Varför skall man lära sig detta?

Vad är meningen med att kunna satsläran och satsdelarna?

Om du inte är bra på tankeöverföring, teckenspråk eller andra kommunikationssätt – har du nytta av att lära dig hur man använder orden i svenska språket på rätt sätt.

Du kommer att öka din förståelse av språket, dess ord och hur de skall användas.

Din kommunikation med andra människor kommer att förbättras, och du kommer även att förstå dem bättre.

Människor du kommer i kontakt med kommer också att ha lättare att förstå dig.

Om du går igenom denna kurs och gör alla övningsexempel noga, kommer ditt språk att bli rikare och mer varierat.

Du kommer ha nytta av detta på alla områden i livet!

Övningsuppgift

Skriv ner vad du kan ha för nytta av att lära dig hur språket och dess ord fungerar.

Nu vet du varför du skall lära dig satsläran och satsdelarna i svenska språket!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.