Vad är en sats?

Hur kan man använda satser?

"Sats" är en samling ord som man använder när man kommunicerar till en annan person. Den består av olika satsdelar.

En sats måste innehålla en kommunikation som går att förstå.

En sats är uppbyggd av:

  • Ord från olika ordklasser - kallas satsord i satsen.
  • Satsord – samlingsnamn på ord när de är i en sats och fungerar på ett speciellt sätt.
  • Satsdelar

Människor vill kunna snabbt och smidigt överföra tankar och idéer till varandra. Kan man få andra människor att förstå vad man vill och menar, så flyter samarbetet lättare!

Kommunikation med användning av ord är ett alternativ, som används mycket nuförtiden, antingen muntligt eller skriftligt.

Det finns andra sätt att kommunicera på med hjälp av olika tecken och signal system.

Man använder ord från olika ordklasser och sätter ihop dem till satsdelar och satser när man kommunicerar.

En sats består av olika satsdelar och ord som binder samman eller fogar ihop kommunikationen.

Exempel på olika satser:

  • Katten är ute och letar efter musen.
  • Vi lämnade Kalle utanför bion.
  • Har du sett ugglan?
  • Ulla sprang hem och hämtade kaninen.
  • Hjälp!
Övningsuppgift

Skriv ner vad en sats är.

Övningsuppgift

Skriv ner olika satser av olika längd.

Nu vet du vad en sats är!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.