Svenska fel engelsktalande gör

Att lära sig svenska som engelsktalande kan vara en utmaning. Även om svenska och engelska delar vissa likheter, finns det en mängd specifika skillnader som ofta leder till misstag. Här ska vi titta på några av de vanligaste felen engelsktalande gör när de lär sig svenska, och hur du kan undvika dem.

Subjekt-Verb-Objekt Ordföljd

En av de första sakerna att förstå när du lär dig svenska är ordföljden. Engelsktalande är vana vid en relativt fast struktur (subjekt-verb-objekt), men svenska är mer flexibel. Ett vanligt misstag är att placera orden i samma ordning som på engelska, vilket kan leda till konstiga meningar på svenska.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”I have seen the movie.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Jag har sett filmen.”

Den korrekta meningen är visserligen densamma, men problemet uppstår oftast med mer komplexa strukturer där ordföljden kan bli förvirrande.

Tips för att undvika detta:

 • Lär dig svenska meningars grundläggande struktur och var medveten om att ordföljden kan ändras beroende på kontext och betoning.

Bestämd och obestämd form

En annan vanlig fälla är användningen av bestämd och obestämd form av substantiv. I engelskan är detta ganska rakt på sak med ”a” och ”the”, men i svenska finns det fler regler att ta hänsyn till.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”I saw a cat.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Jag såg katten.”

Den korrekta översättningen är ”Jag såg en katt.”

Tips för att undvika detta:

 • Öva på att skilja mellan bestämd och obestämd form och använd kontexthjälp för att få en bättre förståelse för när varje form ska användas.

Användning av pronomen

Pronomen kan också vara knepigt för engelsktalande. I svenska måste du inte bara tänka på kön utan också på omständigheterna för varje pronomen.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”He gave her his book.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Han gav henne hans bok.”

Den korrekta översättningen är ”Han gav henne sin bok.”

Tips för att undvika detta:

 • Öva på att använda rätt form av pronomen och var särskilt uppmärksam på reflexiva pronomen som ”sin”, ”sitt”, och ”sina”.

Uttal av långa och korta vokaler

Uttalet av vokaler är ett annat område där engelsktalande ofta stöter på problem. Svenska har en distinktion mellan långa och korta vokaler som inte finns i engelska, vilket kan leda till missförstånd.

Exempel:

 • Engelsk uttal: ”bad” och ”bäd” (ingen skillnad i längd).
 • Svenskt uttal: ”bad” (långt a) och ”bäd” (kort ä).

Tips för att undvika detta:

 • Lyssna på modersmålstalare och försök att efterlikna deras uttal. Öva på att uttala långa och korta vokaler tydligt.

Förvirring med falska vänner

”Falska vänner” är ord som ser likadana ut eller låter lika i båda språken men har olika betydelser. Detta kan leda till några ganska roliga (eller pinsamma) misstag.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”He is so glad.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Han är så glad.”

Medan ”glad” på svenska betyder ”happy”, betyder det på engelska ”upprymd” eller ”tacksam”. Ett bättre ordval kan vara ”glad” på svenska.

Tips för att undvika detta:

 • Gör en lista över falska vänner och lär dig deras betydelser. Försök att använda dem i meningar för att komma ihåg deras rätta kontext.

Skillnaden mellan ”ä” och ”ö”

En utmaning för engelsktalande är att uttala och höra skillnaden mellan ”ä” och ”ö”. Dessa två ljud finns inte i engelskan, och det kan vara svårt att få dem rätt.

Exempel:

 • ”Älskling” (darling) och ”öl” (beer).

Tips för att undvika detta:

 • Öva på att säga ord med ”ä” och ”ö” i olika kontexter. Lyssna på svenska ord och repetera dem för att förbättra ditt uttal.

Konjugering av verb i olika tider

Att konjugera verb korrekt i olika tider kan vara utmanande. Engelsktalande är vana vid en fast struktur för att uttrycka tid, men svenska verbkonjugationer är mer varierade.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”I am eating.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Jag är äter.”

Den korrekta översättningen är ”Jag äter.”

Tips för att undvika detta:

 • Studera de olika formerna av verbkonjugationer och öva på att använda dem i meningar.

Vanliga prepositioner

Prepositioner kan vara särskilt förvirrande eftersom de inte alltid direkt översätts från engelska till svenska.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”I am good at cooking.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Jag är bra på laga mat.”

Den korrekta översättningen är ”Jag är bra på att laga mat.”

Tips för att undvika detta:

 • Lär dig vanliga prepositioner och deras användning i svenska. Öva på att använda dem korrekt i olika kontexter.

Räkneord och datum

Engelsktalande gör ofta misstag när de uttrycker räkneord och datum på svenska, eftersom strukturen skiljer sig från engelska.

Exempel:

 • Engelsk mening: ”My birthday is on the 3rd of May.”
 • Felaktig svensk översättning: ”Min födelsedag är den 3:e Maj.”

Den korrekta översättningen är ”Min födelsedag är den 3 maj.”

Tips för att undvika detta:

 • Öva på att säga räkneord och datum korrekt. Försök att använda dem i vardagliga konversationer.

Avslutande tankar om svenska fel engelsktalande gör

Att lära sig svenska som engelsktalande kan vara utmanande, men genom att vara medveten om dessa vanliga misstag och aktivt arbeta på att undvika dem kan du snabbt förbättra dina språkkunskaper. Kom ihåg att övning ger färdighet, och var inte rädd för att göra misstag – det är en naturlig del av lärandeprocessen. Lycka till med ditt svenskastudier!

Lämna en kommentar