Vad är subjektiv predikatsfyllnad?

Hur använder man den?

Denna satsdel kallas också subjektivt predikativ.

Vad är satsdelen subjektiv predikatsfyllnad?

1. "Subjektiv predikatsfyllnad" är en satsdel som beskriver det tillstånd som någon eller något befinner sig.

Stina är trevlig.
Flickan var leende hela kvällen.
Sture hade varit läkare tidigare.
Han gick ensam på fotboll.
Doris kom själv till festen.

2. "Subjektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver det tillstånd som någon eller något befinner sig i efter en fullbordad handling.

Huset målas rött.
Ulla verkar vara nyduschad.
Mannens hår har klippts kort.
Hundens päls borstades ren.

3. "Subjektiv predikatsfyllnad" är också en satsdel som beskriver innehållet i något.

Tanken är att smita.
Svårigheten var att stava.
Hindret var ekonomin.
Problemet kommer att bli att ringa.

4. "Subjektiv predikatsfyllnad" är även en satsdel som beskriver längre innehåll i något.

Idén var att hantera tvätten snabbt på morgonen.
Tanken blev att rengöra bord, stolar och soffan.
Planen verkar vara att måla huset klart imorgon.

5. "Subjektiv predikatsfyllnad" är också en satsdel som beskriver aktivitet eller tillstånd som någon eller något blir utsatt för i en passiv sats.

Båten målades röd nyligen.
Hunden hade lämnats ensam.
Pojken kallades Pelle.
Uppgiften ansågs svår.

6. "Subjektiv predikatsfyllnad" är också en satsdel som beskriver en hel tankegång angående något som någon eller något har blivit utsatt för i en passiv sats.

Linus lämnades att städa huset sent på kvällen med Lina.
Hon ansågs träna hårt varje morgon före skolstart.

Subjektiv predikatsfyllnad

"Subjektiv" innebär att något har med subjektet att göra. Man beskriver subjektet med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

Hon är underbar!
Hugo går själv till tandläkaren.

"Predikatsfyllnad" innebär att predikatet fylls ut med mer information. Predikatet uttrycker att någon eller något är i ett tillstånd eller att det finns ett innehåll. Men vilket är det? Du beskriver tillståndet eller innehållet med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

Planen var att städa.

Oftast kan ej predikatet stå ensam i en sats som innehåller subjektiv predikatsfyllnad.

Du använder satsdelen subjektiv predikatsfyllnad för att kommunicera hur eller vad någon eller något är eller blir.

Lägg märke till!
Man kan även beskriva någons eller någots tillstånd på följande sätt: Huset är till salu. Pär var i fara. Barnen befinner sig i knipa. Då blir satsdelen adverbial, eftersom man beskriver situationen som någon eller något är i.
Se artikeln om adverbial.

Sammanfattning av hur subjektiv predikatsfyllnad används

 • 1. Stina är trevlig.
 • 1. Sture har varit läkare tidigare.
 • 1. Hugo är tränad.
 • 1. Ewa gick ensam till festen.
 • 1. De brukade träna själva.

 • 2. Huset målas rött.
 • 2. Bilen tycks ha blivit vaxad.
 • 2. Han utsågs till kapten.

 • 3. Tanken var att smita.
 • 3. Problemet var studierna.

 • 4. Planen är att åka iväg före mormors ankomst.
 • 4. Oskars idé var att säga upp sitt jobb i Malmö.

 • 5. Pojken lämnades att ensam studera.
 • 5. Lisa utsågs till att vara värdinna.

 • 6. Mannen verkade begå misstag på sitt arbete före frukost.
Övningsuppgift

Skriv ner vad satsdelen subjektiv predikatsfyllnad är.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika subjektiv predikatsfyllnader.

Ytterligare information

Här följer ytterligare information om denna satsdelför dig som vill fördjupa dig mer.

1. Tillstånd som någon eller något befinner sig i

Subjektiv predikatsfyllnad kan beskriva det tillstånd som någon eller något befinner sig i.

Exempel:

 • Greta joggade ensam i parken.
 • Brudparet var lyckligt efter festen.
 • Hon heter Stina.
 • Bertil satt trött framför TVn.
 • Yngve vill bli busschaufför.
 • Oskar är trevlig.
 • Han brukar komma glad hem från jobbet.
 • Lisa är allt för honom.
 • Sture har varit läkare tidigare.
 • Vi stod länge ledsna utanför kyrkan.
 • Olle är snygg.
 • Joel blev glad igår.
 • Han är ansvarig för projektet.
 • Hon var underbar för mig.
 • Frida är klar med läxorna.
 • Jag sticker själv till Kina!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

2. Tillstånd efter en fullbordad handling

Subjektiv predikatsfyllnad kan även beskriva det tillstånd som någon eller något befinner sig i efter en fullbordad handling.

