Påbud – synonymer, betydelse och användning

Påbud är ett ord som ofta dyker upp i olika sammanhang, både i vardagligt tal och i mer formella situationer. Det är ett ord som bär på en specifik betydelse och kan ha olika konnotationer beroende på sammanhang. I den här artikeln kommer vi att utforska ordet påbud i detalj – dess synonymer, användning i korsord, betydelse, användning i meningar, dess historia och slutligen sammanfatta det vi har lärt oss.

Synonymer

Påbud kan ha flera synonymer som används i olika sammanhang. Dessa synonymer är viktiga att känna till för att förstå ordets mångsidighet och hur det kan användas i olika sammanhang.

 • Direktiv
 • Förordning
 • Befallning
 • Instruktion
 • Föreskrift
 • Order
 • Reglemente
 • Stadga
 • Uppmaning
 • Vink

Användning i korsord

I korsord är påbud ett populärt ord tack vare sin bredd av betydelser och synonymer. Det kan referera till allt från en enkel uppmaning till en strikt juridisk förordning. Det är vanligt att korsordskonstruktörer använder ordet påbud, eller någon av dess synonymer, för att skapa utmanande och tänkvärda ledtrådar.

Vad ordet betyder

Ordet påbud betyder i grund och botten en order eller en befallning som ges av en myndighet eller någon i en befälsposition. Det kan referera till något som måste följas eller utföras, ofta med en viss form av auktoritet bakom. Påbud är ofta kopplat till regler, lagar eller direktiv som påverkar hur människor ska bete sig eller agera i en viss situation.

Exempel på meningar med ordet

För att bättre förstå användningen av ordet påbud, låt oss titta på några exempelmeningar:

 1. Kommunen utfärdade ett påbud om att alla hundar måste hållas kopplade i parken.
 2. Efter långa diskussioner kom ledningen fram till ett påbud om att ingen rökning får ske på företagets område.
 3. I historieboken nämndes ett gammalt påbud som förbjöd invånarna att fiska i sjön på söndagar.

Historia

Ordet påbud har sina rötter i det svenska språket och har använts i många århundraden. Ursprungligen användes det mer i juridiska och officiella sammanhang för att beskriva lagar och regler utfärdade av kungen eller regeringen. Med tiden har användningen av ordet utvidgats till att inkludera mindre formella direktiv och instruktioner.

Sammanfattning

Påbud är ett mångsidigt och intressant ord som används i en rad olika sammanhang. Från att vara en strikt juridisk term till att användas i vardagligt tal, speglar ordet en viktig aspekt av hur vi interagerar med regler och auktoriteter i vårt samhälle. Oavsett om det används i korsord, i formella dokument eller i dagligt tal, fortsätter påbud att vara ett relevant och användbart ord i det svenska språket.

Lämna en kommentar