Tempus i skrivandet

Hur använder man tempus när man skriver?

"Tempus" är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb.

Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid.

Ordet tempus betyder ursprungligen "tid".

Ibland använder man huvudverbet plus ett hjälpverb för att bilda ett tempus: Jag har vattnat blommorna.

Det är viktigt att man håller sig till tempus som passar ihop i en text eller artikel.

Tankar kring hur man hanterar tempus i sitt skrivande

En dialog med en annan skribent ledde till nedanstående artikel om hantering av tempus i skrivandet. Bilden klarnade efterhand.

Hoppas detta är något som ni också kan använda!

Hej igen!

Jag har funderat lite mer kring detta med att blanda tempus i sina berättelser.

Vad betyder detta egentligen?

Har själv hört denna regel flera gånger utan att närmare reflektera över den. "Man kan inte blanda tempus när man skriver" kan jag fortfarande höra fröken säga.

Jaha, vad innebär detta då? Det kan vara intressant att analysera detta närmare. Det är naturligtvis predikatet i satserna som står i olika tidsformer, tempus.

Tempus i en sats

Jag badade och simmade hela dagen igår.

I en sats måste alla predikat tillhöra samma tempus. Det kan vi slå fast som en regel.

Man kan inte säga: Jag badar och simmade hela dagen igår.

Hur blir det med en mening som består av flera satser?

Exempel på två huvudsatser som innehåller olika tempus:

Olle kommer att lägga sig sent ikväll, för Nils lade sig efter 24:00 igår.

Jag gör min läxa nu, men Oskar däremot gjorde sin läxa igår.

Exempel på två huvudsatser som innehåller samma tempus:

Sture spelar piano och Erik slår på trummorna.

Stina kom försent till lektionen men hon slapp kvarsittning.

Exempel på huvudsats och bisats som innehåller olika tempus:

Jag önskar, att Ulla hade köpt en bättre julklapp till mig förra julen.

Berit sitter och funderar över varför katten smet.

Jag vill, att Olle skall spela fotboll med oss.

Jag önskar, att Lisa hade kommit tidigare igår.

I somras besökte jag Stockholm, som ligger vid Mälaren.

Jag tänker på när Olle red hästen i somras.

Exempel på huvudsats och bisats som innehåller samma tempus:

Joel klippte gräset, när barnen kom hem.

Karl tvättade bilen, innan Greta lånade den.

Stig städade huset, medan Ulla lagade en god middag.

Det går alltså att ha olika tempus i satserna i en mening. Det här går att analysera ytterligare och man kan då se i vilka meningar man kan blanda tempus i satserna.

Vi kan slå fast att man kan ha olika tempus i satserna i vissa meningar.

Ett stycke med meningar i olika tempus

Det är verkligen skönt att sommaren är här. Njuter i fulla drag! Jag skall snart ge mig av till till stranden för att bada. Igår hoppade jag över doppet. Får se hur jag kommer att göra i höst och vinter. Förra sommaren hade jag redan badat flera gånger innan midsommar.

Detta stycket är fullt förståeligt trots att meningarna i det innehåller predikat i olika tempus. Inga problem här alltså.

Ett stycke med meningar i olika tempus - här blir det problem!

Det är verkligen skönt att sommaren är här. Njöt i fulla drag! Jag skall snart ge mig av till till stranden för att bada. Igår hoppade jag över doppet. Får se hur jag kommer att göra i höst och vinter. Förra sommaren hade jag redan badat flera gånger innan midsommar.

Detta stycke är inte förståeligt därför att en mening innehåller ett tempus som inte stämmer med de andra meningarna.

Vi ser att man kan blanda tempus i ett stycke om dessa tempus stämmer med tempusen i de andra meningarna.

Skriva kapitlen i en bok i olika tempus

Man kan tänka sig att man blandar tempus i olika kapitel i en roman. Man berättar då olika historier, som tillsammans utgör en roman.

Ett kapitel handlar om vad huvudpersonen gör nu. Ett annat kapitel beskriver vad som har hänt tidigare, vilket leder till att det står ett vrak just nu i huvudpersonens väg.

Blanda tempus i ett kapitel

Kan man "blanda tempus" inne ett kapitel? Kan olika stycken innehålla olika tempus?

Exempel:

Pär är på väg till Laxån för att fiska. Han tycker det skall bli trevlig att koppla av en stund.

20 år tidigare närmade sig David snabbt Laxån med den stora kistan. "Var skulle han gömma den?"

etc. etc. ...

Det går alldeles utmärkt att skriva olika stycken i ett kapitel i olika tempus.

Summering

Man kan alltså "blanda tempus" i berättelser, kapitel, stycken och meningar mer än jag någonsin kunde tro. Det är alltså inte förbjudet. Men det går inte att ha olika tempus på predikaten i en sats.

Det gäller bara att tänka på att tempusen i satserna (i berättelsen, kapitlet och stycket) skall hänga samman och bilda en förståelig tankegång.

Äntligen förstår jag själv det hela bättre nu. Frökens förklaring var klart bristfällig.

Träna

Träna på detta genom att skriva exempel på tempus i kapitel, stycke, meningar och satser så kanske bilden klarnar ytterligare.

Lite tankar kring skrivande

Grunden i allt skrivande och i all kommunikation är att få över tankar och idéer till andra människor, så att de förstår vad man vill berätta.

Det viktigaste är att skriva och berätta en historia. Det är mycket viktigare än det grammatiska. Man lär sig att skriva genom att skriva, skriva och skriva - samt att läsa mycket!

Jag har aldrig gått in för att analysera stilar och hänga upp mig för mycket på hur man skriver. Det viktigaste är att man skriver och att man skriver mycket. Man måste våga skriva och lägga ut det man har skrivit. Då kommer man att bli bättre och bättre på att berätta.

Felstavning, grammatik och andra fel är lätt att korrigera och lära sig. Fantasin, viljan att berätta och att skapa något är mycket viktigare!

Låt ingen - inte ens dig själv - kritisera och klanka ner på det som du skriver. Vi skriver för andra människor och inte för kritikerna. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag.

Skulle vara kul att höra din respons på detta!
Lycka till!
Peter

Övningsuppgift

Skriv och använd olika tempus i kapitel, stycken, meningar och satser. Lägg märke till hur det fungerar.

Nu vet du hur man skriver och använder olika tempus!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.