Vad är en aktiv och passiv sats?

Inom språkvetenskapen är förståelsen av aktiva och passiva satser grundläggande. Dessa satskonstruktioner ger oss möjligheten att variera vårt språk och framställa våra tankar på olika sätt. I detta blogginlägg utforskar vi vad aktiva och passiva satser är, hur de skiljer sig åt, och hur de används i svenska språket.

Vad är en aktiv sats?

En aktiv sats kännetecknas av att subjektet utför en handling eller befinner sig i ett tillstånd. Detta innebär att predikatet i meningen är i aktiv form. Subjektet är vanligen den person eller sak som utför handlingen eller är i det tillståndet som beskrivs.

Exempel på aktiva satser:

 1. ”Jag målar stolen.” – Här är ”jag” subjektet som utför handlingen att måla.
 2. ”Hon är verkligen söt.” – ”Hon” är subjektet som befinner sig i tillståndet att vara söt.
 3. ”Vi hämtar barnen.” – ”Vi” är subjektet som utför handlingen att hämta.

Vad är en passiv sats?

I en passiv sats blir objektet i den aktiva satsen subjektet. Handlingen eller tillståndet som beskrivs i meningen utförs på subjektet snarare än av det. I passiva satser används ofta hjälpverb tillsammans med huvudverbets perfekt particip för att bilda predikatet. Agenten, det vill säga den som utför handlingen, kan inkluderas i slutet av satsen efter prepositionen ”av”, men är inte alltid nödvändig.

Exempel på passiva satser:

 1. ”Bordet har målats av Nils.” – ”Bordet” är nu subjektet som har blivit målat.
 2. ”Badrummet hade städats av mamma.” – ”Badrummet” är subjektet som hade blivit städat.
 3. ”Träden kommer att beskäras.” – ”Träden” är subjektet som kommer att bli beskurna.

Användning av aktiva och passiva satser

Valet mellan aktiv och passiv sats kan påverka tonen, tydligheten och fokuset i en mening. Aktiva satser tenderar att vara mer direkt och dynamiska, medan passiva satser kan användas för att framhäva objektet för handlingen eller för att göra utsagan mer opersonlig.

Varför ska man använda passiva satser?

 • Opersonlig ton: Passiva satser kan användas för att skapa en mer opersonlig eller formell ton.
 • Okänd eller ointressant agent: När den som utför handlingen är okänd eller irrelevant för sammanhanget.
 • Fokus på handlingen eller objektet: När fokus ligger på vad som händer snarare än vem som gör det.

Satsdelar i aktiva och passiva satser

För att förstå dessa satstyper är det viktigt att känna till deras satsdelar.

 • Aktiv sats: Subjektet utför handlingen (predikatet) och kan ha ett direkt objekt.
 • Passiv sats: Subjektet är objektet för handlingen och satsen kan innehålla en agent.
  • Exempel: ”Dörren (subjekt) öppnades (predikat) av honom (agent).”

Övningsuppgifter

 1. Skapa aktiva satser: Formulera egna meningar som aktiva satser.
 2. Omformulera till passiva satser: Ta aktiva satser och omvandla dem till passiva.
 3. Identifiera satsdelar: Bestäm subjekt, predikat, objekt, och agent i givna satser.

Avslutande tankar

Förståelsen av aktiva och passiva satser är avgörande för att bemästra svenska språket. Genom att använda dessa konstruktioner på ett medvetet sätt kan vi förbättra vår förmåga att kommunicera effektivt och tydligt. Aktiva satser ger kraft och direktitet, medan passiva satser erbjuder en mer opersonlig eller fokuserad form av uttryck. Kunskapen om dessa satstyper berikar vårt språkbruk och gör det möjligt för oss att anpassa vårt språk efter olika sammanhang och syften.

Lämna en kommentar