Vad är prepositioner? – Allt du behöver veta om prepositioner

Prepositioner är en nyckelkomponent i det svenska språket, som fungerar som det språkliga limmet genom att beskriva förhållandet mellan olika objekt, platser, personer och tider. De är oböjliga ord som oftast placeras före substantiv och pronomen för att ange relationer. Deras roll sträcker sig från att ange fysisk position till att uttrycka abstrakta förhållanden som orsak och syfte.

Enordiga prepositioner

Det finns en mängd enordiga prepositioner i svenskan, var och en med sin specifika funktion:

 • I: ”Bollen ligger i lådan.”
 • På: ”Katten sitter taket.”
 • Till: ”Vi går till biografen.”
 • Mot: ”Han går mot vinden.”
 • Ur: ”Hon tog ett äpple ur korgen.”
 • För: ”Detta paket är för dig.”
 • Med: ”Han skrev ett brev med en penna.”
 • Efter: ”Han kom strax efter middagen.”
 • Under: ”Katten sover under bordet.”
 • Över: ”Flygplanet flög över bergen.”

Dessa prepositioner används för att beskriva rums- och tidsrelationer samt för att förmedla andra grammatiska funktioner i en mening.

Flervordiga prepositioner

Svenskan innehåller också flervordiga prepositioner, som används för att uttrycka mer komplexa förhållanden:

 • I stället för: ”Vi åker buss i stället för tåg.”
 • På grund av: ”Mötet ställdes in på grund av ovädret.”
 • Med anledning av: ”Skolan är stängd med anledning av helgdagen.”
 • För att: ”Jag studerar för att lära mig mer.”

Dessa prepositioner är ofta nödvändiga för att ge meningar en större detaljrikedom och förståelse.

Prepositioner i komplexa satskonstruktioner

Prepositioner spelar en viktig roll i komplexa satskonstruktioner:

 • Förberedande prepositioner: ”Han ser fram emot att gå på konsert.”
 • Prepositioner med infinitivfraser: ”Vi planerar att resa till Italien.”
 • Prepositioner som inleder bisatser: ”Hon är glad över att han kom.”

Dessa användningsområden visar hur mångsidiga och viktiga prepositioner är för att skapa sammansatta och uttrycksfulla meningar.

Övningar

För att öva på användningen av prepositioner, prova att skriva meningar som inkluderar följande prepositioner:

 • Använd genom i en mening: ”Han tittade genom fönstret.”
 • Skapa en mening med bredvid: ”Hon satt bredvid sin vän på bussen.”
 • Använd mellan i en mening: ”Det finns ett café mellan banken och bokhandeln.”

Avslutning

Prepositioner är avgörande för att skapa sammanhang och tydlighet i språket. De hjälper till att konstruera meningar som är rika på information och nyanser. Genom att förstå och korrekt använda prepositioner kan man förbättra sin förmåga att uttrycka komplexa relationer och sammanhang på svenska.

4 svar på ”Vad är prepositioner? – Allt du behöver veta om prepositioner”

  • Självklart! Några fler exempel på flervordiga prepositioner är: ”i samband med”, ”på grund av”, ”med tanke på” och ”i likhet med”.

   Svara

Lämna en kommentar