Verbets tempus – Allt du behöver veta

Verbets tempus är avgörande för att förstå och beskriva när olika handlingar och tillstånd inträffar eller har inträffat. Tempus hjälper oss att placera händelser i tid, vilket är centralt i språklig kommunikation.

Presens (nutid)

Presens används för att beskriva pågående eller vanligt förekommande handlingar och tillstånd.

 • Exempel: ”Kalle springer hem.” / ”Vi finns hemma om du söker oss.”

Imperfekt/preteritum (dåtid)

Preteritum används för att beskriva avslutade handlingar eller tillstånd som inträffade vid en specifik tidpunkt i det förflutna.

 • Exempel: ”Hon målade huset förra sommaren.” / ”Berit blev glad snabbt.”

Perfekt

Perfekt beskriver handlingar eller tillstånd som har avslutats men har relevans för nutiden. Det bildas med hjälpverbet ”har” följt av huvudverbet i supinum.

 • Exempel: ”Olle har jobbat i trädgården hela veckan.” / ”Per har bott i Frankrike.”

Pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt beskriver handlingar eller tillstånd som var avslutade innan något annat inträffade. Det bildas med ”hade” följt av huvudverbet i supinum.

 • Exempel: ”Jag hade ätit innan Bengt kom.”

Futurum (framtid)

Futurum används för att beskriva handlingar eller tillstånd som ännu inte har inträffat. Det bildas med ”ska/skall” eller ”kommer att” följt av huvudverbet i infinitiv.

 • Exempel: ”Han ska åka bussen imorgon.” / ”Vi kommer att resa till Spanien.”

Konditionalis

Konditionalis används för att uttrycka hypotetiska situationer eller handlingar som kunde inträffa under vissa villkor.

 1. Konditionalis 1: Används för potentiella framtida situationer, bildas med ”skulle” följt av huvudverbet i infinitiv.
  • Exempel: ”Jag skulle komma till dig i Spanien, om jag fick ledigt.”
 2. Konditionalis 2: Används för hypotetiska situationer som kunde ha inträffat under andra omständigheter, bildas med ”skulle ha” följt av huvudverbet i supinum.
  • Exempel: ”Jag skulle ha utbildat mig till lärare, om vi hade haft pengar.”

Sammanfattning

Att förstå och korrekt använda olika tempus är grundläggande för effektiv kommunikation. Genom att välja rätt tempus kan man tydligt ange när en händelse äger rum i förhållande till nuet, vilket ger en större klarhet och precision i språket. Tempus hjälper oss att skapa en tidslinje i vårt språk, vilket är avgörande för att förmedla både enkla och komplexa budskap.

Lämna en kommentar