vet du vad ord är och hur du kan använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.