Översikt

En översikt över satsläran – satsdelarna i svenska språket

Syftet med denna kurs:
Att hjälpa människor att kommunicera bättre genom att lära ut grunderna och grammatiken i det svenska språket på ett lättfattligt och praktiskt sätt.

Här kommer en översikt av detta arbete, för att du enkelt skall få en överblick. Du kan då se vad det hela handlar om.

Min tanke är att du skall kunna se hur den svenska grammatiken hänger ihop efter att du har gjort denna kurs.

Gör gärna kurserna Grunderna i svenska språket och Formlära – ordklasser innan så att du har en stabil grund att stå på.

Grammatik

"Grammatik" är kunskap om och regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Grammatiken handlar alltså om att få till stånd en korrekt förståelig kommunikation mellan människor.

Vad är en sats?

"Sats" är en samling ord som man använder när man kommunicerar till en annan person. Den består av olika satsdelar.

En sats måste innehålla en kommunikation som går att förstå.

Man använder ord från olika ordklasser och sätter ihop dem till satsdelar och satser.

En sats består av olika satsdelar och ord som binder samman eller fogar ihop kommunikationen.

Vad är satslära?

"Satslära" – som ingår i grammatiken – är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation.

Man använder ord från olika ordklasser för att bilda satsdelar och förståeliga kommunikationer. Dessa ord kallas då satsord.

Satsorden, som hämtas från olika ordklasser, definieras och namnges i satsläran.

I satsläran har man delat in satsen i olika satsdelar, för att man lättare skall kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Satsorden, satsdelarna och de olika satserna beskrivs alltså i satsläran, som i sin tur är en del av grammatiken.

Vad är en satsdel?

"Satsdel" är ett eller flera ord som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något.

En sats består av flera olika satsdelar, som tillsammans bildar en förståelig kommunikation.

En sats är uppbyggd av ord från olika ordklasser - de kallas satsord när de står i satsen - som bildar satsdelar.

Uppdelning av arbetet om satsläran & satsdelarna

Detta arbete är uppdelat i fem huvudavdelningar:

 • Grunden
 • Ordklasserna
 • Satsord - grunden
 • Satsdelarna
 • Satsord - satsdelarna
 • Satserna
 • Slutsummering

Grunden

Varför har vi ord och regler för hur de skall användas?

Ordklasserna

Vilka olika sorters ord och former finns det?

Alla ord delas in i olika grupper beroende på hur de fungerar. Från dessa grupper hämtar vi sedan ord när vi skall bilda satser. Dessa olika grupper kallas ordklasser.

Satsord

Vad kallas orden från olika ordklasser när de används i en sats?

Från ordklasserna hämtar vi olika ord och använder dem i satsen, för att bilda olika satsdelar eller binda samman dem. Satsorden har speciella namn och fungerar på ett visst sätt.

Satsdelarna

Vad finns det för olika delar av en sats och hur fungerar de?

Ord från olika ordklasser, som sedan blir satsord i satsen, bildar olika satsdelar.

Satsord i satsdelarna

Här tittar vi lite mer på vilka ord det finns i en sats, och hur de fungerar i de olika satsdelarna.

Satserna

Hur använder man ord för att bilda begripliga satser?

Vilka olika satser finns det och hur fungerar de?

Alla kommunikationer mellan människor består av olika satser.

Våra arbete inom svensk grammatik

Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt.

 • Svensk grammatik - en översikt
 • Grunderna i Svenska Språket
 • Formlära – ordklasser
 • Satslära – satsdelar
 • Skrivtecken – Skiljetecken
 • Vanliga ord i svenska språket
 • Testa dig själv på grammatiken!

Publicerade arbeten

Nedanstående arbeten finns idag publicerade på internet. Hoppas du kan få nytta av något av dem.

Svensk grammatik - en översikt

Här får du en översikt på de arbeten inom svensk grammatik som vi har lagt ut på internet.

Svensk grammatik - en översikt

Grunderna i svenska språket

Här lär du dig de grundläggande beståndsdelarna i språket och hur du kan använda dem.

Detta kan förbättra din eller ditt barns förmåga att kommunicera, läsa och skriva.

Grunderna i svenska språket

Formlära – Ordklasserna

I detta arbete lär du dig vilka olika sorters ord det finns och hur du använder dem.

Detta arbete visar även hur ordens olika former används.

Formlära - ordklasserna

Satslära – Satsdelarna

Här lär du dig hur du bildar och använder satsdelar och satser.

Detta arbete tar även upp hur orden fungerar i en sats och vad de kallas då.

Satslära - satsdelarna

Skrivtecken & skiljetecken i svenska språket

I detta arbete lär du dig hur du använder olika skiljetecken och skrivtecken när du skriver.

Dessa olika tecken utgör en viktig del av det skrivna språket.

Skrivtecken & skiljetecken

Vanliga ord i svenska språket

Detta arbete tar upp och klargör några av de vanligaste, enkla orden i svenska språket. Vissa av dem kan vara riktigt svåra att förstå.

Dessa vanliga, enkla ord utger en viktig del av det svenska språket.

Vanliga ord i svenska språket

Testa dig på den svenska grammatiken

Här har du möjlighet att testa dig på de olika ordklasserna i den svenska grammatiken.

Komplett arbete med många frågor kring ordklasserna och ett facit.

Testa dig på den svenska grammatiken

Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om ni kör in i några problem, har någon fråga eller kanske vill ge lite beröm.

Alla tips och goda råd tas även tacksamt emot.

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se

Nu har du fått en översikt över vad detta arbete handlar om!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.