Vad är satsförkortningar?

Hur använder man dem?

"Satsförkortning" är en förkortad förståelig kommunikation.

Man kan förkorta en kommunikation genom att ta bort olika satsdelar och satsord.

Detta påverkar inte förståelsen av meningen, utan den man kommunicerar till förstår fortfarande vad man menar.

Satsförkortningar kan vara ett snabbare, smidigare eller mer varierat sätt att kommunicera.

Denna förkortade kommunikation är ingen fullständig kommunikation. Den innehåller egentligen inga satsdelar, men man kan räkna ut vilken satsdel orden skulle ha tillhört i en fullständig kommunikation.

Satsorden i dessa kommunikationer kallas "ord i förkortade kommunikationer".

Förkortade kommunikationer

Nedan finns exempel på förkortade kommunikationer. Orden i dessa meningar kallas "ord i förkortade kommunikationer".

Svar på frågor

Exempel:

 • Vem ringer du till?
  Nils.
 • Var bor ni?
  I Anderslöv.
 • När kommer Olle?
  Imorgon.
 • Vad heter du?
  Peter Larsson.
 • Varför bröt du loppet?
  Trötthet.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är svar på frågor.

Kommentarer

Kommunikationer om olika saker där man inte lägger ut texten fullständigt.

Exempel:

 • Bra väder!
 • Fin brygga.
 • Varmt.
 • God mat.
 • Fascinerande.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är kommentarer.

Sammanhanget är känt

Man kan förkorta satser genom att utelämna subjektet när sammanhanget är känt från tidigare kommunikationer.

Exempel:

 • Har även erfarenhet av att måla och renovera.
 • Kommer imorgon och börjar tidigt.
 • Vill träffa dig snarast möjligt.
 • Sätter datorn här.
 • Kommer att be om att se dina papper.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer där sammanhanget är känt.

Bekräftelser

Kommunikation till en annan person att man har hört och förstått vad han sa, eller att man har fått något.

Exempel:

 • Bra!
 • Tack!
 • Fint!
 • Tack så mycket!
 • Underbart!
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är bekräftelser.

Olika reaktioner

Reaktioner på frågor eller påstående.

Exempel:

 • Än sen då!
 • Lägg av!
 • Inte jag.
 • Orkar inte.
 • Har inte tid.
 • Kommer!
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är olika reaktioner.

Hälsningar

Exempel:

 • Välkommen!
 • Hej!
 • God dag!
 • Adjö!
 • Farväl!
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är hälsningar.

Känsloyttringar

Här använder man ord från ordklassen interjektioner.

Exempel:

 • Skål!
 • Hu!
 • Bravo!
 • Hurra!
 • Ja!
 • Fy!
 • Usch!
 • Oj!
 • Nej!
 • Aj!
 • Varsågod!
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är känsloyttringar.

Order och kommandon

Här använder man ofta ord från ordklassen verb i imperativ-form.

Exempel:

 • Stå upp!
 • Sitt ner!
 • Lediga!
 • Start!
 • Färdiga!
 • Sluta!
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är order och kommandon.

Rubriker och namn på böcker, filmer etc.

Exempel:

 • Flickan och kaninen
 • Törnrosa
 • Snövit
 • Pippi Långstrump
 • Agenten
 • Ett utbrott på Island
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är olika rubriker.

Ordspråk

Exempel:

 • Borta bra men hemma bäst.
 • Liten tuva stjälper ofta stort lass.
 • Gå inte över ån efter vatten.
 • Förbjuden frukt smakar bäst.
 • Bättre med en fågel i handen än tio i skogen.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade kommunikationer som är ordspråk.


Satsförkortning genom omvandling av bisatser till direkt objekt

Man kan slå ihop två satser till en sats med ett direkt objekt.

Satser som inleds av orden "att", "hur" eller "när" kan du omvandla till satsdelen direkt objekt.

Mening med två satser:
Vi såg inte, att fågeln kom.

