Vad är huvudord?

Hur använder man dem?

"Huvudord" är det viktigaste ordet i en satsdel. Till detta ord kan man alltid lägga hjälpande eller beskrivande ord.

Jag skall hämta den snygga bilen.

Till huvudordet kan man lägga beskrivande ord, som t.ex. liten, söt, bredbent, röd och leende.

Sådana beskrivande ord till huvudordet kallas "attribut". De kan stå framför eller bakom huvudordet.

Till huvudordet kan man även lägga hjälpande ord som t.ex. har, hade, skulle, bör och måste.

Han hade diskat när vi kom.

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett huvudord är.

Vilka ord kan vara huvudord?

Huvudorden hämtar man från ordklasserna substantiv och verb.

Substantiv

Den söta flickan kom till festen.

Huvudverb

Han hade jagat älg förut.

Exempel på olika huvudord:

 • Han hämtade den arga hunden.
 • Hans bil körde fort på den trånga vägen.
 • Lilla Ulla kom ej in.
 • Den arga hunden åt upp det goda benet snabbt.
 • Kan du ge mig den dyra tidningen?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med olika huvudord från dessa ordklasserna substantiv och verb.

Ord som kan fungera som huvudord

Verb i sin perfekt-participform kan fungera som huvudord enligt nedanstående exempel.

Exempel:

 • Kan du hämta en rengjord?
 • En målad blir bra.
 • Jag föredrar en tvättad.
 • Två välgrillade räcker åt oss.
 • Vi vill ha två kortklippta.
 • Eva gav henne en avtorkad.

Dessa meningar förutsätter naturligtvis en tidigare kommunikation i ämnet.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar med satsdelsord som är verb i sin perfekt-participform.

Huvudord med beskrivande ord före sig

Exempel:

 • Den söta flickan väntade.
 • Vi gick vilse i den mörka skogen.
 • Kan du ge mig den vassa kniven?
 • De åt gott vid det runda bordet.
 • Den röda rosen var dyr.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som har huvudord med beskrivande ord före sig.

Huvudord med beskrivande ord efter sig

Exempel:

 • De lekte med kakor av sand.
 • Hon köpte en ring av guld.
 • Victor behärskar färdigheten att filma.
 • Olle gillade mest resor utomlands.
 • Kan man lära sig konsten att skriva?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar som har huvudord med beskrivande ord efter sig.

Mer om huvudord och hur de fungerar i de olika satsdelarna kan du läsa om i artikeln: Huvudord i satsdelarna.

Nu vet du vad ett huvudord är och kan använda det!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.