Exempel:

 • Huset målades rött på sommaren.
 • Greta anses vara tränad.
 • Pär tycktes banta.
 • Golvet har skurats rent.
 • Väggen kommer att torkas ren.
 • Pär tycks vara varvad i loppet.
 • Lina ansågs ljuga.
 • Bilen skulle vaxas fin.
 • Olle blev klippt kort hos frisörskan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

3. Innehållet i något

Subjektiv predikatsfyllnad kan även beskriva innehållet i något.

Här används ibland grundformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Exempel:

 • Tanken var att sticka.
 • Planen har blivit att fiska.
 • Det stora hindret är ekonomin.
 • Svårigheten är att hinna.
 • Företagets idé var utlandsresor.
 • Problemet kan bli att sova.
 • Höjdpunkten kommer att bli att festa.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

4. Längre innehåll i något

Subjektiv predikatsfyllnad kan även beskriva innehållet i en längre tanke om något.

Här används grundformen av verbet tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Min idé är att städa rum och toaletten innan lunch.
 • Planen var att rensa kyl och frys före Spanienresan.
 • Tanken var att åka iväg efter mormors ankomst.
 • Problemet kommer att bli att hinna måla hela huset innan regnvädret.
 • Svårigheten blir att hitta någon att gifta sig med under semestern.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

5. Aktivitet eller tillstånd som någon eller något utsatts för.

Subjektiv predikatsfyllnad är också ord som beskriver aktivitet eller tillstånd som någon eller något har blivit utsatt för i en passiv sats.

Exempel:

 • Hon har ansetts intelligent.
 • Pär tycktes förvånad.
 • Oskar utnämndes till kapten.
 • Olle döptes egentligen till Olof .
 • Jag valdes till ledare .
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

6. En hel tankegång angående något som någon eller något har blivit utsatt för

Subjektiv predikatsfyllnad är också en satsdel som beskriver en hel tankegång angående något som någon eller något har blivit utsatt för i en passiv sats.

Här används grundformen av verbet ibland tillsammans med ordet "att".

Satsdelen består av en infinitivfras, då verbet står i sin infinitivform.

Exempel:

 • Sture tycktes lämna barnen på dagis före jobbet.
 • Lisa ansågs läsa sina läxor ordentligt före kvällsmaten.
 • Björn valdes till att filma ön från alla håll med Roine.
 • Föredraget kallades inse begränsningarna med elbilar på landet.
 • Hugo lämnades att själv städa sitt rum varje dag.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med subjektiv predikatsfyllnad enligt ovan.

Vilka ord kan bilda subjektiv predikatsfyllnad?

Vilka satsord från olika ordklasser kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad?

Huvudorden - ibland tillsammans med en partikel eller attribut - och de ersättande orden kan ensamma bilda en satsdel. De utgör de viktigaste delarna av en satsdel.

Följande satsord kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad:

 • Huvudord från ordklassen substantiv: Pär är tandläkare.
 • Huvudord från ordklassen verb: Problemet var att sluta.
 • Ersättande ord från ordklassen pronomen: Boken är deras.
 • Beskrivande ord från ordklassen adjektiv: Resan har varit fantastisk.
 • Beskrivande ord från ordklassen verb i participform: Huset verkar rengjort.

Lägg märke till! När den subjektiva predikatsfyllnaden beskriver en längre tankegång, kan den innehålla flera huvudord och satsord från olika ordklasser.

Huvudverb i sin grundform med ordet "att" ingår då alltid i den subjektiva predikatsfyllnaden.

Exempel: Planen var att resa tidigt på morgonen till det underbara Spanien med barnen.

Huvudord från ordklassen substantiv

Huvudord från ordklassen substantiv kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad. Ibland ingår ett beskrivande ord (attribut).

Exempel:

 • Hon är en duktig frisörska.
 • Hunden heter Pär.
 • Hindret var ekonomin.
 • Nils kallas för snickaren.
 • Lisa vill bli läkare.
 • Hildur utsågs till diskare.
 • Sture är målare.
 • Bertil valdes till ledare.
 • Stens pappa är domare i matchen.
 • Detta är Pärs mamma.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen substantiv.

Huvudverb i sin grundform

Huvudord från ordklassen verb kan bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad – ibland med ordet "att".

