Vad är en mening?

Hur kan man använda olika meningar?

"Mening" är en samling ord, som hjälper dig att få över en idé eller tanke till en annan person. Den kan bestå av flera satser.

En mening är uppbyggd av:

 • Ord från olika ordklasser - kallas satsord i satsen.
 • Satsord – samlingsnamn på ord när de är i en sats och fungerar på ett speciellt sätt.
 • Satsdelar
 • Satser

När du vill kommunicera något till en annan person, använder du en mening. Denna bildar du med hjälp av satser, satsdelar och ord från olika ordklasser.

Meningen måste vara fullständig. Den måste innehålla en fullt begriplig tanke eller idé.

En eller flera satser bildar en mening.

Övningsuppgift

Skriv ner vad en mening är.

Meningsbyggnad

"Meningsbyggnad" – som är en del av grammatiken – är kunskap om hur man sätter satsdelarna i en sats i rätt ordning. Detta för att bilda en förståelig kommunikation till en annan person.

Vi kommer att publicera ett separat arbete om meningsbyggnad senare.

Att starta och avsluta en mening

Man visar var en mening börjar genom att skriva det första ordet i meningen med stor bokstav.

Sedan visar man var meningen slutar med en punkt, frågetecken eller utropstecken efter sista ordet.

Om man inte visar var en mening börjar och slutar, kan tankar och idéer bli hopblandade i en enda röra. Andra människor förstår då inte vad du vill kommunicera.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och börja och avsluta dem på rätt sätt.

Olika sorters meningar

En mening kan innehålla en kommunikation som är ett påstående, en fråga, en uppmaning, en önskan eller ett utrop.

Påstående

 • Jag skall äta middag snart.
 • Stina har klippt håret.
 • Pär vill gå ut med hunden.
 • De vill inte vänta längre.
 • Det ser ut att börja regna snart.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med påståenden. Visa var meningen börjar och slutar.

Fråga

 • Vet du var Nils är?
 • Hur mycket är klockan?
 • Kan du ge mig smöret?
 • Är din bil svart?
 • Vart åkte ni i somras?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med frågor. Visa var meningen börjar och slutar.

Uppmaning

 • Kom hit!
 • Var tyst!
 • Rör inte min bil!
 • Akta dig!
 • Ät inte för mycket!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med en uppmaning. Visa var meningen börjar och slutar.

Önskan

 • Hoppas det slutar att regna snart.
 • Jag vill att du går nu.
 • Vi önskar att lektionen snart är slut.
 • Han vill att vi skall gå på bio.
 • Låt oss hoppas att det börjar snöa snart, så att vi kan åka skidor.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med en önskan. Visa var meningen börjar och slutar.

Utrop

 • Oj!
 • Hurra, vi vann!
 • Bu!
 • Usch!
 • Hoppsan!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med utrop. Visa var meningen börjar och slutar.

Skillnaden mellan en sats och en mening

En sats är en samling ord som du använder, när du vill säga eller skriva något till en person.

En mening är också en samling ord, som du använder när du kommunicerar.

En mening kan dock bestå av flera satser.

Vi skall åka till skogen i morgon, sedan skall vi handla.

En mening måste alltid uttrycka en fullständig kommunikation. En sats däremot kan behöva ytterligare en eller flera satser för att ge en klar bild över vad kommunikationen handlar om.

En mening som består av en sats:

 • Vi kan inte hitta Olle!
 • Han tyckte om hunden.
 • Skall vi måla rummet?
 • Ge mig skeden!
 • Stina cyklar alltid till skolan.

Man börjar en mening med stor bokstav på första ordet. Efter sista ordet i meningen sätter man punkt, frågetecken eller utropstecken.

Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar som består av en sats.

Oförståeliga satser

En del satser kan man inte förstå när de står själv, och därför kan de inte bilda en mening.

Satser som ej själv kan bilda en mening

 • ... innan Hugo dök upp.
 • ... när hon gick på stan.
 • ... om vi får lov.
 • ... fastän han var sjuk.
 • ... för att kunna skjuta bättre.
Övningsuppgift

Skriv ner olika satser, som inte själva kan bilda en mening.

Meningar som består av flera satser

Om meningen består av flera satser, kan man sätta ett kommatecken mellan dem.

 • Vi skall åka till skogen i morgon, sedan skall vi handla.
 • Ulla såg en gammal bekant, när hon gick på stan.
 • Vi skall gå på bio i morgon, om vi får lov.
 • Han tränade hårt, fastän han var sjuk.
 • Hon justerade siktet, för att hon ville skjuta bättre.
Övningsuppgift

Skriv ner olika meningar som består av flera satser.

Nu vet du vad en mening är och du kan även skillnaden mellan satser och meningar!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.