Sats med ett direkt objekt:
Vi såg inte fågeln komma.

Här består de direkta objekten av två huvudord: Substantiv plus verbet i sin grundform (infintiv).

Fler exempel:

 • Kan du känna, hur kylan ökar?
  Kan du känna kylan öka?
 • Han upplevde, hur spänningen steg.
  Han upplevde spänningen stiga.
 • Vi hörde, när Gustav ramlade.
  Vi hörde Gustav ramla.
 • Vi såg inte, att fågeln kom.
  Vi såg inte fågeln komma.
 • De kände, när bilen fick en sladd.
  De kände bilen sladda.

Fler exempel på satser som har omvandlats till direkta objekt:

 • Vi kände bilen få punktering.
 • Vi såg honom ta emot mutor.
 • Berit upplevde maken få återfall.
 • De hörde henne erhålla bonus.
 • Gregor tror sig klara provet.
 • Han hörde klockan ringa.
 • Greta såg Hugo hoppa.
 • Han kände hjärtat slå.
 • Kan du se båten sjunka?
 • Vi hörde henne skrika.
 • Olle kände bilen sladda.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med bisatser, som inleds av orden "att", "hur", "när" – och omvandla dem till satsdelen direkt objekt.

Satsförkortning genom omvandling av bisatser till attribut

De ägde en fin tavla, vilken var upphängd i guldram.

Du kan omvandla bisatsen till attribut:
De ägde en fin tavla upphängd i guldram.

När bisatsen är ett attribut till huvudsatsen, kan du satsförkorta den.

Exempel:

 • Olle köpte en bil, som han är mycket nöjd med. Olle köpte en bil han är mycket nöjd med.
 • De bor i en stor villa, som är inhägnad av ett stort staket. De bor i en stor villa inhägnad av ett stort staket.
 • Han gick till sin bil, som var nyligen inköpt. Han gick till sin bil nyligen inköpt.
 • Vi gläder oss åt busken, som blev planterad med stor omsorg. Vi gläder oss åt busken planterad med stor omsorg.
 • Pojkarna lekte mycket med tornet, som blev uppbyggt med stor möda. Pojkarna lekte mycket med tornet uppbyggt med stor möda.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och förvandla bisatsen till attribut.

Satsförkortning genom omvandling av bisatser till adverbial

Om man räknar in maten, kostade resan 10 000 kr.

Du kan omvandla bisatsen till adverbial:
Resan kostade 10 000 kr maten inräknad.

När bisatsen är ett adverbial till huvudsatsen, kan du satsförkorta den.

Exempel:

 • När Mats kommit hem från skolan, började han laga middagen.
  Kan ändras till: Hemkommen från skolan började han laga middagen.
 • Utan att föräldrarna visste det, hade barnen en stor fest.
  Kan ändras till: Föräldrarna ovetande hade barnen en stor fest.
 • När taket är målat, blir det fint i rummet.
  Kan ändras till: Med taket målat blir det fint i rummet.
 • När ledaren hade räknats från, var de tio i gruppen.
  Kan ändras till: Ledaren frånräknad var de tio i gruppen.
 • När de hade kommit upp på bergets topp, kunde de se miltals.
  Kan ändras till: Uppkomna på bergets topp kunde de se miltals.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och förvandla bisatsen till adverbial.

Satsförkortning genom omvandling av bisatser till objektiv predikatsfyllnad

I dessa kommunikationer används alltid verbet "anse" som predikat.

Exempel:

Två fullständiga satser:
Ulf ansåg, att hon var vacker.
En sats med direkt objekt (henne) och objektiv predikatsfyllnad:
Ulf ansåg henne vara vacker.

Två fullständiga satser:
Tore ansåg, att hyran var hög.
En sats med direkt objekt (hyran) och objektiv predikatsfyllnad:
Tore ansåg hyran vara hög.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och förvandla bisatsen till objektiv predikatsfyllnad.

Nu vet du vad satsförkortningar är och hur du skall använda dem!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.