Vad är en satsdel?

Hur använder man den?

En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Denna enhet beskriver något.

En sats består av flera olika satsdelar, som tillsammans bildar en förståelig kommunikation.

För att få över en tanke eller idé till en annan person, bildar man en sats med hjälp av ord från olika ordklasser. När orden står i satsen och bildar begripliga enheter, kallas de satsdelar.

Man måste välja rätt ord från rätt ordklass för att kunna bilda en korrekt satsdel i meningen.

Vi kommer att gå igenom de olika satsdelarna längre fram på denna kurs.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en satsdel är för något.

Övningsuppgift

Känner du till några satsdelar? Skriv ner dem.

Satsord

En satsdel består av olika satsord.

"Satsord" – som ingår i satsläran och grammatiken – är ett samlingsnamn på ord som ingår i och bildar olika satsdelar. De kan också binda ihop satser eller satsdelar. Dessa ord har olika funktioner och speciella namn.

Satsord. Detta är inget ord du kan slå upp i en ordbok eller hitta på internet. Kanske det kallas något annat av någon annan. I vilket fall som helst så är satsord en viktigt del av och satsläran. Jag tror du förstår vad jag menar med satsord.

Exempel på olika satsord är huvudord, attribut och partiklar. Mer om dessa - och andra satsord - längre fram i arbetet.

När man använder ord från olika olika ordklasser i en sats för att bilda satsdelar eller binda ihop kommunikationen, har dessa ord olika funktioner och speciella namn.

Exempel:

Satsdel: på ett rött skåp.

Satsord: "på", "ett", "rött", "skåp". Vart och ett av dessa ord fungerar olika och kallas något speciellt i satsläran.

Orden "på", "ett", "rött" och "skåp" tillhör även olika ordklasser.

Övningsuppgift

Skriv ner vad satsord är för något.

Skillnaden på en ordklass och en satsdel

En ordklass är en samling ord, som används och fungerar på samma sätt och därför tillhör samma grupp. Man kan säga vilken ordklass ett ord tillhör genom att se och känna till ordet.

När du sedan använder orden i kommunikationer bildar du olika enheter som kallas satsdelar.

En satsdel kan bestå av flera ord från olika ordklasser.

Orden i dessa satsdelar fungerar på ett speciellt sätt och har olika namn.

Det är först när du använder ordet i satsen som du kan se vilken satsdel det kommer att tillhöra.

En sats är uppbyggd av:

  • Ord från olika ordklasser som kallas satsord i satsen.
  • Satsord – samlingsnamn på ord när de är i en sats och fungerar på ett speciellt sätt.
  • Satsdelar
Övningsuppgift

Skriv ner skillnaden på en ordklass och satsdel.

Övningsuppgift

Skriv ner olika ord och markera vilka ordklasser de tillhör.

Övningsuppgift

Använd dessa ord i meningar och satser. Lägg märke till att de nu bildar olika satsdelar.

Nu vet du vad en satsdel och satsord är. Du vet också skillnaden mellan ordklasser och satsdelar!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.