Vad är satsdelsord?

Hur använder man dem?

"Satsdelsord" – ersättande eller beskrivande ord som ensamma eller tillsammans med andra ord bildar en satsdel. Satsdelsord kan inte ha hjälpande ord till sig.

Johan springer fort.
Eva är söt.
Gav du boken till dem?
Sju räcker till oss!
Hon uppmanades att klä sig snyggt.

Man kan ej lägga något hjälpande ord till satsdelsordet.

För det mesta kan inte satsdelsordet ha något beskrivande ord (attribut) till sig, men i vissa fall kan attribut (räkneord) beskriva ett ersättande ord: Det fanns tio barn i klassen. Två av dem gick hem tidigt. "Två" är ett attribut som beskriver satsdelsordet "dem". "Av" är en partikel i attributen.

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett satsdelsord är.

Vilka ord kan vara satsdelsord?

Satsdelsorden hämtas från ordklasserna pronomen, adjektiv, adverb och räkneord.

Ersättningsord – pronomen

Exempel:

 • Hon rensar rabatten.
 • Ulla gav boken till honom.
 • Stig kysste henne.
 • Rummet tapetserades av honom.
 • De skall snart åka till matchen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelsord som är pronomen.

Beskrivande ord – adjektiv

Exempel:

 • Hon är ganska söt.
 • De gjorde henne mycket ledsen.
 • Båten målades grön.
 • Hugo ansåg henne vara vacker.
 • De skurade golvet rent.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelsord som är adjektiv.

Beskrivande ord – adverb

Exempel:

 • Han är hemma.
 • Vi reste igår.
 • Stig reste bort.
 • När kommer du hem?
 • Jag kan inte lova dig någonting.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelsord som är adverb.

Beskrivande ord – räkneord

Exempel:

 • Tre räcker till mig.
 • Jag vill ha sju.
 • Kan du hämta fyra till oss?
 • Han gav glass till fem.
 • Olle vill fiska med två.

Dessa meningar förutsätter naturligtvis en tidigare kommunikation i ämnet.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelsord som är räkneord.

Mer om satsdelsord och hur de fungerar i de olika satsdelarna kan du läsa om i artikeln: Satsdelsord i satsdelarna.

Nu vet du vad ett satsdelsord är och kan använda det!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.