Summering

Hur hänger det hela ihop?

Människan har en stark vilja att kommunicera och göra sig förstådd för att kunna samarbeta och uppnå sina mål.

Användningen av ord – muntligen och skriftligen — förbättrade möjligheterna till mer och bättre kommunikation samt större förståelse.

Ord blev populärt som ett kommunikationsverktyg och ökade i bruk. Detta krävde en organisering av orden och upprättande av regler för deras användning.

Sålunda skapades grammatiken med formläran och satsläran. Denna organisering av ordens användning krävdes för att man skulle kunna använda dem korrekt.

Detta gav oss ordklasser, ord i en sats – satsord, satsdelar och olika satser.

Allt för att vi skall kunna kommunicera bra med varandra – muntligen och skriftligen – och förstå vad vi menar!

Lycka till med det!

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se

Nu har du fått en summering över grammatiken!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.