Satsdelarna – en grundläggande översikt

Vad är den enkla grunden?

Förord

Det fanns en vilja hos människor att kommunicera med varandra för att uppnå en förståelse.

Orden uppfanns därför som ett kommunikationsverktyg och delades in i olika ordklasser.

Från dessa ordklasser hämtar vi olika ord och använder dem i satser för att bilda olika satsdelar eller binda samman dem.

Vi har även definierat orden i en sats för att kunna skilja dem åt och se hur de fungerar.

Exempel:

 • Ordklasser: substantiv, adjektiv och adverb.
 • Satsord: huvudord, attribut och partiklar.
 • Satsdelar: subjekt, predikat och direkt objekt.
 • Satser: huvudsats, bisats och satsförkortning.

Allt detta för att vi skall kunna kommunicera och förstå varandra!


Satsdelarna – en grundläggande översikt

Här är en mycket grundläggande översikt över satsdelarna.

Detta täcker inte allt utan det finns mer att veta om dessa olika satsdelar. Se respektive artikel.

Subjekt

Ord som beskriver någon eller något som utför handlingen eller är i ett tillstånd.

 • Kalle kommer på festen.
 • Hunden springer på fältet.
 • Stina och Pär skall städa huset.
 • Hon är snygg.
 • Vi åkte till torpet förra helgen.

Predikat

Ord som beskriver en handling eller att någon eller något är i ett visst tillstånd.

 • Jag springer fort.
 • Ulla är vacker.
 • Bilen åker fort på vägen.
 • Han blev hyllad i tävlingen.
 • Vi har gått tio mil på semestern.

Subjektiv predikatsfyllnad

Ord som beskriver det tillstånd någon eller något befinner sig i.

 • Han är duktig.
 • Karl blev trött.
 • Vi var hungriga.
 • Eva jobbade mycket och var stressad.
 • Doris verkar utvilad.

Direkt objekt

Ord som beskriver någon eller något som utsättes för eller påverkas av handlingen.

 • Berit tvättade bilen.
 • Jag skall hämta katten.
 • Kan du ge mig boken?
 • Vi har renoverat båten.
 • Ulla kammar håret.

Objektiv predikatsfyllnad

Ord som beskriver resultatet efter att någon eller något har blivit utsatt för en handling.

 • De valde henne till Lucia.
 • Han gjorde honom glad.
 • Gör inte dem upprörda!
 • Yngve målade bordet brunt.
 • Sture brukar lämna dörren öppen.

Indirekt objekt

Ord som beskriver någon eller något som får eller fråntages något.

 • Joel gav presenten till farmor.
 • Jag tog bröd från grannen.
 • De har gett pengar till Röda Korset.
 • Eva gav honom en puss.
 • Kan du ge dem arbete?

Agent

Ord som beskriver någon eller något som utför handlingen i en passiv sats.

"Passiv sats" är en sats där det som påverkas eller utsätts för handlingen står först.

Exempel på en passiv sats:

Stolen målades av pojkarna.

 • Boken har skrivits av läraren.
 • Tavlan målades av Crister.
 • Gräset klipps av barnen.
 • Disken kommer att hanteras av Jim.
 • Benet har grävts ner av hunden.

Adverbial

Ord som beskriver omständigheterna kring handlingen eller tillståndet.

 • Jag kom hem igår.
 • Han pratade med Stina.
 • De cyklar snabbt!
 • Eva befann sig i Stockholm.
 • Vi skrattade av glädje.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd alla de olika satsdelarna.

Nu vet du den grundläggande betydelsen hos alla satsdelarna.SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.