Kartell – synonymer, betydelse och användning

Att utforska språkets mångfald är en resa genom ordens värld. Ett sådant ord är ”kartell”, vilket har olika nyanser och användningar. I denna artikel kommer vi att utforska ordet ”kartell”, dess synonymer, hur det används i korsord, dess betydelse, exempel på användning i meningar, historiken bakom ordet, och slutligen en sammanfattning av vår diskussion.

Synonymer

Kartell är ett ord med många nyanser och likheter med andra ord. Här är en lista över några av dess mest relevanta synonymer:

 • Sammanslutning
 • Allians
 • Förening
 • Union
 • Konfederation
 • Syndikat
 • Koalition
 • Sällskap
 • Förbund
 • Konsortium

Dessa synonymer visar på en mångsidighet i ordets användning, från ekonomiska till politiska sammanhang.

Användning i korsord

I korsordssammanhang är ”kartell” ett populärt ord. Det kan referera till en rad olika betydelser, vilket gör det till ett mångsidigt och utmanande ord för korsordsentusiaster. Dess olika synonymer kan också användas som ledtrådar eller lösningar i korsord.

Vad ordet betyder

Ordet ”kartell” har sin grund i ekonomiska och politiska sammanhang. Det avser en överenskommelse mellan konkurrerande företag eller parter om att reglera konkurrensen, ofta genom prisfixering eller marknadsdelning. I en bredare mening kan det även innebära en överenskommelse eller allians mellan olika grupper.

Exempel på meningar med ordet

För att förstå ordet ”kartell” bättre, här är några exempel på hur det kan användas i meningar:

 • ”Företagen bildade en kartell för att kontrollera priserna på marknaden.”
 • ”Politiska partier gick samman i en kartell för att uppnå en gemensam målsättning.”
 • ”Undersökningen avslöjade en olaglig kartell som manipulerade upphandlingar.”

Dessa exempel visar hur ordet kan användas i olika sammanhang och betonar dess mångsidighet.

Historia

Ordet ”kartell” härstammar från det tyska ordet ”Kartell”, som i sin tur kommer från det franska ordet ”cartel”. Ursprungligen användes det i militära sammanhang för att beteckna en överenskommelse om utbyte av krigsfångar eller förhandlingar. Under 1900-talet utvidgades betydelsen till att inkludera ekonomiska överenskommelser mellan företag.

Sammanfattning

Att förstå ordet ”kartell” innebär att man ser det som mer än bara ett ekonomiskt begrepp. Det är ett ord som bär på en rik historia, kan användas i olika sammanhang, och har en mängd synonymer. Dess användning i korsord understryker dess mångfald och komplexitet. Genom att titta på exempel på meningar och utforska dess historiska ursprung får vi en djupare förståelse för detta fascinerande ord. ”Kartell” är ett exempel på hur ett ord kan ha en mångfacetterad betydelse och användning i vårt språk.

Lämna en kommentar