Vad är satsord?

Hur använder man dem?

För att kunna klargöra satsläran enkelt och begripligt, fick jag kalla orden i en sats för satsord. Jag har även skapat några andra termer. Kanske någon annan kallar dem något annat någon annanstans. Jag tror dock att du förstår vad jag menar.

"Satsord" – som ingår i satsläran och grammatiken – är ett samlingsnamn på ord som ingår i och bildar olika satsdelar. De kan också binda ihop satser eller satsdelar. Dessa ord har olika funktioner och speciella namn.

När man använder ord från olika olika ordklasser i en sats för att bilda satsdelar eller binda ihop kommunikationen, har dessa ord olika funktioner och speciella namn.

Exempel:

Satsdel: på ett rött skåp.

Satsord: "på", "ett", "rött", "skåp". Vart och ett av dessa ord fungerar olika och kallas något speciellt i satsläran.

Orden "på", "ett", "rött" och "skåp" tillhör även olika ordklasser.

En sats är uppbyggd av:

 • Ord från olika ordklasser - kallas satsord i satsen.
 • Satsord – samlingsnamn på ord när de är i en sats och fungerar på ett speciellt sätt.
 • Satsdelar

En sats är består av olika satsdelar och ord som binder samman eller fogar ihop kommunikationen.

En satsdel består av olika satsord. Dessa satsord hämtar man från olika ordklasser.

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett satsord är för något.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en satsdel består av.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en sats består av.

En översikt över satsorden

 • Huvudord – det viktigaste ordet i en satsdel: en röd, liten stuga. Huvudorden kan ha beskrivande eller hjälpande ord till sig. De tillhör alltid ordklasserna substantiv eller verb.
 • Satsdelsord – ersättande eller beskrivande ord som ensamma eller tillsammans med andra ord bildar en satsdel. Satsdelsord kan inte ha hjälpande ord till sig. Exempel: Gav du boken till dem? Hon är snäll. Oskar kör fort. Satsdelsorden tillhör alltid ordklasserna pronomen, adjektiv, verb, adverb eller räkneord.
 • Attribut – beskrivande ord som står tillsammans med ett huvudord från ordklassen substantiv: röd, söt, blommig. I vissa fall kan även attributen beskriva ett ersättande ord: Det fanns tio barn i klassen. Två av dem gick hem tidigt.
 • Hjälpande ord – hjälpverb som står tillsammans med huvudverbet: har, måste, vill.
 • Partiklar – ord som hjälper till att bilda satsdelar: till, på, mot, av.
 • Ord i förkortade kommunikationer – ord som ingår i förkortade kommunikationer, som ej har satsdelar: Hurra! Oj! Peter Larsson.
 • Bindeord – ord som binder ihop satser eller satsdelar: och, eller, men.
 • Fogeord – ord som inleder en sats och binder ihop den med en huvudsats: när, för att, då.

Nu vet du vad ett satsord är!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.