Exempel:

 • Din uppgift är att vakta.
 • Peter valdes till att handla.
 • Konsten är att sköta sig.
 • Johan verkade motionera.
 • Hennes uppgift blev att diska.
 • Ditt uppdrag blir att städa.
 • Hans mål var att lyckas.
 • Berit tycktes vilja banta.
 • Olles tanke är att flytta.
 • Han utnämndes till att vakta.

"Att" tillhör den grundläggande verbformen.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med huvudord från ordklassen verb.

Subjektiv predikatsfyllnad som beskriver längre tankegångar

När den subjektiva predikatsfyllnaden beskriver längre tankegångar kan du använda flera satsord från olika ordklasser.

Idén var att springa undan korna och fåren på vandringen över bergen.
Peter utvaldes till att begränsa användningen av bekämpningsmedel i skogen.

Det finns då flera huvudord i satsdelen från ordklasserna substantiv och verb (huvudverbet i sin grundform).

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad med flera huvudord som är substantiv och verb.

Ersättande och beskrivande ord

Man kan använda ersättningsord från ordklassen pronomen – eller beskrivande ord från ordklassen adjektiv – för att bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

Ersättande och beskrivande ord, som ensamma kan bilda en satsdel(ibland ingår en partikel), kallar jag satsdelsord.

Pronomen

 • Boken är hennes.
 • Den svarta jackan är hans.
 • Cyklarna var deras.
 • Filmerna där borta blir dina.
 • Sockorna är nu mina.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda subjektiv predikatsfyllnad med olika pronomen.

Adjektiv

 • Bordet är snyggt.
 • Provet verkar lätt.
 • Staketet målas svart.
 • Flickan var vacker.
 • Målningen blev fin.
 • Hunden är långhårig.

Lägg märke till att du kan kommunicera det på ett annat sätt och inte använda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad:

 • Ett snyggt bord.
 • Hans svarta jacka.
 • Ett lätt prov.
 • Ett målat bord.
 • En vacker flicka.
 • En tvättad båt.
 • En fin målning.
 • En långhårig hund.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda subjektiv predikatsfyllnad med olika adjektiv.

Adjektiv efter intransitiva verb

Lägg märke till att dessa adjektiv beskriver personen eller djuret. De är inte adverb, som beskriver handlingen. Huvudverben i meningarna är alltid intransitiva, när de följs av subjektiv predikatsfyllnad.

Se artikeln om transitiva och intransitiva verb.

Exempel:

Han simmar piggt vidare.

"Piggt" är här adverb, beskriver handlingen och bildar satsdelen adverbial.

Han simmar pigg vidare.

"Pigg" är här adjektiv, beskriver personen och bildar satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

 • Pär sprang själv i skogen.
 • Ewa gick alltid ensam och shoppade.
 • Joel ligger trött i sängen.
 • Henrik satt glad i stolen efter lotto-vinsten.
 • Berit kom ensam till festen.
 • Lill har stått länge ledsen vid trädet.
 • Olle simmar pigg vidare.
 • Hunden kom trött hem efter rundan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda subjektiv predikatsfyllnad efter intransitiva verb.

Verb i participform

Subjektiv predikatsfyllnad bildas av verb i participform, när predikaten består av huvudverben "förefaller", "anses", "tyckas" eller "verka".

Exempel:

 • Bordet verkar vara torkat.
 • Hästen tycks vara ryktad.
 • Pär har ansetts vara tränad.
 • Stina verkar sminkad.
 • Ulla förefaller utbildad.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och bilda subjektiv predikatsfyllnad med olika verb i participform.

Användningen av subjektiv predikatsfyllnad

Du kan använda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad efter orden vara, bliva, heta, kallas (för) och deras olika böjningsformer.

Du använder då orden i den subjektiva predikatsfyllnaden för att uttrycka ett innehåll eller tillståndet, som någon eller något befinner sig i.

Du måste ha denna satsdelför att göra kommunikationen förståelig. Prova själv att utelämna den subjektiva predikatsfyllnaden, så får du se!

Exempel:

 • Jag är lycklig!
 • Kalle är tidig.
 • Nils blev förvånad, när han såg henne.
 • De kallas för Team Victor.
 • Vi kommer att bli glada på julafton.
 • Olle är sen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med var och en av ovanstående predikat (vara, bliva, heta, kallas) och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

"Vara" och "bliva"

Notera att man inte alltid använder subjektiv predikatsfyllnad efter predikaten "vara" och "bliva"

Subjektiv predikatsfyllnad:

Olle är sur.
Olle blev besviken igår.

Här beskriver du Olles tillstånd och använder alltså subjektiv predikatsfyllnad.

Andra satsdelar:

Olle är på kontoret.

Här kommunicerar du var Olle befinner sig och använder en annan satsdel.

