Bigott – synonymer, betydelse och användning

I en värld där språket är i ständig förändring, spelar ord som ”bigott” en viktig roll i hur vi uttrycker våra tankar och åsikter. Ordet, som ofta används för att beskriva en person med starka och oflexibla övertygelser, särskilt i religiösa sammanhang, har en rik historia och många nyanser i användningen. Denna artikel utforskar ordet ”bigott”, dess synonymer, användning i korsord, betydelsen, exempel på meningar, historisk bakgrund och ger en sammanfattning av dess olika aspekter.

Synonymer

Ordet ”bigott” har flera synonymer som ofta används för att beskriva liknande beteenden eller attityder. Dessa synonymer reflekterar de olika sätten ordet kan tolkas och användas i olika sammanhang. Här är en lista över några av de mest relevanta synonymerna:

 • Fördomsfull
 • Enspårig
 • Trångsynt
 • Sekteristisk
 • Dogmatisk
 • Fundamentalistisk
 • Orubblig
 • Hårdnackad
 • Partisk

Användning i korsord

I korsord är ”bigott” ett ord som ofta dyker upp på grund av sin distinkta kombination av bokstäver. Det erbjuder en utmaning och nöje för korsordsentusiaster. Dess synonymitet med ord som ”trångsynt” eller ”dogmatisk” gör det till en användbar ledtråd i många korsordspussel.

Vad ordet betyder

”Bigott” betecknar en person som strikt håller sig till sina övertygelser, särskilt inom religion, och ofta utan att ifrågasätta eller tillåta andra åsikter. Det har en negativ klang och används för att beskriva någon som är intolerant mot andra människors tro eller livsstil.

Exempel på meningar med ordet

För att förstå ordet ”bigott” i praktiken, här är några exempel på hur det kan användas i meningar:

 1. ”Hans bigotta syn på världen gjorde det svårt för honom att acceptera andras perspektiv.”
 2. ”Trots sin utbildning, visade hon en överraskande bigott inställning till modern konst.”
 3. ”Debatten blev intensiv när den bigotta politikern vägrade att överväga alternativa åsikter.”

Historia

Ordet ”bigott” härstammar från tidigt 1600-tal, ursprungligen använd för att beskriva personer med stark religiös övertygelse. Termen har med tiden utvecklats och fått en bredare, ofta negativ, betydelse för att beskriva intolerans och brist på öppenhet för andra åsikter.

Sammanfattning

”Bigott” är ett mångfacetterat ord som används för att beskriva intolerans och oflexibilitet, särskilt inom religiösa eller ideologiska sammanhang. Dess rika historik och användning i språket, från litteratur till korsord, speglar dess komplexitet och relevans i samhällsdiskussioner. Genom att förstå dess synonymer, betydelse och användning, kan vi bättre navigera i diskussioner som berör känsliga och polariserande ämnen.

Lämna en kommentar