Ordklasserna i svenska språket

Vad har man för nytta av ordklasserna?

"Ordklass" är en samling ord som används och fungerar på samma sätt och därför ingår i samma grupp.

Man har delat in orden på detta sätt, för att man lättare skall kunna förstå orden, skilja dem åt och veta hur man skall använda dem på rätt sätt.

Alla dessa ord kallas satsord när de används i olika satser. Mer om satsorden längre fram i detta arbete.

Substantiv

Ord som är namn på personer, grupper, djur, saker, ämnen, känslor, aktiviteter och tillstånd. Peter, häst, tulpan, bil, vatten, kärlek och glädje är exempel på ord, som kallas substantiv.

Pronomen

Ord man använder i stället för ett substantiv för att förenkla och variera språket. Jag, oss, hennes, er, som, denna, vem och någon är exempel på ord, som kallas pronomen.

Adjektiv

Vi använder dessa ord för att beskriva något eller någon. Stor, liten, röd, sur, gul, tjock, kraftig, glad och svart är exempel på ord, som kallas adjektiv.

Verb

Ord som beskriver olika handlingar eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera, ringa, vara, bliva, heta och kallas är exempel på ord, som kallas för verb.

Adverb

Ord som beskriver en handling: Olle sprang snabbt. Det är även ord som ger mer information om en beskrivning: Stina är otroligt vacker. Det är också ord som ger mer data om en handlingsbeskrivning: Rita arbetar mycket flitigt. Hemma, högt, mycket, väldigt och bra är exempel på ord, som kallas adverb.

Preposition

Ord som beskriver förhållanden mellan personer, platser och saker. I, på, till, framför, utan, efter, över och bakom är ord, som kallas prepositioner.

Konjunktion

Ord som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem.Och, men, för, om, eller, att, är ord, som kallas konjunktioner.

Interjektion

Ord som beskriver en stark känsla, hälsning eller kommunikation av ljud. Usch, oj, aj, nej och hurra är ord, som kallas interjektioner.

Räkneord

Ord som beskriver antalet av något eller en plats i en ordning. En, fem, första och åttonde är ord, som kallas räkneord.

Vi använder ord från olika ordklasser, när vi vill kommunicera någonting till våra medmänniskor, så att de förstår vad vi menar.

Övningsuppgift

Skriv ner olika ord från varje ordklass.

Övningsuppgift

Få en annan person att träna och förhöra dig på ordklasserna. Gör detta tills de sitter där perfekt.

Nu kan du ordklasserna och vet även hur du skall använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.