Olle är kammad av mamma.
Olle blev hjälpt.

Här kommunicerar du att Olle har utsatts för en handling och använder satsdelen predikat.

Du använder här orden i den subjektiva predikatsfyllnaden för att uttrycka tillståndet, som någon eller något befinner sig i.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd verben "vara" och "bliva" utan att de följs av subjektiv predikatsfyllnad.

Mer om användningen av subjektiv predikatsfyllnad

Här följer fler exempel på när du använder subjektiv predikatsfyllnad.

Observera att nedanstående ord kan även ha andra betydelser. Du använder inte subjektiv predikatsfyllnad vid dessa betydelser.

Predikat där man använder subjektiv predikatsfyllnad:

Huvudverben är intransitiva i meningarna nedan.

Se artikeln om transitiva och intransitiva verb.


 • Försäljningen går bra.
 • ligga
  Kudden ligger snett i soffan.
  Pär låg sjuk i sängen.
  Men i denna mening finns ingen subjektiv predikatsfyllnad:
  Pär ligger i sängen.
 • sitta
  Han sitter tung på stolen.
  Ulla sitter trött och virkar.
  Men i denna mening finns ingen subjektiv predikatsfyllnad:
  Ulla sitter i fåtöljen.
 • stå
  Pär står fundersam på kontoret.
  Ivar står glad på gården.

  Men i denna mening finns ingen subjektiv predikatsfyllnad:
  Ivar står i hörnet och väntar.

 • förefalla
  Stina förefaller sorgsen.
 • anses
  De anses kunniga.
 • tyckas
  De kan tyckas jobbiga.
 • verka
  Läxorna verkar besvärliga.
 • göras (till)
  Kan trädgården göras fin?
 • utses till
  Nils utsågs till kapten.
 • väljas till
  Hon vill väljas till president.
 • utnämnas till
  Han kommer att utnämnas till sjökapten.
 • känna sig
  Stina känner sig utvilad.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med var och en av ovanstående predikat och bilda satsdelen subjektiv predikatsfyllnad.

Subjektiva predikatsfyllnader med beskrivande ord

Du kan lägga ett eller flera beskrivande ord (attribut) till ditt huvudord i satsdelen. Huvudordet kommer då alltid från ordklassen substantiv.

Exempel:

Den subjektiva predikatsfyllnaden är markerad.

 • Han är en trevlig sjökapten.
 • Hon blev en söt brud.
 • Planen var att snabbt få den nya båten i sjön.
 • Greta är en fantastisk människa.
 • Detta är en mycket fin båt.
 • Tanken är att hjälpa honom med den gamla bilen till helgen.
 • Stina verkar vilja börja motionera med den nya cykeln.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller subjektiva predikatsfyllnader med beskrivande ord.

Flera subjektiva predikatsfyllnader i en sats

Du kan använda flera subjektiva predikatsfyllnader i dina satser.

Då binder du samman dem t. ex. med bindeorden både – och, varken – eller, men, och, samt, eller, utan.

 • Hon är varken snygg eller vacker.
 • Lisa gick hem ensam och sur.
 • Jag vill bli framgångsrik och rik.
 • Pär verkar både tränad och utbildad.
 • Bordet kommer att målas brunt och svart.
 • De kallas Nilla och Nille.
 • Vi är inte killar utan tjejer.
 • Sture vill bli både läkare och veterinär.
 • Pojken ansågs kunna studera och läsa mycket.
 • Problemet var att stava rätt och att skriva ner texten snabbt.
 • Vi heter Fredrik och Victor.
 • Ulla var pilot eller sjökapten i sin ungdom.
 • Han kommer att bli rik men snål.
 • Idén är inte att slita ut sig utan att jobba hårt.
 • Hon blev söt samt stilig.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller flera subjektiva predikatsfyllnader.

Subjektiv predikatsfyllnad som en hel sats

Du kan bilda en predikatsfyllnad med hjälp av en hel sats.
Följden blev, att alla satt kvar.

Denna sats skapar du med hjälp av olika satsdelar, men i förhållande till huvudsatsen är den en subjektiv predikatsfyllnad.

Här är alltså den subjektiva predikatsfyllnaden en hel sats.

 • Sanningen var, att ingen hörde flygplanet.
 • Resultatet blev, att ingen lämnade rummet.
 • Lögnen var, att han hade missat bussen.
 • Olles mål var, att han skulle bli bäst i klassen.
 • Hans plan blev, att brandkåren skulle ta sig in genom fönsterna.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som innehåller satser som är subjektiv predikatsfyllnad till huvudsatsen.

Nu vet du vad subjektiv predikatsfyllnad är hur du kan använda den!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.